Wei Lihuang

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search

1945 Sun Liren-Wei Lihuang-and Deputy Commander Daniel Sultan Sun Liren n Wei Lih-huang

File:Walking pass Salween River Bridge3.jpg
General Wei Lihuang walking pass Salween River Bridge with US Army officer