Chojnów

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search
Panorama Chojnowa ze wzgórza w Jerzmanowicach
Panorama Chojnow from the hill in Jerzmanowice

Chojnów is a Lower Silesian town, about 16 kilometers west of Legnica.

System-search.svgSee also: gmina Chojnów.

Symbole | Symbols[edit]

Główne ulice / Hauptstraßen / Main streets[edit]

Rynek[edit]

St. Peter & Paul Church[edit]

Dom Schrama / Schram Haus / Schram's House[edit]

Jarosława Dąbrowskiego[edit]

Kościół pw. Niepolanego Poczęcia NMP[edit]

Legnicka[edit]

Parkowa[edit]

Cmentarz / Friedhof / Cementary[edit]

Cmentarz. Cemetery.

Przemysłowe | Industrial[edit]

Kolej | Railways[edit]

it's old railstation. Now station is renew.

Pozostałe | Others[edit]

Muzeum (stary zamek). Museum (former castle).

Dawne przedszkole nr 3. Former kindergarten 3.

Dawne przedszkole nr 4. Former kindergarten 4.

Ratusz. Townhall.

Szpital. Hospital.

Baszta tkaczy. Weavers' tower.

Rzeka Skora. Skora river.

Park piastowski i wieża ciśnień. Piasts' park and the pressures tower.

Stacja benzynowa w budowie. A gas station in building.

Zajezdnia autobusowa. Bus parking lot.

Straż pożarna. Fire station.

Szkoły. Schools

Pozostałe. Others.

Historyczne zdjęcia / Historische Bilder / Historical pictures[edit]

Panorama Chojnowa autorstwa Friedricha Bernharda Wernhera z Topographia oder Prodromus Delineati Principatus Lignicensis Bregensis, et Wolaviensis [...] (XVIII wiek)
Panorama Chojnowa autorstwa Friedricha Bernharda Wernhera z Topographia oder Prodromus Delineati Principatus Lignicensis Bregensis, et Wolaviensis [...] (XVIII wiek)

Okolice[edit]

Niektóre miejscowości w pobliżu Chojnowa
Some villages near Chojnów:

Przez Chojnów przepływa rzeka Skora. River Skora flows through Chojnów.