Category:User vi-1

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search

Danh sách các thành viên sử dụng tiếng Việt với trình độ cơ bản.

  • vi-2 : thành viên sử dụng tiếng Việt với trình độ trung bình
  • vi-3 : thành viên sử dụng tiếng Việt với trình độ lưu loát
  • vi-N : thành viên sử dụng tiếng Việt là tiếng mẹ đẻ