Template:Nazi symbol/mk

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search
Nazi symbol
Правно одрекување од одговорност
На оваа слика е прикажан симбол (или нешто што личи на тоа) кој се користел од страна на Национал-социјалистичката (НСДАП/Нацистичка) влада на Германија или организација во потесна врска со неа, или пак друга партија која е забранета со закон по одлука на Сојузниот уставен суд на Германија. Употребата на обележја на организации кои се забранети во Германија (како нацистичката свастика или крст од стрелки) може да биде противзаконски и во Австрија, Унгарија, Полска, Чешка, Франција, Бразил, Русија и други земји, зависно од контекстот во кој се употребуваат. Во Германија правосилниот за ова важи Став 86a од кривичниот закон (StGB), во Полска – Член 256 од кривичниот закон (Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553).
НАПОМЕНА: Не користете го овој шаблон непосредно!! Ова служи само за превод. Користете го шаблонот {{Nazi symbol}}!
NOTE: Please do not use this template directly! This is just for translation. Use {{Nazi symbol}} instead!