Template:PD-Japan-oldphoto/vi

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search
Public domain
Hình chụp này được phát hành trước ngày 31 tháng 12 năm 1956, hoặc được chụp trước năm 1946 nhưng không được phát hành trong 10 năm sau đó, dưới quyền lực pháp lý của Chính quyền Nhật Bản. Vì vậy, hình chụp này được xem là tài sản công cộng dựa theo khoản 23 của luật bản quyền cũ của Nhật Bản và khoản 2 của dự phòng bổ sung luật bản quyền của Nhật Bản.
Gửi người tải lên: Xin hãy cung cấp một nguồn hình ảnh.

Bahasa Melayu  italiano  sicilianu  Deutsch  español  português  English  français  Tiếng Việt  македонски  русский  한국어  日本語  中文  中文(简体)‎  中文(繁體)‎  العربية  +/−

CHÚ Ý: Xin đừng trực tiếp sử dụng bản mẫu này! Đây chỉ là một bản dịch. Thay vào đó, hãy dùng {{PD-Japan-oldphoto}}!
NOTE: Please do not use this template directly! This is just for translation. Use {{PD-Japan-oldphoto}} instead!