Trox tuberculatus

Từ Wikimedia Commons
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm