Commons:Wiki Science Competition 2017 in Ukraine/Winners

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search
.
F icon.svg
Конкурс наукових фотографій 2017
в Україні

Роботи на конкурс були подані у сім категорій, і в кожній з цих категорій свої переможці: перше, друге та третє місця.

Мікроскопія[edit]

Microcrystals of J-aggregates of cyanine dyes stabilized with cetyltrimethylammonium bromide.jpg

1 місце

Тіаціаніновий барвник під мікроскопом


Мікрокристали J-агрегатів тіаціанінового барвника (натрієва сіль 3,3'-дисульфопропіл-5,5'-дихлоротіаціану) та псевдоізоціанінового барвника (натрієва сіль 1,1'-дисульфопропіл-2,2'-ціаніну), стабілізовані бромідом цетилтриметиламонію. Синій колір - J-агрегати тіаціанінового барвника, зелений колір - мономери тіаціанінового барвника, оранжевий колір - J-агрегати псевдоізоціанінового барвника.
Автор: Ігор Панас

Зріз голови ранньої личинки в`юна звичайного (Misgurnus fossilis).jpg

2 місце

Зріз голови ранньої личинки в'юна звичайного


Фронтальний зріз голови ранньої личинки в'юна звичайного (Misgurnus fossilis) через нюхову яму та нюховий нерв. Мікрофотографії зрізів були отримані в Інституті зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України з використанням мікроскопа Zeiss Axio Imager M1 та програмного забезпечення Zeiss AxioVision v.4.63. Зріз забарвлений альціановим-синім та гематоксилін-еозином за Стідманом.
Автори: Ярослав Степанюк, Ольга Титюк

Cleistothecium of powdery mildew fungi Microsphaera alphitoides on the leave of common oak.jpg

3 місце

Борошнисторосяний гриб


Клейстотецій фітопаразитичного борошнисторосяного гриба Microsphaera alphitoides Griffon & Maubl. (syn. Erysiphe alphitoides) на листку дуба черешчатого (Quercus robus L.).
Автор: Олександр Губін

Нефотографічні зображення[edit]

1 місце

Злиття галактик

Злиття галактики, подібної до Чумацького шляху, з її сателітом. Приклад динамічного тертя, або тертя Чандрасекара, в астрофізиці, втрата імпульсу та кінетичної енергії тіл, що рухаються, через гравітаційну взаємодію з оточуючою матерією в космосі. Цей ефект рухає сателіт до диска, а тоді в центр основної галактики.
Автор: Ігор Зінченко

Nonchaotic strange attractor.gif 2 місце

Нехаотичний дивний атрактор

Нехаотичний дивний атрактор — рідкісний тип атрактора (або множини, що притягає) динамічної системи, що виникає при зміні параметрів, яка викликає перехід від нехаотичних до хаотичних режимів. Нехаотичним він зветься тому, що в системі відсутні експоненціально зростаючі рішення, які є неодмінною ознакою динамічного хаосу, а дивним—- тому, що його рішення проте мають складний самоподібний вид (не періодичний і не квазіперіодичний). На малюнку зображений графік однієї з компонент рішення відповідної системи, а також точки перетину Пуанкаре для траєкторії системи, які демонструють її складний характер.
Автор: Юрій Бельчинський

Stylodipus telum falzfeini habitat.tif

3 місце

Частина ареалу кандибки пустельного Фальц-Фейна

Кандибка пустельна Фальц-Фейна (Stylodipus telum falzfeini Brauner, 1913) — ендемічний підвид з дуже малим ареалом, який обмежений лише територією Олешських (або Нижньодніпровських) пісків. Господарське освоєння регіону, особливо створення лісових насаджень, зумовили істотну фрагментацію і скорочення площі оселищ кандибки протягом останнього століття. Шляхом аналізу екологічної ніші цього виду із застосуванням геоінформаційних технологій та методів багатовимірної статистики, на основі вегетаційних індексів (обчислених за даними дистанційного зондування Landsat 8) вдалося змоделювати мапу придатності оселищ для кандибки. На рисунку представлений фрагмент мапи для регіону аренних ділянок Чорноморського біосферного заповідника (Іванівська піщана арена та коренева частина Кінбурнського півострова).
Автор: Юрій Москаленко

Люди в науці[edit]

Archaeologists capturing the object.jpg 1 місце

Фотофіксація археологічного об'єкта

Археолог Сергій Нємцев з допомогою учасника експедиції Івана Шевцова роблять фотофіксацію античного об'єкта перед засипкою землею. Білозерське поселення, IV-III ст. до н.е. (Херсонська область). Археологічна експедиція Херсонського державного університету, 2017 р., під керівництвом Сергія Нємцева (викладач Херсонського державного університету).
Автор: Олександра Бузько

Облік колоніальних пташенят рожевого пелікана.jpg

2 місце

Облік пташенят

Чорноморський біосферний заповідник НАН України. Науковці заповідника здійснюють облік колоніальних пташенят рожевого пелікана (Pelecanus onocrotalus) та картування їх колоній на острові Орлов. Орнітологи Сергій Плющ та Юрій Москаленко.
Автор: Ольга Томченко

Archeological Excavations Late Scythians and Sarmatians Chervoniy Mayak July 2017 14 (YDS 1103 2.jpg

