Dutch subtitles for clip: File:Wikimedia Italia - WikiGuida 2 - Commons.ogv

Jump to: navigation, search
1
00:00:11,086 --> 00:00:14,676
Wikimedia Commons (ook wel "Commons" genoemd)

2
00:00:14,740 --> 00:00:17,986
is een project dat afbeeldingen, geluidsbestanden, video's 

3
00:00:18,010 --> 00:00:22,196
en andere educatieve en beschrijvende multimedia verzamelt.

4
00:00:22,174 --> 00:00:26,249
De bestanden die op Commons staan, kunnen vrij gebruikt worden,

5
00:00:26,305 --> 00:00:31,028
ook voor commerciële doeleinden, indien aan de gebruiksvoorwaarden is voldaan.

6
00:00:31,821 --> 00:00:35,200
In 2004 werd Commons als zusterproject van Wikipedia opgericht

7
00:00:35,236 --> 00:00:38,888
om de basis te vormen voor de verschillende projecten van de Wikimedia Foundation

8
00:00:38,934 --> 00:00:42,153
maar al snel groeide het uit tot een zelfstandig project met zijn eigen richtlijnen.

9
00:00:42,320 --> 00:00:46,469
Op Commons kunt u afbeeldingen vinden van plaatsen en monumenten,

10
00:00:46,919 --> 00:00:49,281
dieren, planten, mineralen,

11
00:00:49,726 --> 00:00:53,281
foto's van personen, alledaagse voorwerpen, kunstwerken,

12
00:00:53,470 --> 00:00:58,183
alsook historische afbeeldingen en opnames, en scans van oude boeken,

13
00:00:58,483 --> 00:01:01,021
schema's, diagrammen, grafieken en kaarten,

14
00:01:01,335 --> 00:01:06,275
beeld- en geluidsfragmenten... en veel meer.

15
00:01:06,664 --> 00:01:10,650
In sommige gevallen zijn de bestanden niet langer afhankelijk van auteursrechten,

16
00:01:10,774 --> 00:01:15,110
in andere gevallen gaven de auteurs of de rechthebbenden toestemming

17
00:01:15,123 --> 00:01:19,634
om hun materiaal te gebruiken onder simpele voorwaarden

18
00:01:19,630 --> 00:01:24,442
zoals naamsvermelding, of het vrijgeven van afgeleide werken met dezelfde licentie. 

19
00:01:24,745 --> 00:01:28,870
Er staan meer dan zeven miljoen vrij te downloaden bestanden op Commons

20
00:01:28,908 --> 00:01:34,731
die gebruikt kunnen worden voor papers, websites, posters, reclame, kunstwerken...

21
00:01:35,761 --> 00:01:39,050
De bestanden die op Commons staan, kunnen meteen worden toegevoegd

22
00:01:39,055 --> 00:01:43,766
aan pagina's op Wikipedia en andere Wikimediaprojecten,

23
00:01:43,777 --> 00:01:47,438
als ze overeenkomstig de richtlijnen van het specifieke project zijn,

24
00:01:47,476 --> 00:01:49,767
aansluiten op de verwachtingen van de gemeenschap in kwestie

25
00:01:49,777 --> 00:01:52,983
en niet in strijd zijn met de desbetreffende wet(ten) in het land van oorsprong.

26
00:01:53,723 --> 00:01:57,300
Elk bestand op Commons heeft zijn eigen wikipagina.

27
00:01:57,567 --> 00:02:00,235
Eerst komt de titel, dan de media

28
00:02:00,223 --> 00:02:03,729
of een voorvertoning, voor zeer grote foto's.

29
00:02:04,007 --> 00:02:07,821
Hierna volgt een beschrijving (meestal in verschillende talen)

30
00:02:07,825 --> 00:02:12,856
met alle beschikbare informatie zoals de bron, auteur, datum en gebruiksvoorwaarden. 

31
00:02:13,083 --> 00:02:17,044
De geschiedenis van het bestand laat de aanpassingen ervan zien.

32
00:02:17,058 --> 00:02:21,408
Het is mogelijk om zelf bestanden aan te passen en te verbeteren, zelfs wanneer deze door andere gebruikers zijn geüpload.

33
00:02:21,795 --> 00:02:24,567
Op de pagina staat ook een lijst van pagina's op Commons

34
00:02:24,568 --> 00:02:26,995
alsook op andere projecten van de Wikimedia Foundation

35
00:02:27,004 --> 00:02:29,996
waarop naar het bestand verwezen wordt.

