User talk:84.59.28.158

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search

Kategorie / Categories[edit]

Proszę, nie dodawaj zdjęć do zbyt wielu kategorii. W szczególności prosiłbym, żeby nie dodawać zdjęcia do kategorii bardziej ogólnych (np. Category:Gothic, Category:Gothic architecture), jeśli jest już umieszczone w kategorii szczegółowej (np. Category:Gothic architecture in Poland), będącej podkategorią dówch poprzednich. Więcej szczegółów na ten temat można się dowiedzieć tutaj.

Please, don't add images to too many categories (this is called over-categorization). In particular, please don't add images to more general categories (e.g. Category:Gothic, Category:Gothic architecture), if it is already in more specific category (np. Category:Gothic architecture in Poland), which is previous' categories subcategory. You can find more detail on this issue here. Thanks.

--Pko 16:36, 27 September 2006 (UTC)