Template:FoP-Russia/mk

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search
SemiPD-icon.svg

Russia

Согласно членот 1276 од Граѓанскиот законик на Русија во преработката од 1 октомври 2014 г. дозволено е репродуцирање на „дела од полето на архитектурата, урбанизмот и градинско-парковската уметност“ за било која цел без одобрение од праводржецот, под услов тие дела да бидат сместени на „отворени места со слободен пристап или да се видливи од такви места“. Треба да се напомене дека кај сите други видови уметнички дела, дури и кај оние трајно сместени на јавен простор (на пр. споменици и плочи), истото важи само за некомерцијална употреба. Повеќе информации ќе најдете на „Слобода на панорама: Русија“.

العربية | Deutsch | English | italiano | македонски | русский | +/−