Template:BotMoveToCommons/vi

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search
Moved Tập tin này được dời đến Wikimedia Commons từ một wiki Wikimedia khác sử dụng một nguyên bản của bot. Tất cả các nguồn thông tin vẫn còn tồn tại. Cần có một sự xem xét lại. Ngoài ra, có thể có lỗi ở một vài hoặc tất cả các miền thông tin; thông tin trên tập tin này có thể không xác thực và tập tin này không nên được sử dụng cho đến khi nó được xem xét lại và những chỉnh sửa cần thiết được thực hiện. Một khi tập tin đã được xem xét xong, bản mẫu này nên được dời đi. Chi tiết về tập tin này, xin xem bên dưới.

Kiểm tra ngay!

CHÚ Ý: Xin đừng trực tiếp sử dụng bản mẫu này! Đây chỉ là một bản dịch. Thay vào đó, hãy dùng {{BotMoveToCommons}}!

NOTE: Please do not use this template directly! This is just for translation. Use {{BotMoveToCommons}} instead!