Template:Unfreeflickrnote/vi

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search

Tập tin đa phương tiện này có thể đã bị xóa. Deutsch | English | español | فارسی | français | hrvatski | italiano | മലയാളം | Nederlands | Tiếng Việt | +/−


Dialog-warning.svg
Một tập tin bạn mới tải lên Wikimedia Commons từ Flickr, [[:{{{1}}}]], đã được một bảo quản viên hoặc một kiểm duyệt viên xét duyệt và phát hiện nó được tải lên Flickr với giấy phép Không dùng cho mục đích thương mại (NC), Không cho phát hành các tác phẩm chỉnh sửa dựa trên tác phẩm (ND), hoặc Mọi quyền được bảo lưu (Copyright), các giấy phép này đều không tương thích với Commons. Trừ phi người dùng Flickr đó thay đổi giấy phép sang một giấy phép khác được Wikimedia Commons chấp nhận, tập tin sẽ bị xóa nhanh nếu chưa được xóa. Trang này có chứa thông tin về việc gửi thỉnh cầu cho người dùng Flickr để yêu cầu thay đổi giấy phép. Chỉ có các hình ảnh trên Flickr được gắn thẻ BY (CC BY), BY SA (CC BY-SA) hoặc 0 (CC0) mới được tải lên Commons. Một khi giấy phép trên Flickr đã được thay đổi, bạn có thể thay thế thẻ {{Unfree Flickr file}} bằng {{flickrreview}} để một bảo quản viên hoặc kiểm duyệt viên khác có thể xét duyệt lại hình ảnh này, hoặc nhờ một bảo quản viên khôi phục lại tập tin nếu nó bị xóa rồi. Cảm ơn bạn!
CHÚ Ý: Xin đừng trực tiếp sử dụng bản mẫu này! Đây chỉ là một bản dịch. Thay vào đó, hãy dùng {{Unfreeflickrnote}}!
NOTE: Please do not use this template directly! This is just for translation. Use {{Unfreeflickrnote}} instead!