User:Prenn/Flora

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search

Contents

Angiospermae / Thực vật có hoa[edit]

Nymphaeales / Bộ Súng[edit]

Nymphaeaceae / Họ Súng[edit]

Eudicots / Thực vật hai lá mầm thực sự[edit]

Apiales / Bộ Hoa tán[edit]

Araliaceae / Họ Cam tùng[edit]

Asterales / Bộ Cúc[edit]

Asteraceae / Họ Cúc[edit]

Campanulaceae / Họ Hoa chuông[edit]

Brassicales / Bộ Cải[edit]

Brassicaceae / Họ Cải[edit]

Caricaceae / Họ Đu đủ[edit]

Cleomaceae / Họ Màng màng[edit]

Moringaceae / Họ Chùm ngây[edit]

Caryophyllales / Bộ Cẩm chướng[edit]

Amaranthaceae / Họ Dền[edit]

Cactaceae / Họ Xương rồng[edit]

Caryophyllaceae / Họ Cẩm chướng[edit]

Nyctaginaceae / Họ Bông phấn[edit]

Plumbaginaceae / Họ Bạch hoa đan[edit]

Polygonaceae / Họ Rau răm[edit]

Portulacaceae / Họ Rau sam[edit]

Cornales / Bộ Sơn thù du[edit]

Hydrangeaceae / Họ Tú cầu[edit]

Cucurbitales / Bộ Bầu bí[edit]

Begoniaceae / Họ Thu hải đường[edit]

Cucurbitaceae / Họ Bầu bí[edit]

Ericales / Bộ Thạch nam[edit]

Balsaminaceae / Họ Bóng nước[edit]

Ericaceae / Họ Thạch nam[edit]

Lecythidaceae / Họ Lộc vừng[edit]

Primulaceae / Họ Anh thảo[edit]

Theaceae / Họ Trà[edit]

Fabales / Bộ Đậu[edit]

Fabaceae / Họ Đậu[edit]

Gentianales / Bộ Long đởm[edit]

Apocynaceae / Họ La bố ma[edit]

Gentianaceae / Họ Long đởm[edit]

Rubiaceae / Họ Thiến thảo[edit]

Geraniales / Bộ Mỏ hạc[edit]

Geraniaceae / Họ Mỏ hạc[edit]

Lamiales / Bộ Hoa môi[edit]

Acanthaceae / Họ Ô rô[edit]

Bignoniaceae / Họ Chùm ớt[edit]

Gesneriaceae / Họ Tai voi[edit]

Lamiaceae / Họ Hoa môi[edit]

Linderniaceae / Họ Lữ đằng[edit]

Oleaceae / Họ Ô liu[edit]

Plantaginaceae / Họ Mã đề[edit]

Verbenaceae / Họ Cỏ roi ngựa[edit]

Malpighiales / Bộ Sơ ri[edit]

Euphorbiaceae / Họ Đại kích[edit]

Malpighiaceae / Họ Sơ ri[edit]

Ochnaceae / Họ Mai vàng[edit]

Passifloraceae / Họ Lạc tiên[edit]

Phyllanthaceae / Họ Diệp hạ châu[edit]

Violaceae / Họ Hoa tím[edit]

Malvales / Bộ Cẩm quỳ[edit]

Bixaceae / Họ Điều nhuộm[edit]

Malvaceae / Họ Cẩm quỳ[edit]

Muntingiaceae / Họ Trứng cá[edit]

Myrtales / Bộ Đào kim nương[edit]

Combretaceae / Họ Trâm bầu[edit]

Lythraceae / Họ Bằng lăng[edit]

Melastomataceae / Họ Mua[edit]

Myrtaceae / Họ Đào kim nương[edit]

Onagraceae / Họ Nguyệt kiến thảo[edit]

Oxalidales / Bộ Me đất[edit]

Oxalidaceae / Họ Me đất[edit]

Proteales / Bộ Quắn hoa[edit]

Nelumbonaceae / Họ Sen[edit]

Ranunculales / Bộ Mao lương[edit]

Menispermaceae / Họ Biển bức cát[edit]

Ranunculaceae / Họ Mao lương[edit]

Rosales / Bộ Hoa hồng[edit]

Moraceae / Họ Dâu tằm[edit]

Rosaceae / Họ Hoa hồng[edit]

Sapindales / Bộ Bồ hòn[edit]

Anacardiaceae / Họ Đào lộn hột[edit]

Meliaceae / Họ Xoan[edit]

Rutaceae / Họ Cửu lý hương[edit]

Saxifragales / Bộ Tai hùm[edit]

Crassulaceae / Họ Trường sinh[edit]

Solanales / Bộ Cà[edit]

Convolvulaceae / Họ Bìm bìm[edit]

Solanaceae / Họ Cà[edit]

(chưa đặt)[edit]

Boraginaceae / Họ Mồ hôi[edit]

Magnoliids / Phân lớp Mộc lan[edit]

Magnoliales / Bộ Mộc lan[edit]

Annonaceae / Họ Na[edit]

Magnoliaceae / Họ Mộc lan[edit]

Piperales / Bộ Hồ tiêu[edit]

Piperaceae / Họ Hồ tiêu[edit]

Monocots / Thực vật một lá mầm[edit]

Alismatales / Bộ Trạch tả[edit]

Alismataceae / Họ Trạch tả[edit]

Araceae / Họ Ráy[edit]

Limnocharitaceae / Họ Kèo nèo[edit]

Arecales / Bộ Cau[edit]

Arecaceae / Họ Cau[edit]

Asparagales / Bộ Măng tây[edit]

Amaryllidaceae / Họ Loa kèn đỏ[edit]

Iridaceae / Họ Diên vĩ[edit]

Orchidaceae / Họ Phong lan[edit]

Xanthorrhoeaceae / Họ Thích diệp thụ[edit]

Liliales / Bộ Loa kèn[edit]

Liliaceae / Họ Loa kèn[edit]

Poales / Bộ Hòa thảo[edit]

Bromeliaceae / Họ Dứa[edit]

Cyperaceae / Họ Cói[edit]

Poaceae / Họ Hòa thảo[edit]

Zingiberales / Bộ Gừng[edit]

Cannaceae / Họ Dong riềng[edit]

Costaceae / Họ Mía dò[edit]

Heliconiaceae / Họ Chuối pháo[edit]

Musaceae / Họ Chuối[edit]

Strelitziaceae / Họ Thiên điểu[edit]

Zingiberaceae / Họ Gừng[edit]

Cycadophyta / Ngành Tuế[edit]

Cycadopsida / Lớp Tuế[edit]

Cycadales / Bộ Tuế[edit]

Cycadaceae / Họ Tuế[edit]

Pinophyta / Ngành Thông[edit]

Pinopsida / Lớp Thông[edit]

Pinales / Bộ Thông[edit]

Cupressaceae / Họ Hoàng đàn[edit]

Pinaceae / Họ Thông[edit]