Template:Fan art/sv

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search
Fan art

Detta verk är fanart, d.v.s. en obehörig konstnärlig representation av element eller karaktärer i ett fiktivt verk med ursprung från en film, TV-program, ett datorspel, tecknade serier eller en grafisk roman. Man har trott att det inte bryter någon upphovsrätt där ägaren innehar rättigheterna till det fiktiva verket, men återanvändning av denna fil kan leda till juridiska restriktioner i en del jurisdiktioner. Rättighetsinnehavaren kan ha ett upphovsrättsskydd och kan kunna förhindra att vissa typer av återanvändning av lagar för passing off och/eller illojal konkurrens.

Innan du använder detta innehåll bör du försäkra dig om att du har rättigheten att använda detta innehåll enligt de lagar som gäller i förhållandena av ditt användningsområde. Du är ansvarig för att se till att du inte bryter mot någon annans lagliga rättigheter. Se vår allmänna ansvarsfriskrivning.

Detta är en informationstagg och inte en licenstagg. En vanlig upphovsrättstagg är också nödvändig.

OBS: Använd inte denna mall direkt! Mallen är enbart en översättning. Använd istället {{Fan art}}.

NOTE: Please do not use this template directly! This is just for translation. Use {{Fan art}} instead!