Swedish subtitles for clip: File:President Obama on Death of Osama bin Laden.ogv

Jump to: navigation, search
1
00:00:00,704 --> 00:00:02,175
God kväll.

2
00:00:02,175 --> 00:00:06,952
I natt kan jag rapportera till det amerikanska folket och till världen–

3
00:00:06,952 --> 00:00:11,3
–att USA har genomfört en operation som dödade Usama bin Ladin–

4
00:00:11,3 --> 00:00:13,672
–al-Qaidas ledare–

5
00:00:13,672 --> 00:00:21,359
–och den terrorist som bär ansvaret för morden på tusentals oskyldiga män, kvinnor och barn.

6
00:00:21,359 --> 00:00:25,204
Det var nästan tio år sedan som den ljusa septemberdagen förmörkades–

7
00:00:25,204 --> 00:00:29,216
–av den värsta attacken mot det amerikanska folket i vår historia.

8
00:00:29,216 --> 00:00:33,994
Bilderna från den 11 september har etsat sig fast i vårt nationella medvetande.

9
00:00:33,994 --> 00:00:38,775
Kapade plan som skär genom en molnfri septemberhimmel–

10
00:00:38,775 --> 00:00:41,784
–tvillingtornen som störtar samman mot marken–

11
00:00:41,784 --> 00:00:45,059
–svart rök som stiger upp från Pentagon–

12
00:00:45,059 --> 00:00:49,47
–spillrorna av flight 93 i Shanksville i Pennsylvania–

13
00:00:49,47 --> 00:00:55,554
–där hjältemodiga medborgares handlingar förhindrade ytterligare sorg och förstörelse.

14
00:00:55,554 --> 00:01:00,301
Och ändå vet vi att de värsta bilderna är de som inte sågs av omvärlden.

15
00:01:00,301 --> 00:01:03,175
Den tomma platsen vid middagsbordet–

16
00:01:03,175 --> 00:01:07,355
–barn som tvingades växa upp utan sin mor eller sin far–

17
00:01:07,355 --> 00:01:12,534
–föräldrar som aldrig fick uppleva känslan av att bli omkramade av sina barn–

18
00:01:12,534 --> 00:01:16,279
–nästan tretusen medborgare som togs ifrån oss–

19
00:01:16,279 --> 00:01:19,79
–och lämnade ett gapande hål i våra hjärtan.

20
00:01:19,79 --> 00:01:22,998
Den 11 september 2001–

21
00:01:22,998 --> 00:01:24,933
–i vår tid av sorg–

22
00:01:24,933 --> 00:01:27,41
–slöt det amerikanska folket upp.

23
00:01:27,41 --> 00:01:29,248
Vi gav våra grannar en hjälpande hand–

24
00:01:29,248 --> 00:01:32,255
–och vi gav vårt blod åt de skadade.

25
00:01:32,255 --> 00:01:35,465
Vi bekräftade vårt band till varandra–

26
00:01:35,465 --> 00:01:39,007
–och vår kärlek för vårt samhälle och vårt land.

27
00:01:39,007 --> 00:01:41,749
Oavsett varifrån vi kom–

28
00:01:41,749 --> 00:01:43,753
–vilken gud vi bad till–

29
00:01:43,753 --> 00:01:46,262
–och vilken ras eller etnicitet vi tillhörde–

30
00:01:46,262 --> 00:01:50,741
–enades vi den dagen som en amerikansk familj.

31
00:01:50,741 --> 00:01:54,752
Vi var också enade i vår beslutsamhet att skydda vår nation–

32
00:01:54,752 --> 00:02:00,332
–och att ställa dem som begick denna våldsamma attack inför rätta.

33
00:02:00,332 --> 00:02:04,378
Vi förstod snart att 11-septemberattackerna utförts av al-Qaida–

34
00:02:04,378 --> 00:02:06,984
–en organisation ledd av Usama bin Ladin–

35
00:02:06,984 --> 00:02:09,826
–som öppet hade förklarat krig mot USA–

36
00:02:09,826 --> 00:02:14,506
–och som var beslutna att döda oskyldiga i vårt land och runt om i världen.

