Template:2011POTY/vi

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search

Cuộc thi Hình ảnh của năm Wikimedia Commons hàng năm lần thứ sáu

Chuẩn bị
 ·
Biên dịch
 ·
Thảo luận
 ·
Ban tổ chức
 ·
Vấn đề / Trợ giúp
 ·
FAQ

Giới thiệu & ngày
 ·
Bầu cử
 ·
Cử tri
 ·
Vòng 1
:
Trưng bày
 ·
Vòng 2
:
Chung kết
 ·
Kết quả


CHÚ Ý: Xin đừng trực tiếp sử dụng bản mẫu này! Đây chỉ là một bản dịch. Thay vào đó, hãy dùng {{2011POTY}}!
NOTE: Please do not use this template directly! This is just for translation. Use {{2011POTY}} instead!