Commons:Science Photo Competition 2022 in Ukraine/Winners

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search

Роботи на конкурс були подані у п'ять категорій, і в кожній з цих категорій свої переможці: від двох до шести призових місць.

Мікроскопія[edit]

1 місце

Імунофлуоресцентне зображення коронального зрiзу слухового стовбура мозку


Імунофлуоресцентне зображення коронального зрiзу слухового стовбура мозку з потенціалзалежними калієвими каналами Kv3.1, виділеними зеленим кольором (анти-Kv3.1b + AlexaFluor 488, LED+Opal 520 фільтр), Kv3.3 помаранчевим кольором (анти-Kv3.3 + AlexaFluor 555, LED+Opal 570 фільтр) і ядрами синього кольору (барвник ДНК DAPI, LED+DAPI фільтр).

Родина iонних каналiв Kv3 забезпечує короткі потенціали дії, повертаючи реполяризацію до стану спокою. Канали Kv3.1 і Kv3.3 можна знайти в багатьох областях слухового шляху, як ви можете бачити на цьому скані частини мозку, де слуховий стовбур мозку розташований під складками мозочка (насичено-помаранчевий рядок клітин — це нейрони Пуркіньє, що проходять між зернистим і молекулярним шаром складок мозочка). Мої дослідження зосережденi на вищому оливковому комплексі (Superior Olivary Complex, SOC) в слуховому стовбурі мозку. Тут SOC виглядає як дві дзеркальні «курячі ніжки» внизу зрізу. Нас особливо цікавлять головні нейрони медіального ядра трапецієвидного тіла або MNTB (є внутрішньою – найтоншою – частиною «курячої ніжки»). Ці клітини містять найбільші синапси, знайдені в мозку, звані чашечками Хелда, які часто використовують як модель для вивчення синаптичної передачі та пластичності. Ми використовуємо елементи цього шляху для вивчення розташування іонних каналiв в тілі клітини, аксоні та синаптичному терміналі.

Препарат: заморожений зріз (12 мкм) мозку миші CBA WT (дикий тип), P20. Це зображення є одним оптичним розрізом, отриманим за допомогою слайд-сканера Akoya Vectra Polaris з об’єктивом 20x. Масштаб: 0,5 мм.

Авторка: Ксенія Бондаренко

2 місце

Спори міксміцета Lycogala epidendrum під сканувальним електронним мікроскопом


Міксоміцети розмножуються спорами, які пасивно поширюються повітрям. Для того, щоб запобігти зволоженню, яке зменшує летючість, спори у багатьох видів мають орнаментовану поверхню. Сітчаста текстура особливо надійно запобігає змочуванню спор. У вида Lycogala epidendrum спори орнаментовані густою сіточкою, добре видимою під сканувальним електроннм мікроскопом. Збільшення х2000, мікроскоп Zeiss Evo LS10, штучне фарбування.

Автор: Дмитро Леонтьєв

3 місце

Поперечний зріз язика жаби озерної (Pelophylax ridibundus)


Поперечний зріз язика жаби озерної (Pelophylax ridibundus, синонім Rana ridibunda). Товщина зрізу – 5 мкм. Забарвлення гематоксиліном та еозином. Сфотографовано на мікростопі ZEISS Primo Star за допомогою кольорової цифрової камери Axiocam 208.

Авторка: Олеся Соловей

4 місце

Результат експериментів з будівельними матеріалами


Цей файл містить зображення яке отримав мікроскоп в ході двохрічного досліду. Дослід полягає в виготовленні новітніх спеціальних бетонів, в порах якого з часом утворюються кристали. Кристали на даній фотографії утворювались на протязі року. Ці кристали на випробуваннях довели що з часом цей бетон не втрачає міцність, а навпаки збільшує (перші 3 роки так точно). Дана фотографія зроблена фотомікроскопом в лабораторії Київського Національного Університету Будівництва та Архітектури. Збільшення на мікроскопі х500.

Автор: Ян Корміліцин

5 місце

Колонія сапрофітного гриба Chaetomium spp. на папері


На фото зображено плодові тіла—перитеції сапрофітного гриба Chaetomium spp.

Авторка: Маргарита Трохимець

Нефотографічні зображення[edit]

1 місце

Обсяги викидів забруднюючих речовин. Київ, 2020 рік


Обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря (NOx, СnНm, сажа (CnH), SO2, формальдегід, сума сполук свинцю, мг/м3) від автотранспорту та розподіл за переважаючими напрямками вітру (роза вітрів, %) в м. Києві, Україна, 2020 рік

Автор: Miroshnyk N.V., Teslenko I.K.

