Template talk:PD-CzechGov/cs

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search

Deletions[edit]

--Kozuch (talk) 00:20, 3 July 2011 (UTC)

Preventivně sem dám nový znění zákona...[edit]

... co ten "kámen úrazu" vrací:

http://www.mkcr.cz/cz/autorske-pravo/zakon/predpisy-zakonu-7611/

konkrétně soubor "Úplné znění zákona č. 121/2000 Sb. k datu 1.1.2015 (typ: docx, velikost: 99 kB)" (strana 2, dole): § 3 Výjimky z ochrany podle práva autorského ve veřejném zájmu

--L.Safranek (talk) 11:10, 16 September 2015 (UTC)

Přiznám se, že vaší poznámce nerozumím. Novelami se nic, co by se nás tu týkalo, neměnilo. Uznávám, že je trochu hloupé, že odkaz vede na ne úplně aktuální znění, takže jsem ten odkaz změnil, ale věcně tam žádný rozdíl není. --Mormegil (talk) 09:03, 17 September 2015 (UTC)
Je to v archivu diskuze o smazání šablony: něco ve smyslu, že X vět bylo napsáno jenom proto, aby see někdo vypovídal že paragraf '3' údajně chybí. --L.Safranek (talk) 09:36, 17 September 2015 (UTC)

https://docs.zone/web-to-pdf

Městský znak[edit]

Ahoj, stále mi není jasné vztahy ohledně práv užití např. městských znaků. Zákon O právu autorském č. 121/2000 Sb. v § 3 odstavci a) sice tvrdí: "úřední dílo, jímž je právní předpis, rozhodnutí, opatření obecné povahy, veřejná listina, veřejně přístupný rejstřík a sbírka jeho listin, jakož i úřední návrh úředního díla a jiná přípravná úřední dokumentace, včetně úředního překladu takového díla, sněmovní a senátní publikace, pamětní knihy obecní (obecní kroniky), státní symbol a symbol jednotky územní samosprávy a jiná taková díla, u nichž je veřejný zájem na vyloučení z ochrany,". Ale zákon O obcích č. 128/2000 Sb. zase tvrdí v § 34a v odstavci (3): "Obce a jimi zřízené nebo založené organizační složky a právnické osoby mohou užívat znak a vlajku obce. Jiné subjekty mohou užívat znak obce jen s jejím souhlasem. K užívání vlajky obce není nutný její souhlas.". Přijde mi to, že si zákony protiřečí. Resp. pokud musím žádat o svolení užití, nemůže se jednat o volné dílo, ne? Díky za objasnění.--Lukáš Malý (talk) 08:15, 14 June 2018 (UTC)