B-26 Marauder

Từ Wikimedia Commons
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
  • The Martin B-26 Marauder was a World War II allied medium bomber