36
00:02:30,275 --> 00:02:32,752
Onderaan de pagina staan de categorieën

37
00:02:32,790 --> 00:02:35,502
waarin het bestand is geplaatst

38
00:02:35,544 --> 00:02:38,209
De categorieën zijn standaard in het Engels,

39
00:02:38,213 --> 00:02:41,927
maar een basiskennis van de taal is genoeg om ermee te werken.

40
00:02:42,863 --> 00:02:45,245
Hoe kunt u bijdragen aan Commons?

41
00:02:45,278 --> 00:02:48,559
Een fotograaf kan zijn/haar eigen foto's uploaden,

42
00:02:48,659 --> 00:02:52,055
een illustrator kan diagrammen of animaties toevoegen,

43
00:02:52,054 --> 00:02:54,924
een muzikant kan opnames van vrije muziek uploaden.

44
00:02:55,133 --> 00:02:58,899
Zelfs films en opnames van toneelstukken kunnen worden geüpload,

45
00:02:58,926 --> 00:03:01,581
zolang deze vrij zijn van auteursrechtelijke bescherming.

46
00:03:02,452 --> 00:03:07,264
Om bestanden te uploaden op Commons moet u zich eerst registreren.

47
00:03:07,277 --> 00:03:11,832
Deze registratie is gratis, snel en niet nodig als...

48
00:03:11,887 --> 00:03:15,581
...u al geregistreerd bent op een ander project van de Wikimedia Foundation.

49
00:03:15,974 --> 00:03:19,324
Alleen bestanden in een vrij bestandsformaat mogen worden geüpload.

50
00:03:19,366 --> 00:03:23,448
Bijvoorbeeld: het enige toegelaten formaat voor video's is Ogg Theora.

51
00:03:23,529 --> 00:03:26,682
Een aantal programma's die bestanden omzetten naar open-sourceformaten

52
00:03:26,622 --> 00:03:29,877
zijn beschikbaar en kunnen vrij gedownload en gebruikt worden.

53
00:03:30,249 --> 00:03:34,390
Elk geüpload bestand moet voldoen aan: de wet van de Verenigde Staten,

54
00:03:34,385 --> 00:03:37,322
waar de Wikimedia Foundation juridisch gezien gevestigd is;

55
00:03:37,322 --> 00:03:40,229
de wet van het land waar het bestand vandaan komt;

56
00:03:40,283 --> 00:03:45,626
de wet van het land van oorsprong van de gebruiker, die verantwoordelijk is voor de inhoud van het geüploade bestand.

57
00:03:46,104 --> 00:03:49,031
Dan moet u kijken of u geen inbreuk pleegt

58
00:03:49,050 --> 00:03:52,175
op wetten in verband met privacy en handelsmerken

59
00:03:52,195 --> 00:03:56,026
of de beperkingen die opgelegd zijn door sommige musea over het gebruik van kunstwerken.

60
00:03:56,557 --> 00:04:00,399
In het geval dat het materiaal ergens anders onder een niet-vrije licentie is gepubliceerd,

61
00:04:00,448 --> 00:04:04,311
moeten de auteurs of rechthebbenden een e-mail sturen 

62
00:04:04,364 --> 00:04:07,380
waarin zij zichzelf identificeren en hun toestemming geven om

63
00:04:07,416 --> 00:04:11,201
het materiaal onder een vrije licentie te publiceren.

64
00:04:12,002 --> 00:04:16,003
Net zoals Wikipedia is Commons een wiki, wat betekent dat het vrij te bewerken is

65
00:04:16,006 --> 00:04:18,714
en wordt beheerd door vrijwillige gebruikers van over de hele wereld,

66
00:04:18,767 --> 00:04:22,079
die materiaal identificeren en categoriseren,

67
00:04:22,123 --> 00:04:24,549
de beschrijvingen vervolledigen of vertalen,

68
00:04:24,561 --> 00:04:27,484
galerijen en specifieke themapagina's maken,

69
00:04:27,484 --> 00:04:31,936
bestanden die onvoldoende bronnen en/of licenties hebben opzoeken en verwijderen.

70
00:04:32,872 --> 00:04:35,303
Commons is een meertalig project:

71
00:04:35,364 --> 00:04:37,898
een enkele website host alle vertaalde versies

72
00:04:37,909 --> 00:04:41,307
en de verschillende taalgemeenschappen delen dezelfde ruimte.

73
00:04:41,581 --> 00:04:45,686
Om het opzoeken van materiaal op Commons gemakkelijker te maken,

74
00:04:45,684 --> 00:04:49,139
kunt u naast categorieën ook galerijen bekijken:

75
00:04:49,190 --> 00:04:51,584
pagina's die speciaal gemaakt zijn

76
00:04:51,590 --> 00:04:54,682
om bestanden over een bepaald onderwerp samen te brengen.

