Template:Local template category/description/hy

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search

Սա թարգմանված կամ տեղային կաղապարների կատեգորիա է: Հիմնական կատեգորիան գտնվում է Category:Հայաֆիկացված կաղապարներ:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Այս կաղապարը միայն թարգմանություն է: Սրա փոխարեն օգտագործեք {{Local template category}} կաղապարը:

NOTE: Please do not use this template directly! This is just for translation. Use {{Local template category}} instead!