Category talk:Dalarna

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search

Separerar landskaps- och länskategorierna[edit]

När vi här på Commons numer arbetar med att kategorisera socknar och fornlämningar så har behovet av att mer noggrant separera landskapet Dalarna och Dalarnas län i olika kategorier ökat. Blekinge och Gotland är de enda svenska landskap som är identiska med sina län, i alla andra fall så skiljer sig landskap och län åt med åtminstone en socken, vilket är fallet med landskapet Skåne och Skåne län.

Denna kategori blev gemensam för både landskapet och länet någon gång 2005 och sedan dess har Commons förändrats och fått en betydligt bättre kategorisering. Jag anser därför att det är dags att skilja de båda kategorierna åt, vilket jag också börjat med denna morgon. För att det ska vara lättare att hitta för dem som inte är så geografiskt kunniga så får däremot en del underkategorier tillhöra både landskapskategorin och länskategorin. / Achird (talk) 07:10, 6 April 2013 (UTC)

Detta är ett utmärkt initiativ. Av delvis samma anledning som du nämner, tycker jag inte om kategorier av typen Civil parishes in Ludvika Municipality, detta av flera anledningar; Om det skulle genomföras fullt ut, utan dubbelkategoriseringar, skulle resultatet bli förvirrande för den icke insatte, då man i så fall måste veta vilken socken det efterfrågade objektet finns i för att kunna hitta rätt bild via kategoriträdet. Som det nu ser ut har vi en överkategorisering som får kategoriträdet att likna spaghetti, vilken är dåligt för överskådligheten. Jag anser att det enda rimliga är att separera historiska och nutida administrativa indelningar, på samma sätt som vad gäller landskap och län. Hur gör vi exempelvis med kommuner som Ljusnarsberg, där kommunen och den sentida socknen sammanfaller? Ska Ljusnarsbergs socken vara en underkategori till Ljusnarsberg Municipality eller tvärt om? Jag kan även nämna exemplet Kroppa socken som idag ligger i två kommuner. --Zejo (talk) 11:10, 6 April 2013 (UTC)
Dubbelkategoriseringar är ofrånkomliga om Commons ska vara användbart för både de insatta och de icke insatta. När jag för ett par år sedan började ge mig på den svenska geografin här på Commons så såg kategoriträdet bedrövligt ut. Det var både spagetti, underkategoriserat, samt närmast oanvändbart för arkeologiska och historiska objekt. Att separera nutida och historiska administrativa indelningar vore visserligen bra rent teoretiskt, men med ett visst mått av systematisk överlappning blir det mycket enklare för de flesta. Det är exempelvis självklart för de flesta historiskt intresserade att söka en socken i den nuvarande kommunen, medan de historiker som är mest hardcore söker söker en socken i det gamla häradet.
Det är självklart att kommunkategorin är föräldrakategori och sockenkategorin är underkategori. En socken som ligger i två kommuner får givetvis ha båda kommunerna som föräldrakategorier, precis som en socken som tillhört två härader har dessa två härader som föräldrakategorier. / Achird (talk) 17:59, 6 April 2013 (UTC)
Har jag uppfattat dig rätt? Du vill alltså bygga upp ett helt kategoriträd som strider mot COM:OVERCAT? --Zejo (talk) 00:17, 7 April 2013 (UTC)
Nej och nej. COM:OVERCAT handlar om onödig placering av bilder i både föräldrakategorier och underkategorier. Ibland är det dock nödvändigt att placera en bild på sådant sätt eftersom bilden föreställer flera saker samtidigt och detta är inte någon egentlig överkategorisering. Det jag förespråkar i denna diskussion är dock något helt annat. Jag förespråkar två parallella geografiska kategoriträd för Sverige (ett historiskt och ett nutida) och så långt håller du med mig. I den historiska delas landskap upp i härader, som i sin tur delas upp i socknar. Vidare uppdelning av socknarna sker i byar, som i sin tur delas upp i gårdar, men denna nivå av uppdelning är sällan nödvändig här på Commons. Ett problem där är dock att kännedom om häradsindelningen är begränsad hos de flesta användare, medan landskapsindelning och sockenindelning är det betydligt fler som har kännedom om. I den nutida delas län upp i kommuner. Vad kommuner geografiskt delas upp i här på Commons är inte helt självklart, men det vanliga är att de delas upp i tätorter och småorter, vilket dock är en indelning som fungerar dåligt för allting på rena landsbygden. I flera sammanhang i vårt samhälle delas dock kommunerna in i socknar. Det är idag den vanligaste geografiska indelningen i museivärlden, men sockenbegreppet (närmare bestämt jordebokssocknen) ligger också fortfarande till grund i fastighetsregistret. Så i praktiken indelas kommunerna fortfarande i sina gamla jordebokssocknar. Detta gör att både härader och kommuner kan delas upp i socknar och jag menar att detta är nödvändigt här på Commons om kategoriseringen ska vara användbar av alla. Detta är dock inte ett fall av verklig spagetti-kategorisering, utan snarare om att systematiskt fläta samman delar av kategoriträden för att maximera användbarheten. / Achird (talk) 07:19, 7 April 2013 (UTC)
Jag håller med om i stort sett allt du skriver. Men menar du att en bild på byggnad X i socken Y i kommun Z ska ligga BÅDE direkt under kategorierna för kommun Z och socken Y, samtidigt som socken Y är underkategori till kommun Z? --Zejo (talk) 07:53, 7 April 2013 (UTC)
Visst är det ett problem att en del byggnader skulle hamna både i kategorin för kommun Z och socken Y, men problemet är snarare att en byggnad som inte ligger i en tätort eller ingår i någon sevärdhet inte har någon naturlig plats i kategoriträdet för nutida administrativ indelning om man inte sorterar den i sockenkategorin eller att man skapar kategorin Buildings in Z Municipality eller liknande. Att ha en massa bilder på allt möjligt inom kommun Z liggande direkt i kategorin för kommunen är inte särskilt bra om det finns många sådana bilder. Vad jag förespråkar är alltså att en byggnad X ska återfinnas både i kategorin Buildings in Z Municipality e.d. och i kategorin Y socken. / Achird (talk) 08:35, 7 April 2013 (UTC)
Vad gäller härader är det ju därtill ett problem att sådana saknas i större delen av Dalarna och i Norrland, så i Dalarna och Norrland finns inte mellansteget härader mellan landskapskategorin och sockenkategorierna. / Achird (talk) 08:38, 7 April 2013 (UTC)