77
00:04:54,964 --> 00:04:58,377
Overleg over de inhoud vindt plaats

78
00:04:58,408 --> 00:05:01,966
op de overlegpagina die elk bestand heeft, 

79
00:05:02,016 --> 00:05:05,889
algemene discussies over Commons vinden plaats op een aparte pagina.

80
00:05:06,024 --> 00:05:08,918
De communicatie gebeurt voornamelijk in het Engels,

81
00:05:08,966 --> 00:05:12,569
maar overlegpagina's in andere talen zijn ook beschikbaar.

82
00:05:12,853 --> 00:05:16,496
Indien u problemen ondervindt, is er een helpdesk

83
00:05:16,535 --> 00:05:20,048
en vele hulppagina's, in verschillende talen.

84
00:05:20,222 --> 00:05:23,240
Voor specifieke of zeer complexe kwesties,

85
00:05:23,240 --> 00:05:26,739
kunt u de hulp vragen van een van de moderatoren. Dit zijn vrijwilligers

86
00:05:26,783 --> 00:05:29,486
die het vertrouwen van de gemeenschap hebben verdiend

87
00:05:29,508 --> 00:05:33,164
vanwege hun kennis van het project, en zij zijn de enigen

88
00:05:33,201 --> 00:05:35,647
die sommige precaire bewerkingen mogen uitvoeren,

89
00:05:35,648 --> 00:05:38,603
zoals het verwijderen van een bestand.

90
00:05:39,690 --> 00:05:43,318
Indien u een bestand van Commons wilt gebruiken, zorg dan altijd 

91
00:05:43,312 --> 00:05:46,334
dat het gebruik voldoet aan de wet van uw eigen land.

92
00:05:46,476 --> 00:05:48,614
Commons kan geen garanties geven inzake rechtmatigheid

93
00:05:48,683 --> 00:05:51,355
bij het gebruik van een bestand in welke context dan ook,

94
00:05:51,362 --> 00:05:54,260
noch zijn feitelijke juistheid en betrouwbaarheid.

95
00:05:54,307 --> 00:05:58,402
Maar het is ongelofelijk om te zien hoeveel deugdelijk en nuttig materiaal er is geüpload.

96
00:05:59,339 --> 00:06:03,755
Steeds meer publieke archieven, musea, bibliotheken en private collecties

97
00:06:03,774 --> 00:06:07,015
"doneren" kleine of grote hoeveelheden bestanden

98
00:06:07,063 --> 00:06:10,003
die dan deel uit kunnen maken van het publieke goed.

99
00:06:10,655 --> 00:06:14,854
Verschillende professionele fotografen publiceren hun werk op Commons,

100
00:06:14,871 --> 00:06:18,240
trots dat hun werk over de hele wereld verspreid wordt.

101
00:06:18,413 --> 00:06:22,119
Hetzelfde geldt voor illustrators, die doeltreffende

102
00:06:22,123 --> 00:06:26,151
en elegante diagrammen hebben geüpload.

103
00:06:26,496 --> 00:06:30,857
De gemeenschap heeft verschillende mogelijkheden om een kwaliteitswerk te erkennen:

104
00:06:30,867 --> 00:06:35,316
er is een wedstrijd voor de foto van het jaar.

105
00:06:35,618 --> 00:06:38,555
Een andere groep kiest de beste afbeeldingen,

106
00:06:38,559 --> 00:06:40,828
gemaakt door gebruikers van Commons, uit

107
00:06:40,841 --> 00:06:45,220
en nog een andere verkiest de meest effectieve afbeeldingen binnen één genre.

108
00:06:45,462 --> 00:06:49,511
Een bijzonder interessante afbeelding wordt dagelijks gekozen

109
00:06:49,532 --> 00:06:53,676
en hetzelfde gebeurt voor andere multimediabestanden.

110
00:06:54,345 --> 00:06:56,682
U kunt Commons steunen door

111
00:06:56,766 --> 00:06:59,570
te doneren aan de Wikimedia Foundation,

112
00:06:59,599 --> 00:07:03,338
of u kunt ervoor kiezen 

113
00:07:03,359 --> 00:07:06,715
Wikimedia Italia te steunen; dit is een non-profitorganisatie

114
00:07:06,743 --> 00:07:08,757
die Commons en andere projecten van de Wikimedia Foundation

115
00:07:08,792 --> 00:07:11,826
in Italië promoot.