37
00:02:14,506 --> 00:02:17,346
Så vi gick till krig mot al-Qaida–

38
00:02:17,346 --> 00:02:22,694
–för att skydda våra medborgare, våra vänner och våra allierade.

39
00:02:22,694 --> 00:02:27,91
Tack vare det outtröttliga och hjältemodiga arbetet som utförts av vår militär–

40
00:02:27,91 --> 00:02:32,856
–och våra antiterroristexperter har vi under de senaste tio åren rönt stora framsteg.

41
00:02:32,856 --> 00:02:37,233
Vi har hindrat terroristattentat och stärkt vårt hemlands försvar.

42
00:02:37,233 --> 00:02:39,809
I Afghanistan avsatte vi talibanregeringen–

43
00:02:39,809 --> 00:02:43,789
–som hade gett bin Ladin och al-Qaida en fristad och sitt stöd.

44
00:02:43,789 --> 00:02:46,595
Och runt om i världen samarbetade vi med våra vänner och allierade–

45
00:02:46,595 --> 00:02:49,536
–för att fånga eller döda ett antal al-Qaidaterrorister–

46
00:02:49,536 --> 00:02:54,315
–inklusive flera som var delaktiga i 11-septemberdåden.

47
00:02:54,315 --> 00:02:57,323
Men Usama bin Ladin undvek tillfångatagande–

48
00:02:57,323 --> 00:03:01,301
–och flydde över den afghanska gränsen in i Pakistan.

49
00:03:01,301 --> 00:03:04,543
Samtidigt fortsatte al-Qaida att verka från området utmed gränsen–

50
00:03:04,543 --> 00:03:09,123
–och genom sina bundsförvanter runt om i världen.

51
00:03:09,123 --> 00:03:11,496
Därför gav jag kort efter att jag tillträdde–

52
00:03:11,496 --> 00:03:15,039
–en order till Leon Panetta, chef för CIA–

53
00:03:15,039 --> 00:03:20,756
–att göra Usama bin Ladins död eller tillfångatagande till högsta prioritet i vårt krig mot al-Qaida.

54
00:03:20,756 --> 00:03:26,071
–samtidigt som vi fortsatte våra vidare ansträngningar att hindra, upplösa och bekämpa hans nätverk.

55
00:03:26,071 --> 00:03:33,256
Sedan, i augusti förra året, efter år av mödosamt arbete för vår underrättelsetjänst–

56
00:03:33,256 --> 00:03:36,7
–informerades jag om ett möjligt spår till bin Ladin.

57
00:03:36,7 --> 00:03:41,646
Det var långt ifrån säkert, och det tog många månader att gå till botten med det här spåret.

58
00:03:41,646 --> 00:03:44,055
Jag hade återkommande möten med min arbetsgrupp för nationell säkerhet–

59
00:03:44,055 --> 00:03:48,231
–samtidigt som vi samlade in ytterligare information om möjligheten att vi hade funnit bin Ladin–

60
00:03:48,231 --> 00:03:52,41
–gömd i en anläggning långt inne i Pakistan.

61
00:03:52,41 --> 00:03:58,227
Och till slut, förra veckan, bedömde jag att vi hade tilltäckligt med underrättelseinformation för att handla–

62
00:03:58,227 --> 00:04:03,942
–och jag godkände en operation för att ta Usama bin Ladin och ställa honom inför rätta.

63
00:04:03,942 --> 00:04:10,124
Under min ledning inledde USA i dag en riktad operation mot anläggningen–

64
00:04:10,124 --> 00:04:13,268
i Abbottabad i Pakistan.

65
00:04:13,268 --> 00:04:18,783
Den lilla styrkan av amerikaner utförde operationen med sällsynt mod och färdighet.

66
00:04:18,783 --> 00:04:21,323
Inga amerikaner skadades.

67
00:04:21,323 --> 00:04:24,799
De var noga med att undvika civila offer.

68
00:04:24,799 --> 00:04:27,573
Efter en eldstrid dödade de Usama bin Ladin–

69
00:04:27,573 --> 00:04:31,283
–och omhändertog hans kropp.

70
00:04:31,283 --> 00:04:36,063
I över två årtionden har bin Ladin varit al-Qaidas ledare och symbol–

71
00:04:36,063 --> 00:04:41,011
–och han har fortsatt att planera attacker mot vårt land och mot våra vänner och allierade.

