Category:Cefn Einion

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search
Cymraeg: Pentref bychan gwledig gwasgaredig yn ne Swydd Amwythig, Lloegr, yw Cefn Einion. Mae'n gorwedd 2 filltir i'r de-orllewin o bentref Colebatch rhwng pentrefi bychain Bryn a Mainstone. Nid yw ond tua milltir a hanner o'r ffin â sir Powys, Cymru.
English: Cefn Einion is a small dispersed village in Shropshire, England. It is located two miles southwest of the village of Colebatch and between the small villages of Bryn and Mainstone. The name is Welsh and means "Einion's Ridge" or "Einion's Hill".