Commons:Wiki Loves Public Art 2013 in Sweden/Results

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search

Om tävlingen/About the contest[edit]

 • Svenska: Juryn utser vinnarna i den nationella tävlingen med hänsyn till följande kriterier (utan inbördes ordning):
  • Teknisk kvalitet (skärpa, användning av ljus, perspektiv etc.)
  • Originalitet
  • Nyttan av bilden för Wikipedia.
 • English: The jury will pick the winners for the national contest based on the following three criteria (in no particular order):
  • Technical quality (sharpness, light, perspectiv etc.)
  • Originality
  • The use of the images for Wikipedia.

Juryn/The Jury[edit]

 • Svenska: De svenska bilderna bedöms av en jury och tio bilder kommer att väljas ut att representera Sverige i den internationella tävlingen. De tre bilder med flest röster vinner den svenska tävlingen. Juryn består av fem medlemmar. Medlemmarna är:
 • English: The Swedish photos will be judged by a jury and ten winners will be sent forward to the international contest. The three images with the most votes will win the Swedish prizes. The jury consist of five people. The members are;

Bilder som är med i tävlingen/Images that are part of the contest[edit]

Första omgången/Round 1[edit]

 • Svenska: I den första omgången får medlemmarna av juryn nominera valfritt antal bilder till andra omgången av tävlingen. Totalt nominerade X bilder.
 • English: In Round 1 each member of the jury can nominate as many images as you like. These images will be voted on in the second round. A total of X images were nominated.

Bilder/Images[edit]

Andra omgången/Round 2[edit]

 • Svenska: Varje juryledamot kan lägga upp till tio röster på sina favoritbilder.
 • English: Each member of the jury have ten votes for their favorite images.

Bilder/Images[edit]

 • Mikael Lindmark:
 • Adethya Sudarsanan:
 • Hannes Anderzen:
 • Rose-Marie Westling:
 • Laura Tuononen:

De tio bästa bilderna/The Ten Best Images[edit]