Vietnam national football team kits

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search
English: The Vietnam national football team is the national association football team of the Socialist Republic of Vietnam.
Tiếng Việt: Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam là đội tuyển bóng đá quốc gia của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
The Vietnamese flag is depicted on the team's kits.

Kit history

[edit]

Home kits

[edit]
1995
1996–97
1998–99
1999–2001
2001
2002–04
2004
2005
2006–08
2009
2009–10
2010–12
2010–12 (2)
2010–12 (3)
2010–12 (4)
2012–14
2012–14 (2)
2012–14 (3)
2012–14 (4)
2014–15
2014–15 (2)
2016
2016 (2)
2017
2018
2019
2020
2021–22
AFF Cup 2022
2023
2024–present

Away kits

[edit]
1993
1995
1996–97
1998–99
1999–2001
2002–04
2004
2005
2006–08
2009
2009–10
2010–12
2010–12 (2)
2012
2012 (2)
2012 (3)
2012 (4)
2012–14
2012–14 (2)
2012–14 (3)
2012–14 (4)
2014–15
2014–15 (2)
2016
2016 (2)
2017
2018
2019
2020
2021–22
AFF Cup 2022
2023
2024–present

Goalkeeper kits

[edit]
1995
1997-98
2000
2001
2001-02
2003-04
2006–08
2006–08
2009–10
2009–10
2010–12
2010–12
2010–12
2010–12
2012–14
2012–14
2012–14
2014
2014–15
2016
2016
2017
2017
2017
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021–22
2021–23
2022–23
2023
2024–
2024–

Reserve goalkeeper kits and alternative kits

[edit]
2010-12 (AFF Cup 2010 Semi-final 1st leg)
Ngoc Hai - AFF Cup 2016 Semi-final 2nd leg (second half)
Ngoc Hai - AFF Cup 2016 Semi-final 2nd leg (extra time)
2017 (GK alternate)
2017 (GK alternate)
2019 (alternate)
AFF Cup 2022 Final 2nd leg
2023 (WNT, vs India)

Mitre's 2014-series home and away kits (never used)

[edit]
2014 (Home)
2014 (Away)

Home kits before Vietnam unification

[edit]
1949/1954-1975 (RVN)
1954-1976 (DRVN)

Away kits before Vietnam unification

[edit]
1949/1954-1975 (RVN)
1954-1975 (RVN)
1954-1976 (DRVN)

Goalkeeper kits before Vietnam unification

[edit]
1949/1954-1975 (RVN)
1954-1976 (DRVN)
[edit]