2 місце

Глутамат-залежний хлоридний канал Caenorhabditis elegans модульований івермектином


Гомо- та гетеропентамерні глутамат-залежні хлоридні канали (GluCl) є посередниками у передачі інгібуючих імпульсів, що експресуються у нервових та м’язових клітинах нематод, комах та ракоподібних. GluCl належать до родини Cys-петльових рецепторів та складаються з п’яти субодиниць, кожна з яких містить: N-кінцевий позаклітинний ліганд-зв’язуючий домен (десять β-тяжів, об’єднаних в імуноглобулінову складку); трансмембранний домен, утворений з чотирьох α-спіралей (M1-M4); внутрішньоклітинний домен. Відповідно до назви родини, субодиниці рецептора мають характерний мотив, що містить два цистеїнові залишки, об’єднані дисульфідним зв’язком (на зображенні Cys-петлі позначені пурпурним), та сполучає позаклітинний та трансмембранний домени. Пора іонного каналу формується M2 кожної субодиниці; M1 та M3 відділяють M2 від оточуючого ліпідного шару та беруть участь у взаємодії з лігандами.

Наявність декількох сайтів зв’язування роблять GluCl ціллю для багатьох лігандів, які за способом дії поділяються на класи позитивних та негативних алостеричних модуляторів. До перших, зокрема, належить й поширений антипаразитичний агент івермектин (позначений ціановим). Сайт зв’язування івермектину з GluCl знаходиться у трансмембранній частині рецептора між M3 одної субодиниці та M1 прилеглої субодиниці. У результаті зв’язування виникає каскад конформаційних змін, що у випадку GluClα/β призводять до відкриття пори або посилення вже існуючого потоку йонів, а у випадку GluClα (використаний в ілюстрації) роблять рецептор чутливим до глутамату та подальшої активації при зв’язуванні з останнім. У результаті дії івермектину нематода втрачає здатність до руху, живлення та розмноження, що призводить до смерті паразита.

Структура GluClα C. elegans у комплексі з івермектином з роздільною здатністю 3.26 Å, вирішена через рентгеноструктурний аналіз (Hibbs and Gouaux 2011), була видобута з RСSB PDB (ID: 3RHW) та візуалізована у програмі ChimeraX 1.4, за допомогою якої були отримані зображення тривимірної моделі комплексу та івермектину. Cхематичні зображення мембрани та трансмембранної частини GluCl були зроблені та об’єднані з тривимірними зображеннями у Adobe Illustrator. Cтруктурні та функціональні аспекти взаємодії івермектину з відомими макромолекулами можуть бути використані під час пошуку сайтів зв’язування івермектину на нових мішенях.

Автор: Євген Кустовський

3 місце

Поведіння динамічної системи у наочній формі


На малюнку зображений приклад дослідження тривимірної динамічної системи, яка описується системою нелінійних диференціальних рівнянь[1], за допомогою рішення рівнянь чисельним методом[2], з наданням результатів у наочному вигляді:

 • графік залежності однієї з змінних, які описують систему, від часу для різних значень параметра системи
 • зображення фазової траекторії для різних значень параметра системи
 • тривимірне зображення фазової траекторії (клацніть мишкою на зображенні)
 • графік залежності показників Ляпунова від параметра системи

З огляду на значення показників Ляпунова можна побачити, що для одного зі значень параметра системи (c1=0.8) фазова траекторія системи - замкнута крива, або граничний цикл (оскільки найбільший показник Ляпунова дорівнює нулю, а інші - від'ємні), тобто система здійснює періодичні коливання. Для іншого значення параметра (c1=2.5) коливання системи хаотичні, а фазова траекторія прагне до дивного атрактора (найбільший показник Ляпунова додатний, їх сума від'ємна)

Автор: Юрій Бельчинський

4 місце

Субодиниця І молекули цитохром-с-оксидази міксоміцета Lycogala epidendrum


Цитохром-с-оксидаза − великий трансмембранний білковий комплекс, присутній у бактерій, архей та у мітохондріях еукаріотів. Цей фермент відповідає за важливу реакцію у складі електроно-транспортного ланцюгу клітинного дихання. Цитохром-оксидаза отримує чотири електрони і з’єднує їх з молекулою кисню та чотирма протонами, утворюючи в результаті дві молекули води. На відео показано молекулу субодиниці I-II цитохромоксидази слизовика Lycogala epidendrum (NCBI GenBank ON931582). Модель створено в Phyre2 і візуалізовано в EzMol 2.1. Кольори позначають тип амінокислот: жовтий − нейтральні, зелений − полярні незаряджені, червоний − позитивно заряджені, синій − негативно заряджені, рожевий − ароматичні.

