Template:Free screenshot/vi

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search

'Ảnh chụp màn hình này không chứa các phần và hình ảnh đủ điều kiện bản quyền của phần mềm đã có ', hoặc tác giả đã phát hành phần mềm dưới giấy phép tự do (cần được đề cập điều trên ngay bên dưới thông báo này), và theo hướng dẫn cấp phép cho ảnh chụp màn hình của Wikimedia Commons. Bạn có thể sử dụng nó một cách tự do theo giấy phép cụ thể của nó được đề cập. Giấy phép phần mềm tự do: xem bên dưới

Chú ý: Nếu ảnh chụp màn hình hiển thị bất kỳ tác phẩm nào không phải là kết quả trực tiếp do chính mã chương trình đó thực hiện tạo nên, chẳng hạn như văn bản hoặc đồ họa không phải là một phần của chương trình thì giấy phép cho các tác phẩm đó phải được được đề cập riêng.


CHÚ Ý: Xin đừng trực tiếp sử dụng bản mẫu này! Đây chỉ là một bản dịch. Thay vào đó, hãy dùng {{Free screenshot}}!
NOTE: Please do not use this template directly! This is just for translation. Use {{Free screenshot}} instead!