Template:Copyrighted free use/th

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search
Green copyright.svg ผู้ถือลิขสิทธิ์ของผลงานนี้ อนุญาตให้นำผลงานนี้ไปใช้ได้ ในทุกวัตถุประสงค์ โดยไม่จำกัดเงื่อนไขด้านการทำซ้ำ การนำไปใช้เพื่อการค้า และการดัดแปลงแก้ไขผลงานนี้

หมายเหตุ
หากรูปภาพนี้จำเป็นต้องระบุชื่อผู้สร้างสรรค์ผลงาน กรุณาใช้ {{Attribution}} แทน
หากรูปภาพนี้เป็นของท่านเอง กรุณาใช้ {{PD-self}} แทน

หมายเหตุ: กรุณา อย่า ใช้แม่แบบนี้โดยตรง! นี่เป็นเพียงการแปล ให้ใช้ {{Copyrighted free use}} แทน!

NOTE: Please do not use this template directly! This is just for translation. Use {{Copyrighted free use}} instead!