Template:PolishPresidentCopyright

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search
GNU
This photograph, according to a legal notice that was published until August 2011 on the official website of the President of the Republic of Poland (an unofficial English translation is also available), is released under the terms of the GNU Free Documentation License, because it originally comes from the Archive of the Chancellery of the President of the Republic of Poland – www.prezydent.pl.
Flag of the President of Poland.svg
GNU head Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2 only as published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. A copy of the license is included in the section entitled GNU Free Documentation License. 1.2 only

Unofficial translation of the copyright statement from the President's website:

Polski: Zdjęcia udostępnione zostają zgodnie z warunkami licencji GFDL, na podstawie której wolno kopiować, rozpowszechniać, odtwarzać i wykonywać utwór oraz tworzyć utwory zależne pod warunkiem oznaczenia utworu w sposób określony przez Licencjodawcę oraz pod warunkiem objęcia wszystkich prac zależnych tą samą licencją. Zdjęcia są własnością Archiwum Kancelarii Prezydenta RP. Prosimy o oznaczenie wykorzystywanych zdjęć podpisem: www.prezydent.pl.
Kliknij, by przeczytać o szczegółach licencji GFDL.


English: Photographs are released under the conditions of the GFDL license which allows copying, distribution, reproduction and performance of a work, and creation of derivative works under the condition that the work is marked in a way stated by the Licensor and under the condition that the same license applies to all derivative works. Photographs are property of the Chancellery of the President of the Republic of Poland. Please mark the photographs used as "Archive of the Chancellery of the President of the Republic of Poland - www.prezydent.pl
Click, to read about the details of GFDL license.