Template:PD-signature/mk

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search
Public domain Се смета дека овој потпис не подлежи на Други шаблони за неподлежни дела и затоа е во јавна сопственост поради тоа што не го достигнува бараниот степен на оригиналност за да биде заштитен со авторски права во САД и во неговата изворна земја (ако не е САД). Во овој случај изворната земја (на пр. родната земја на потписникот) е (да се постави земја како параметар)
Имајте предвид дека оваа ознака не може да се користи за сите потписи, бидејќи некои потписи подлежат на авторски права.
Видете Commons:When to use the PD-signature tag за објаснение за тоа кога треба да се користи ознаката.

НАПОМЕНА: Не користете го овој шаблон непосредно!! Ова служи само за превод. Користете го шаблонот {{PD-signature}}!

NOTE: Please do not use this template directly! This is just for translation. Use {{PD-signature}} instead!