Commons:Wiki Loves Earth 2016 in Thailand

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search

is a photographic contest about national parks in Thailand.
WLE-AU-header
WLE-AU-header


Upload period: June 2016 (UTC+7 Thailand time)
Eligible sites: 148 National parks in Thailand (A list in Thai with upload links, A list in English)

ยินดีต้อนรับเข้าสู่การประกวดภาพถ่ายนานาชาติ Wiki Loves Earth 2016
หัวข้อการถ่ายภาพในประเทศไทยประจำปี 2559 คือ อุทยานแห่งชาติ
กรุณารีบส่งภาพเข้ามาด่วน เราเปิดรับภาพจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 เท่านั้น โดยไม่จำกัดจำนวนภาพที่ส่งเข้าประกวดต่อผู้เข้าร่วม

วิธีการเข้าร่วม

ปิดรับภาพถ่ายแล้ว

1. เลือกสถานที่ถ่ายภาพจากบทความอุทยานแห่งชาติในประเทศไทย
2. เลือกภาพที่ดีที่สุด คุณอาจตกแต่งภาพได้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์แต่ห้ามใส่ลายน้ำ ข้อความ หรือลายเซ็น
3. อัปโหลดภาพเข้าสู่วิกิมีเดียคอมมอนส์ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน โดยใช้ฟอร์มพิเศษ แก้ปัญหาไม่ใส่ IDs (อาจจะง่ายกว่าหากคุณเริ่มจากบทความอุทยานแห่งชาติในประเทศไทยแล้วกดที่ ในหน้ารายชื่อเพื่ออัปโหลด ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับอุทยานแห่งชาตินั้นจะถูกส่งไปยังหน้าอัปโหลดโดยอัตโนมัติ) คุณต้องสร้างบัญชีไว้บนวิกิมีเดียคอมมอนส์เพื่ออัปโหลดภาพ (บัญชีนี้ใช้ได้กับทุกโครงการวิกิมีเดียรวมถึงวิกิพีเดียด้วย) และต้องระบุลำดับอุทยานแห่งชาติไว้กับภาพถ่ายเพื่อประโยชน์ในการแยกแยะและใช้งานต่อไป

เงื่อนไขการให้รางวัล
 1. คุณต้องถ่ายภาพและอัปโหลดภาพด้วยตนเองเท่านั้น คุณส่งภาพได้ไม่จำกัดจำนวนแต่รับรางวัลสูงสุดได้เพียงรางวัลเดียว
 2. คุณต้องระบุลำดับอุทยานแห่งชาติไว้กับภาพถ่ายขณะอัปโหลด หรือเข้ามาแก้ไขเพิ่มเติมภายหลังก่อนสิ้นสุดวันรับภาพ
 3. เราจะให้รางวัลเฉพาะภาพที่มีการนำไปใช้งานในวิกิพีเดียและโครงการพี่น้องเท่านั้น โดยไม่จำกัดว่าเป็นโครงการในภาษาใด
 4. โปรดระบุอีเมลไว้ในบัญชีผู้ใช้วิกิมีเดียคอมมอนส์ ทำการยืนยันอีเมล และเปิดรับอีเมลจากผู้อื่น เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อรับรางวัล (ไปที่หน้าตั้งค่าส่วนตัวเพื่อแก้ไขข้อมูล)
 5. โปรดหลีกเลี่ยงการอัปโหลดภาพสถานที่ที่เคยได้รับรางวัลแล้ว (ดูเพิ่มเติมที่ ภาพที่ได้รับรางวัลปี 2558) โควต้าสำหรับภาพที่ถ่ายจากสถานที่เหล่านี้ถูกจำกัดไว้ไม่เกิน 5 ภาพจาก 10 ภาพ
ข้อแนะนำเพื่อเพิ่มโอกาสในการชนะการแข่งขัน
 • ตั้งค่าความละเอียดของกล้องไว้สูงสุด ถ่ายภาพเผื่อไว้ก่อน จากนั้นจึงเลือกภาพที่ดีที่สุดภาพหนึ่งหรือหลายภาพเพื่ออัปโหลดเข้าสู่การประกวด
 • อัปโหลดภาพต้นฉบับความละเอียดสูง ซึ่งอาจตกแต่งได้ตามความเหมาะสม ห้ามใส่ลายน้ำหรือข้อความอื่นใดในตัวภาพ ภาพที่เล็กกว่า 2 ล้านเมกะพิกเซล มีลายน้ำ ข้อความ หรือตราสัญลักษณ์ทับในภาพจะถูกคัดออกในรอบแรก
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสถานที่ที่จะไปถ่ายภาพนั้นอยู่ในฐานข้อมูล และตรวจดูหมายเลขกำกับสถานที่นั้นเพื่อใช้ในการอัปโหลดภาพถ่าย
 • หากถ่ายภาพในที่ส่วนบุคคลหรือที่หวงห้าม คุณอาจต้องได้รับอนุญาตจากผู้มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบหรือเป็นเจ้าของสถานที่นั้น
 • คุณสามารถนำภาพที่อัปโหลดไปใส่ไว้ในบทความที่เกี่ยวข้องของวิกิพีเดียหรือโครงการพี่น้องเอง ไม่ต้องรออาสาสมัครของเราดำเนินการให้
 • ดูตัวอย่างภาพที่ชนะการประกวดในปีที่ผ่านมา ภาพปี 2557 ภาพปี 2556

รางวัลสำหรับภาพจากประเทศไทยและการประกวดระดับนานาชาติ

รางวัลระดับชาติของประเทศไทย
 1. ผู้ชนะอันดับที่ 1 ได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตร ของที่ระลึก และเงินสด 10,000 บาท
 2. ผู้ชนะอันดับที่ 2-10 ได้รับเกียรติบัตร ของที่ระลึก และโล่รางวัล พร้อมค่าเดินทางมารับรางวัล
 3. ของรางวัลพิเศษจากผู้สนับสนุน ได้แก่ของที่ระลึกและเงินสด โดยรายละเอียดจะประกาศเร็วๆ นี้
 4. ผู้ส่งภาพชนะเลิศหลายอันดับรับรางวัลอันดับที่ดีที่สุดได้เพียงรางวัลเดียว
คณะกรรมการระดับนานาชาติ

เราจะส่ง 10 ภาพที่ชนะการประกวดของประเทศไทยไปประกวดระดับนานาชาติต่อไป [2]

ผู้สนับสนุน/ผู้ร่วมจัดงาน/คณะกรรมการ

Pantip
Learn, Share & Fun
โครงการพิทักษ์มรดกสยาม
สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์
WIKIMEDIA
FOUNDATION


ดำเนินการโดย

กลุ่มอาสาสมัครวิกิมีเดียในประเทศไทย

ทีมอาสาสมัคร: Athikhun.suw, taweetham
สถิติจาก WLE mailing list, Campaign:wle-th