Template:PD-AZ-exempt/mk

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search
Public domain
Ова дело не подлежи на авторски права согласно Законот на Азербејџанската Република бр.: 115-1Q од 5 јуни 1996 г. за „авторското право и сродните порава“; затоа оваа слика е во јавна сопственост ширум целиот свет.

Член 5. Опфат на авторските права

3. Авторски права не важат за идеи, методи, постапки, системи, средства, замисли, начела, откритија и факти.

Член 7. Дела кои не подлежат на авторски права
Следново не подлежи на автрорски права:

а) службени документи (закони, судски одлуки, други текстови од законодавен, административен или правосуден карактер) и нивните службени преводи;
б) Државни амблеми и службени знаци (знамиња, грбови, одликувања, парични симболи и други Државни симболи и службени знаци);
в) фолклорни дела, кои не покажуваат знаци на присуство на наведеното во Член 5 од овој Закон;
г) соопштенија за настани и факти од информативен карактер.

Забелешка – Согласно меѓурепубличките и меѓународните договори Азербејџан е правен наследник на Азербејџанската Демократска Република и Азербејџанската Советска Социјалистичка Република, и затоа оваа ознака важи и за државни симболи и службени документи на АДР и Азербејџанската СССР.

Предупредување – Оваа ознака не е применлива кај предложени државни симболи и нацрти на службени документи, кои можат да бидат заштитени со авторски права.
Coat of arms of Azerbaijan.svg

azərbaycanca  English  македонски  русский  українська  +/−

НАПОМЕНА: Не користете ја предлошкава непосредно!! Ова е само превод. Место неа, користете {{PD-AZ-exempt}}!
NOTE: Please do not use this template directly! This is just for translation. Use {{PD-AZ-exempt}} instead!