3 місце

Робота зі скелетами

Олена Дзнеладзе з допомогою іншого археолога працює із скелетами похованих у могильнику на археологічних розкопках пізньоскіфського некрополя у селищі Червоний Маяк (Херсонська область), які продовжила у червні-липні 2017 року Пізньоскіфська археологічна експедиція під керівництвом Олександра Володимировича Симоненка (доктора історичних наук, професора) з допомогою Олени Дзнеладзе та Дениса Сікози (завідувача відділом науково-охоронних робіт на пам'ятках археології Херсонської області).
Автор: Наталія Шестакова

Живі організми[edit]

Tiger beetle Hypaetha ornatipennis Schilder, 1953, male and female.jpg

1 місце

Жук-скакун

Жук-скакун Hypaetha ornatipennis Schilder, 1953 (Coleoptera, Carabidae), самець і самка. Іран, Белуджистан. Мешкає на піщаних берегах Індійського океану в Ірані і Пакистані.
Автор: Олександр Губін


Gelidium latifolium.jpg

2 місце

Червона водорость Gelidium latifolium

Gelidium latifolium — червона водорость, мешкає на каміннях, скелях та мушлях на глибинах з 0,5 до 25 метрів, часто є епіфітом на більших водростях. Широко розповсюджена в Чорному морі.
Автор: Олександр Заклецький


Насінина паразитичної рослини повитиці білої (Cuscuta alba J. Presl & C. Presl).jpg 3 місце

Насінина повитиці білої під мікроскопом

Насінина паразитичної рослини повитиці білої (Cuscuta alba J. Presl & C. Presl). Представники роду Повитиці (Cuscuta spp.) – стеблові обов’язкові паразити вищих рослин, занесені до першого класу всесвітнього переліку злісних карантинних бурянів (Weed Seeds Order Review, 2016) та “Переліку шкідників, хвороб рослин та бур’янів, які мають карантинне значення”, затвердженого в Україні. Зображення отримано за допомогою стереомікроскопу Axio Zoom.V16 (Карл Цейс, Німеччина).
Автор: Юлія Красиленко


Загальна категорія[edit]

Iron oxide nanoparticles after centrifugation.jpg

1 місце

Оксид заліза у пробірці

Суперпарамагнітні наночастинки оксиду заліза після осадження центрифугуванням в мікропробірці.
Автор: Ігор Панас


· 2 місце в «Загальній категорії» не присуджувалося.


Testing non explosive expansion mixture.jpg

3 місце

Тестування пресом

Куб невибухової розширюваної суміші в тестовій камері тривісного пресу
Автор: Іван Сахно

Астрономія[edit]

1 місце

Цвітіння води Каховського водосховища

Зображення явища «цвітіння води» на прикладі Каховського водосховища отримане 10 серпня 2016 року супутником Sentinel-2, надане Європейським космічних агентством в межах проекту Copernicus. Знімок синтезований у «штучних кольорах», де кольорам зображення поставлені у відповідність наступні спектральні канали супутникового зображення із різних частин електромагнітного спектру: 1 – SWIR Band (1610 нм), 2 - NIR Band (842 нм), 3 – Red Band (665 нм). Космічний знімок показує, що області інтенсивного цвітіння витягуються уздовж течій і втягуються до вихрових рухів, окрім цього на перенесення водоростей найзначніший вплив має вітер.
Автор: Ольга Томченко


Supernova SN 2017eaw in a galaxy NGC 6946.png 2 місце

Наднова зоря

Наднова у галактиці NGC 6946 "Фейєрверк" (відмічена рисками). Яскравість наднової (результату гравітаційного колапсу масивної зірки, що витратила термоядерне паливо) на піку яскравості порівняна з яскравістю всієї галактики. Це десята наднова в цій галактиці за 100 років спостережень. Врізки: зміна видимого кольору наднової: з блакитного відтінку на початку до червонуватого на кінцевих стадіях. Інші зірки на зображенні належать до нашої Галактики -- Чумацького Шляху. Фотографія отримана за допомогою телескопа-рефлектора діаметром 150мм f/5 на екваторіальному монтуванні з трекінгом і цифрової дзеркальної камери. Київ.
Автор: Максим П'ятницький


Панорама старої польської обсерваторії Білий Слон,на горі Піп Іван Чорногірський,на якій проводятся відновлювальні роботи.jpg 3 місце

Небо над обсерваторією Білий Слон

Панорама неба над старою обсерваторією Білий Слон, на горі Піп Іван Чорногірський, на якій проводяться відновлювальні роботи
Автор: Михайло Ременюк

Колажі[edit]

Badhamia utricularis lifecycle fragment.jpg 1 місце

Міксоміцет Badhamia utricularis

Фрагмент життєвого циклу міксоміцета Badhamia utricularis: перехід від плазмодію до плодових тіл. Загальний вигляд плазмодію та плодових тіл; плодові тіла; культивований плазмодій у вологій камері; новоутворені плодові тіла.
Автор: Катерина Кот


Plateumaris sericea (Linnaeus, 1758) imago color variations.jpg 2 місце

Листоїди-райдужниці

Кольорові варіації імаго листоїдів-райдужниць Plateumaris sericea (Linnaeus, 1758) (Coleoptera, Chrysomelidae). Україна, Тернопільська обл.
Автор: Олександр Губін


Kripto5.jpg 3 місце

Спинномозкова рідина хворого під мікроскопом

Бакскопія спинномозкової рідини. Зроблено в Лабораторії відділення СНІДу. В полі зору видно дріжджоподібні клітини з подвійною капсулою подібні до cryptococcus. Знімок зроблено через окуляр аналогового мікроскопа на камеру смартфона. Даний випадок криптококового менінгіту у ВІЛ-інфікованих хворих з низьким рівнем імунітету. Без використання лакмусу.
Автор: Сергій Аніськов