Автор: Дмитро Леонтьєв

Люди в науці[edit]

Перше місце не присуджено

2 місце

Д.б.н. Іван Парнікоза спускається зі схилу після обстеження покинутого мартинячого гнізда на острові Галіндез, Антарктика


Д.б.н. Іван Парнікоза спускається зі схилу після обстеження покинутого мартинячого гнізда (Larus dominicanus) на Stella Point з метою створення мапи рослинності острова, о. Галіндез, район Аргентинських островів, Антарктика.

Автор: Вікторія Іванець

3 місце

Робота мікробіологів у сучасній лабораторії


Як виглядає сучасна мікробіологічна лабораторія? Яке обладнання, засоби захисту, матеріали використовують вчені-мікробіологи ХХІ сторіччя у своїх наукових дослідженнях? На фото зображена експозиція – точне відтворення справжнісінької мікробіологічної лабораторії наукової розробки, що знаходиться у Городоцькому краєзнавчому музеї G-Museum , м. Городок, Хмельницька область. На світлинах зображені одвічний восковий мікробіолог експозиції та на дальньому плані, на відеозображенні зафіксована реальна робота живих мікробіологів-вчених на фармацевтичному підприємстві.

Автор: Юлія Братчикова

Живі організми[edit]

1 місце

Антагоністична активність Xylaria polymorpha проти Penicillium polonicum у подвійній культурі


Взаємодія аскомікотових грибів Xylaria polymorpha та Penicillium polonicum у подвійній культурі проявляється у формуванні зони інгібування між їх міцеліальними колоніями. Такий антагонізм потребує певних метаболічних властивостей грибів, у тому числі продукції вторинних метаболітів, які якісно та кількісно змінюються і можуть активізуватися під час сумісного культивування. Такий грибний антагонізм може бути одним із інструментів для отримання нових біологічно активних сполук, які утворюються лише при сумісному культивуванні двох грибів (або одним з них, але у помітно збільшених кількостях у подвійній культурі).

Автор: Аліса Атаманчук

2 місце

Лишайник Cladonia coccifera, поширений у Європі


Лишайник Cladonia coccifera (L.) Willd. поширений у Європі, від Скандинавії до Середземномор'я. Тіло цього організму представлене сланню (таломом), утвореною міцелієм сумчастого гриба та клітинами водорості, яку цей гриб експлуатує. Як і у багатьох видів роду Cladonia, головні вегетативні органи лишайника мають вигляд струнких бокальчастих виростів, що називаються сцифоподібнми подеціями. На верхівках подеціїв розташовані яскраво-червоні плодові тіла гриба, апотеції. Камера Olympus OM-D E-M10 Mark II. Фото зроблене на о. Гіддензее, Німеччина.

Автор: Дмитро Леонтьєв

3 місце

Бджолоїдка звичайна, або щурка європейська


Кілька фактів про цих птахів:

 • Гнізда бджолоїдка влаштовує в норах, у високих (3—5 м) урвищах, на кар’єрах, поблизу сільських угідь, де є значна кількість комах.
 • Бджолоїдки живуть сімейними зграйками, що складаються з подружніх пар та "холостяків".
 • Бджолоїдки утворюють подружні пари на все життя. У сезон розмноження до подружжя зазвичай приєднується молодий самотній птах, який допомагає їм будувати гніздо і виходжувати пташенят.
 • Гнізда бджолоїдка влаштовує в норах або високих урвищах. Під час риття нори й гніздової камери бджолоїдки викидають 7-12 кг ґрунту.
 • Назва птаха - бджолоїдка, проте бджоли складають лише частину раціону. Бджолоїдки харчуються різними комахами, зокрема бабками, кониками та термітами. Бджоли, що трапляються в їх раціоні, переважно старі та хворі. Окрім того, бджолоїдки знищують чимало природніх ворогів бджіл. Через помилкові уявлення про "шкідливість" птаха їх вбивають пасічники та мисливці - відстрілюють бджолоїдок, палять та мурують гнізда. Хоча відлітають щурки від гнізда недалеко - до 600 м. Якщо поставити пасіку на відстані близько одного кілометра від урвища, де знаходяться гнізда, пасіці нічого не загрожуватиме. Підвищення обізнаності про цей вид птахів, контроль колоній на державному рівні допоможуть підвищити захист популяції бджолоїдок.

Автор: Петро Катеринич

4 місце

Тетродонтофора блакитна у ялиновому квазіпралісі Карпат


Тетродонтофора блакитна у ялиновому квазіпралісі Карпат. Заповідна зона національного природного парку «Синьогора». Вид занесено до Червоної книги України.

Автор: Людмила Сломінська

5 місце

Філант на гілках тамариска, що росте біля моря


На фото: філант на гілках тамариска (лат. Támarix), що росте біля моря. Бджолиний вовк – комаха з родини піщаних ос, ряду перетинчастокрилі. Самці харчуються рослинною їжею, самиці полюють на бджіл. Вбитих бджіл вони використовують для вигодовування личинок; гнізда будують в землі. За своє життя самка філанта знищує до ста медоносних бджіл.

