Template:Personality rights/pl

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search
Personality rights
Używanie wizerunku osoby przedstawionej na fotografii może wymagać zezwolenia osoby na nim przedstawionej. Kwestię tę reguluje w Polsce Art. 81 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W braku wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie. Zezwolenia nie wymaga również rozpowszechnianie wizerunku: 1) osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych; 2) osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.
UWAGA: Proszę nie wykorzystywać tego tekstu jako szablonu! To tylko tłumaczenie. Użyj {{Personality rights}}.
NOTE: Please do not use this template directly! This is just for translation. Use {{Personality rights}} instead!