72
00:04:41,011 --> 00:04:44,585
Bin Ladins död utgör den mest betydande bedriften hittills–

73
00:04:44,585 --> 00:04:47,729
–i vår nations ansträngningar för att bekämpa al-Qaida.

74
00:04:47,729 --> 00:04:50,772
Men hans död utgör inte slutet av av våra ansträngningar.

75
00:04:50,772 --> 00:04:54,982
Det råder inget tvivel om att al-Qaida kommer att fortsätta försöken att attackera oss.

76
00:04:54,982 --> 00:05:00,799
Vi måste vara – och kommer att vara – fortsatt vaksamma hemma och i utlandet.

77
00:05:00,799 --> 00:05:08,254
Samtidigt måste vi också stå fast vid att USA inte för krig mot islam och inte kommer att göra det.

78
00:05:08,254 --> 00:05:13,802
Jag har, i likhet med president Bush efter den 11 september, klargjort–

79
00:05:13,802 --> 00:05:18,078
–att vårt krig inte utkämpas mot islam, för bin Ladin var inte en muslimsk ledare.

80
00:05:18,078 --> 00:05:21,022
Han massmördade muslimer.

81
00:05:21,188 --> 00:05:24,096
Al-Qaida massakrerade åtskilliga muslimer i flera länder–

82
00:05:24,096 --> 00:05:26,169
–inklusive vårt eget.

83
00:05:26,169 --> 00:05:31,441
Så hans död bör välkomnas av alla som tror på fred och mänsklig värdighet.

84
00:05:32,395 --> 00:05:34,706
Under årens lopp har jag upprepade gånger klargjort–

85
00:05:34,706 --> 00:05:39,654
–att vi skulle agera i Pakistan om vi viste var bin Ladin befann sig.

86
00:05:40,146 --> 00:05:41,925
Det är vad vi har gjort.

87
00:05:42,079 --> 00:05:47,628
Men det är viktigt att notera att vårt antiterrorsamarbete med Pakistan hjälpte till att leda oss till bin Ladin–

88
00:05:48,397 --> 00:05:50,789
–och anläggningen där han gömde sig.

89
00:05:51,004 --> 00:05:54,3
Faktum är att bin Ladin även förklarade krig mot Pakistan–

90
00:05:54,73 --> 00:05:57,613
–och beordrade attacker mot det pakistanska folket.

91
00:05:57,89 --> 00:06:04,658
I natt ringde jag till president Zardari, och mina medarbetare har också talat med sina pakistanska kollegor.

92
00:06:05,043 --> 00:06:09,455
De är överens om att detta är en bra och historisk dag för båda våra länder–

93
00:06:09,455 --> 00:06:13,399
–och när vi går vidare är det viktigt att Pakistan fortsätter–

94
00:06:13,399 --> 00:06:17,711
–att arbeta med oss i kampen mot al-Qaida och dess bundsförvanter.

95
00:06:18,48 --> 00:06:21,074
Det amerikanska folket valde inte denna kamp.

96
00:06:21,074 --> 00:06:23,208
Den kom till oss.

97
00:06:23,716 --> 00:06:27,358
Den började med en vettlös massaker på våra medborgare.

98
00:06:27,911 --> 00:06:32,914
Efter nästan tio år av tjänstgöring, kamp och uppoffringar–

99
00:06:33,36 --> 00:06:35,831
–är vi väl förtrogna med krigets kostnader.

100
00:06:36,831 --> 00:06:43,95
Jag påminns om dessa mödor varje gång jag som överbefälhavare skriver under ett brev till en familj som förlorat en anhörig–

101
00:06:43,95 --> 00:06:48,897
–eller ser en svårt sårad soldat i ögonen.

102
00:06:48,897 --> 00:06:51,803
Så amerikaner inser krigets kostnader.

103
00:06:52,203 --> 00:06:56,684
Men vi som nation kommer aldrig att tolerera att vår säkerhet hotas–

104
00:06:56,684 --> 00:06:59,979
–eller stå passiva när vårt folk har dödats.