Автор: Катерина Чайковська

Загальна категорія[edit]

1 місце

Фоточутлива хіральна нематична твіст-бенд фаза в змінному електричному полі


Близько 10 років тому була відкрита особлива нематична фаза, нематик із закрученим вигином або твіст-бенд нематик (Ntb). Додавання до фази Ntb хіральних добавок призводить до появи хіральної фази Ntb, яка під впливом змінного електричного поля може утворювати специфічний стан, який називається косим геліконічним холестериком (ChOH), якому притаманна дифракція Брегга (так зване явище селективного відбивання видимого спектру світла), і, максимум довжини хвилі селективного відбивання може змінюватися під дією прикладеної напруги. Ці косі геліконічні холестерики мають великий потенціал у відображенні дисплеїв, перемикаючих фільтрах, голографії тощо. Використання фоточутливих хіральних добавок (наприклад, хіральних азосполук) призводить до червоного зсуву довжини хвилі селективного відбивання світла видимого спектра опромінюваної ділянки ChOH. Завдяки застосуванню фоточутливих хіральних добавок, довжина хвилі селективного відбивання може перемикатися як електричним полем, так і світлом. На фотографії показано фоточутливий ChOH, отриманий на основі хіральної азосполуки ChD-3816, під впливом змінного електричного поля з напругою U = 30 В і частотою 1 кГц при 27 °C. Зображення - герб України (Тризуб), опромінений УФ-світлом (365 нм) протягом 30 хв. Розміри РК-комірки: ширина 20 мм, довжина 25 мм і товщина 20,5 мікрон.

Автор: Ігор Гвоздовський

2 місце

Проліт комети C2017K2 біля зоряного скупчення M10


Знімок, зроблений 16 липня 2022 року (UTC 20:55) в місті Бережани Тернопільської області за допомогою рефлектора Ньютона компанії GSO D=150mm F=750mm, на монтуванні Meade LXD-720.

На знімку зображено комету C/2017 K2 та кулясте зоряне скупчення M10 в сузір'ї Змієносця, коли їх розташування на небесній сфері було дуже близьким. На жаль, в ті дні, коли відбулося це зближення, Місяць був майже у фазі повні, тому небо не було достатньо темним, що помітно по його темно-синьому кольору на знімку.

Камера Nikon D7200, exp=30s, ISO 6400

Автор: Sergiy Khomenko3 місце

Будівельні конструкції литої хати 19 сторіччя


Будівельні конструкції «литої» хати 19 сторіччя, Правобережна Україна, село Деріївка, при дорозі у сосновому лісі. (Серія із трьох фото)

Автор: Валерій Латуха

4 МІСЦЕ

Фігури Ліхтенберга в газах, породжені ковзним іскровим розрядом


Ковзний іскровий розряд, що проходить між кондукторами машини Вімшурста, по поверхні плазмової лампи, іонізує суміш газів всередині цієї лампи, що дає змогу краще візуалізувати відмінність між катодними та анодними фігурами Ліхтенберга. Фотоапарат: Nikon Z6 II.

Автор: Олег Лисак

5 місце

Коригування системи координат за допомогою системи супутникової навігації, острів Галіндез у Антарктиці


Коригування системи координат з метою підвищення точності позиціювання локалізації мохового банку на острові Галіндез, за допомогою системи супутникової навігації GNSS Leica GPS1200 Series

Автор: Вікторія Іванець

6 місце

Поховання фракійців, датоване першою половиною І тис. до н.е.


Відкрите археологами поховання фракійців датоване першою половиною I тис. до н.е. Cело Орлівка (Ізмаїльський район, Одеська область), 2015 р. Археологічна експедиція Одеського археологічного музею та Державного Закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського» під керівництвом І.В. Бруяко, доктора історичних наук, директора Одеського археологічного музею. Специфіка цього поховання у тому, що склет зберігся доволі непогано, на відміну від більшості. Також під черепом знаходиться важкий камень, який імовірно виконував функцію подушки (але є інші версії, які повідомляють про камінь як певний ритуальний елемент)

Автор: Костянтин Голобородов

Примітки[edit]

 1. A New Chaotic System with Multiple Attractors: Dynamic Analysis, Circuit Realization and S-Box Design, [1]
 2. Software for dynamical systems exploring, https://odestudy.wixsite.com/derek

 Роботи переможців 2021 року  Роботи переможців 2020 року  Роботи переможців 2019 року  Роботи переможців 2017 року  Роботи переможців 2016 року  Роботи переможців 2015 року