Template:BArch-biased/mk

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search

За документарни цели, Сојузниот архив на Германија (Бундесархивот) ги остава изворните (првичните) белешки и описи на сликите, кои во некои случаи можат да бидат неточни, пристрасни, застарени или политички обоени. Сите поправки на белешките и поинакви описи на сликите треба да се вршат настрана од изворните записи. Покрај ова, фактографските грешки можете да ги пријавите на оваа страница, со тоа информирајќи го Сојузниот архив.


NOTE: Please do not use this template directly! This is just for translation. Use {{BArch-biased}} instead.