105
00:07:00,441 --> 00:07:03,907
Vi kommer att vara obevekliga i vårt försvar av våra medborgare–

106
00:07:03,907 --> 00:07:06,245
–och våra vänner och allierade.

107
00:07:06,245 --> 00:07:09,352
Vi kommer att vara trogna de värden som gör oss till dem vi är–

108
00:07:09,967 --> 00:07:16,273
–och nätter som dessa kan vi säga till de familjer som förlorat anhöriga till al-Qaidas terror:

109
00:07:16,273 --> 00:07:19,114
Rättvisa har skipats.

110
00:07:20,252 --> 00:07:25,523
I natt tackar vi de otaliga underrättelse- och antiterroristexperter som har arbetat outtröttligt

111
00:07:25,523 --> 00:07:27,894
–för att uppnå detta resultat.

112
00:07:28,063 --> 00:07:32,617
Det amerikanska folket ser inte deras arbete och känner inte till deras namn–

113
00:07:32,986 --> 00:07:39,295
–men i natt kan de känna tillfredsställelse med sitt arbete och resultatet av deras strävan efter rättvisa.

114
00:07:39,772 --> 00:07:42,952
Vi tackar de män som utförde den här operationen–

115
00:07:42,952 --> 00:07:47,92
–ty de exemplifierar den professionalism, den patriotism och det oöverträffade mod–

116
00:07:47,92 --> 00:07:50,417
–som präglar dem som tjänar vårt land.

117
00:07:50,417 --> 00:07:57,12
Och de är en del av en generation som har burit den tyngsta delen av bördan sedan den där septemberdagen.

118
00:07:57,12 --> 00:08:01,448
Till sist, låt mig säga till familjerna som förlorade anhöriga den 11 september–

119
00:08:01,833 --> 00:08:04,416
–att vi aldrig har glömt er förlust–

120
00:08:04,723 --> 00:08:08,47
–eller tvekat i vår beslutsamhet att göra vad som krävs–

121
00:08:08,47 --> 00:08:11,342
–för att förhindra ännu en attack på vår mark.

122
00:08:11,727 --> 00:08:17,41
Och låt oss i natt tänka tillbaka på den känsla av enighet som rådde den 11 september.

123
00:08:17,81 --> 00:08:21,13
Jag vet att den stundtals har ansträngts.

124
00:08:21,884 --> 00:08:25,896
Men dagens bedrift är ett bevis på vårt lands storhet–

125
00:08:26,203 --> 00:08:28,932
–och det amerikanska folkets beslutsamhet.

126
00:08:29,916 --> 00:08:33,387
Uppgiften att säkra vårt land är inte fullbordad, men–

127
00:08:33,387 --> 00:08:39,049
–i natt påminns vi än en gång vad USA kan göra vad vi än bestämmer oss för.

128
00:08:39,941 --> 00:08:41,758
Det är skrivet i vår historia.

129
00:08:42,512 --> 00:08:45,185
Oavsett om det gäller strävan efter välstånd för vårt folk–

130
00:08:45,569 --> 00:08:48,443
–eller kampen för jämlikhet för alla våra medborgare–

131
00:08:49,043 --> 00:08:52,389
–vår beslutsamhet att stå upp för våra värden i andra länder–

132
00:08:52,774 --> 00:08:56,231
–och våra uppoffringar för att göra världen till en säkrare plats.

133
00:08:57,492 --> 00:09:01,964
Låt oss komma ihåg att vi kan göra dessa saker inte bara på grund av rikedom eller makt–

134
00:09:02,21 --> 00:09:04,787
–utan på grund av vilka vi är.

135
00:09:04,987 --> 00:09:06,24
En nation–

136
00:09:06,378 --> 00:09:07,382
–under Gud–

137
00:09:07,782 --> 00:09:08,849
–odelbar–

138
00:09:09,018 --> 00:09:09,988
–med frihet–

139
00:09:09,988 --> 00:09:11,91
–och rättvisa för alla.

140
00:09:12,649 --> 00:09:13,945
Tack.

141
00:09:13,945 --> 00:09:15,193
Gud välsigne er.

142
00:09:15,193 --> 00:09:17,008
Och Gud välsigne Amerikas förenta stater.