Warsaw Uprising

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search

Warsaw before Warsaw Uprising[edit]

Warsaw Uprising[edit]

First days[edit]

Gęsiówka[edit]

Other[edit]

People[edit]

Victims[edit]

Expulsion of the Warsaw's inhabitants[edit]

Lokajski[edit]

Warecka Street[edit]

Forces of RONA, Dirlewanger SS - Brigade ,Cossack and Russian units in the IIIrd Reich service during Warsaw Uprising[edit]

Last days[edit]

Warsaw after Warsaw Uprising[edit]

Destruction of Warsaw[edit]

Ruins of Warsaw[edit]

Warsaw now[edit]

Monuments (Pomniki)[edit]

Cemeteries and graves (Cmentarze i groby)[edit]

Symbols[edit]

Sources[edit]

 • Jan Grużewski; Stanisław Kopf () Dni Powstania, Kronika Fotograficzna Walczącej Warszawy, Warsaw: PAX, pp. 129 no ISBN
 • Anna Świrszczyńska "Swir" () Budowałam Barykadę, Kraków: Wydawnictwo Literackie, pp. s.53 ISBN 83-08-01313-9
 • () Szare Szeregi - harcerze 1939-1945, Warsaw: Państwowe Wydawnictwo Naukowe ISBN 83-01-06821-3
 • Wiesław Głębocki; Karol Mórawski () Kultura Walcząca 1939-1945, Warsaw: Wydawnictwo Interpress, pp. p.96 ISBN 83-02-00773-0
 • Tadeusz Sumiński , ed. () "Pamiętniki żołnierzy baonu "Zośka". Powstanie Warszawskie", Warsaw: Nasza Księgarnia no ISBN
 • Tomasz Strzembosz () Akcje Zbrojne podziemnej Warszawy 1939-1944, Warsaw: Państwowy Instytut Wydawniczy
 • Krzesztof Kulicz (1970/01/18). "Wielki Powrót". Stolica Nr 3 (1154): 12.
 • Lesław M. Bartelski (1966/04/23). "Barykady Serc". Walka Młodych Nr 23 (629): s.13.
 • Opracowanie Zbiorowe (1 sierpnia 1957) Powstanie Warszawskie w Ilustracji, Warsaw: Wydanie Specjalne Warszawskiego Tygodnika Ilustrowanego "Stolica"
 • Stanislaw Kopf () 63 dni, Warsaw: Wydawn. Bellona ISBN 978-8311082939
 • Władysław Bartoszawski () 1859 dni Warszawy, Kraków: Wydawnictwo Znak no ISBN
 • Stanisław Podlewski () Przemarsz Przez Piekło, Warsaw: Instytut Wydawniczy PAX no ISBN
 • Stanisław Podlewski () Rapsodia Żolibowska, Warsaw: PAX, pp. s. 177 no ISBN
 • J. K. Zawodny () Nothing but Honor: the story of the Warsaw Uprising, 1944, Stanford: Hoover Institution Press ISBN
 • Stanisław Piotrowski () Sprawozdanie Juergena Stroopa, Warsaw: Spółdzielnia Wydawnicza Książka no ISBN
 • Antoni Przygoński () Powstanie Warszawskie w sierpniu 1944 r.; Tom I, Warsaw: Polskie Wydawnictwo Naukowe ISBN 83-01-00293-X
 • Adam Borkiewicz () Powstanie Warszawskie 1944, Warsaw: PAX no ISBN

See also (Zobacz też)[edit]

 • Budy Zosiny - English Cemetery of Home Army soldiers from Group Kampinos polski Cmentarz żołnierzy AK z Grupy Kampinos.