Torslunda helmet plate patrices

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search

Torslunda helmet plate patrices

[edit]
English: In spring 1870 four helmet plate patrices was found by Erik Gustaf Pettersson and Anders Petter Nilsson in a cairn on the lands of the farm No 5 Björnhovda in Torslunda parish, Öland, Sweden.
Svenska: Våren 1870 hittades fyra hjälmbleckspatriser av drängen Erik Gustaf Pettersson och inhysesmannen Anders Petter Nilsson i ett stenröse på ägorna till gården Nr 5 Björnhovda i Torslunda socken på Öland. Patriserna inlöstes för 16 riksdaler av svenska staten, tillhör nu Statens Historiska Museum i Stockholm där de har inventarienummer SHM 4325. Fyndplatsen har RAÄ-nummer Torslunda 139:1.

Photos from 1903

[edit]
English: Photos of the four helmet plate patrices from the article "Hjälmar och svärd i Beovulf" (i.e. "Helmets and swords in Beowulf") by Knut Stjerna 1903.
Svenska: Foton på de fyra plåtarna ur artikeln "Hjälmar och svärd i Beovulf" av Knut Stjerna 1903.

Woodcuts from 1872

[edit]
English: Woodcuts showing the four helmet plate patrices from Kongl. Vitterhets Historie och Antiqvitets Akademiens Månadsblad (1872).
Svenska: Träsnitt föreställande de fyra plåtarna ur Kongl. Vitterhets Historie och Antiqvitets Akademiens Månadsblad (1872).

Photos of replicas

[edit]
English: Photos taken in 2010 of replicas of the four helmet plate patrices in Mainz (Mayence), Germany.
Svenska: Foton tagna 2010 på kopior av de fyra plåtarna i Mainz, Tyskland.