Template:FoP-Nederland/mk

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search
SemiPD-icon.svg

Nederland

Фотографската репродукција на ова дело се води по членот 18 на Законот за авторското право на Холандија, кој вели дека „за прекршок на авторско право не се смета репродукцијата и објавувањето на слики на дело, како што е опишано во членот 10, прв став, под 6°[1] или архитектонско дело, како што е опишано во членот 10, прв став, под 8°[2], предвидено за трајно изложување на јавно место, под услов делото да биде прикажано какво што е, во јавниот простор. Во случај на негова употреба во збирен состав со други дела, дозволено е користење на само неколку дела од еден ист автор“.
  • [1] цртежи, уметнички слики, архитектонски и вајарски дела, литографии, гравури и слично
  • [2] нацрти, скици и тридимензионални дела поврзани со архитектурата, географијата, топографијата и други науки

Повеќе информации на Commons:Freedom of panorama#Netherlands.

Deutsch | English | français | македонски | Nederlands | +/−

НАПОМЕНА: Не користете го овој шаблон непосредно!! Ова служи само за превод. Користете го шаблонот {{FoP-Nederland}}!

NOTE: Please do not use this template directly! This is just for translation. Use {{FoP-Nederland}} instead!