User:Arch

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search

Former User:Archmedus · kladblok

Hello[edit]

Archmedus.svg

Hello, I'm Arch since 14 march 2007 active on Commons and living in Dinxperlo, The Netherlands. My contributions for Commons are specially Coats of Arms, Flags, pictures of Monumental Buildings and Panoramics.

As "Arch" I did quit in 2012, but started again under my real name; Henk Boelens after that as Archmedus until 22 march 2015. Nowadays I'm working with my old account again. Following, some examples of my work. (Not complete)

Heraldry in SVG[edit]

Flags in SVG[edit]

Wapentekenen[edit]

Ik ben in 2010 begonnen met het tekenen van wapens. Ik had helemaal niets met heraldiek, ik ben met vallen en opstaan daarmee begonnen en al doende wijzer geworden. Het tekenen is eigenlijk een noodzaak geweest omdat de vele afbeeldingen die destijds gebruikt werden in een soms zeer slechte resolutie waren, dat deze soms amper herkenbaar waren als wapen. Daarnaast werden veel zegels van VD Laars uit de Koffie Hag albums gebruikt. Behalve veel onnauwkeurigheden, weken die uitvoeringen soms sterk af van de oorspronkelijke ontwerpen. De vermelding "Koffie Hag" op iedere afbeelding is nogal ontsierend. Na enkele jaren aanmodderen ben ik (met hulp van anderen) sinds 2014 bezig om de alle publiekrechtelijke Nederlandse overheidswapens zo authentiek mogelijk te maken.

Lastig zijn de wapens die in de periode 1816-1819 geregistreerd werden. Ze bevatten veel "fouten" omdat er in die periode in een hoog tempo gewerkt werd. Wapentekenaar van de Hoge Raad van Adel, Antonie Frederik Zurcher kreeg instructie om snel en nauwkeurig te werken. Hij moest de voorbeeldtekeningen zonder enige verandering natekenen, zodat er geen misverstanden zouden ontstaan. In deze periode ontbraken beschrijvingen soms of weken af ten opzichte van de ingezonden tekeningen. Ook gebeurde het regelmatig dat van wapens slechts stempels of zegels bekend waren waardoor men de kleuren niet meer wist. Deze wapens werden in 's lands rijkskleuren uitgevoerd, blauw en goud. Sommige van die wapens zijn nog altijd in gebruik. Het wapen van Terschelling bijvoorbeeld is inmiddels gecorrigeerd (in de oorspronkelijke kleuren teruggebracht, met herkenbare figuren, de hond uit 1916 bleek een leeuw te zijn) in tekening zowel de beschrijving. Het wapen van Waalwijk: waar de leeuw uiteindelijk zijn extra staart en correcte kleur nagels en tong kreeg. Vanuit historisch oogpunt gezien is het daarom niet verstandig om "foute" wapens te "verbeteren".

Afbeelding versus beschrijving[edit]

Vandaar dat een bewuste keuze is om de "fouten" van het register over te nemen, zelfs als de beschrijving afwijkt. Er bestaan publicaties zoals "Gemeentewapens in Nederland" en andere boeken waarvan de auteurs goedbedoeld correcties hebben uitgevoerd. Door wapens te corrigeren worden ze daardoor feitelijk weer fout. Fouten behoren een rectificatie te ondergaan via een nieuwe wapenverlening met dito Koninklijk Besluit, niet door een auteur, gemeente of wapentekenaar. Het verbeteren van wapenschilden is uitsluitend de taak van de Hoge Raad van Adel. Daarom is het beter de fouten zoals ze voorkomen op de registertekeningen over te nemen dan correcties uit te voeren. Uitzonderingen daarop gelden voor gemeentewapens die door enkele gemeenten zélf in gebruik zijn zonder dat het wapen geregistreerd staat bij de Hoge Raad van Adel. De registratie is in Nederland niet verplicht, maar wordt wel gewaardeerd. Een goede oplossing is de mogelijkheid om twee varianten te tonen zodat de verschillen goed zichtbaar worden.

Stijl[edit]

Sommige gemeentenraden vinden kennelijk het oorspronkelijke wapenontwerp niet meer "mooi" of te gedateerd. Er bestaan "wapens" die door een reclamebureau zijn ontworpen. Veelal in een gestileerde en/of logo stijl. Niet altijd zijn daarbij heraldische regels gevolgd, zoals bijvoorbeeld het wapen van Uden. De speren liggen ineens voor het schild i.p.v. daarachter, maar steken ook over de schildrand, i.p.v. daarbinnen. Het logo heeft volgens beschrijving 11 dwarsbalken, waar op de diploma- en registerafbeelding 9 staan. Hoewel het voor een groep mensen misschien als storend kan worden ondervonden dat zij "hun wapen" niet meer herkennen (omdat de moderne uitvoeringen in hun gemeente veel meer gezichtsbekendheid heeft dan het oorspronkelijk ontwerp) is het voor mij desalniettemin een bewuste keuze om toch het oorspronkelijk ontwerp te volgen bij het maken van een afbeelding dan de moderne uitvoeringen. Wel had ik graag de logo's erbij willen tekenen, maar dat ligt auteursrechtelijk ingewikkeld omdat logo's niet onder de licentie van de Hoge Raad van Adel vallen en op veel logo's ook uitdrukkelijke copyright bescherming rust.

Lijnen[edit]

Ik gebruik geen lijnen omdat ze overbodig zijn en verwarring kunnen veroorzaken wanneer bijvoorbeeld een smalle schildzoom (soms zelfs in de kleur zwart) aanwezig is. In antieke gedrukte boeken waarin afbeeldingen zonder kleur werden gedrukt waren lijnen beslist noodzakelijk. De kleuren werden aanvankelijk met arceringen aangeduid, later ingekleurd. Door middel van het plaatsen van lichtval en schaduw kan hetzelfde resultaat worden behaald indien de kleuren op elkaar lijken of zelfs gelijk zijn.

Schaduwen[edit]

Ik kreeg ooit eens kritiek vanwege het gebruik van schaduwranden. Het zou onheraldisch zijn om in "3d" te tekenen. Zelf noem ik het "reliëf". Ik heb die schaduwranden echter niet zelf verzonnen. Wapentekenaars voor de Hoge Raad van Adel, zoals Antonie Zurcher gebruikte ze tweehonderd jaar geleden al, feitelijk is het gebruik van schaduw zelfs als traditioneel te beschouwen. Het plaatsen van een schaduw kan zeer functioneel zijn, zeker om bijvoorbeeld herautstukken met een vlakverdeling te onderscheiden. Herautstukken zijn balken, kepers en dergelijke die óp het schild liggen, een vlakverdeling zijn de patronen op het schild, die in het schild zelf verwerkt zijn. Mijn voornemen is het onderscheid hierin in de toekomst consequenter door te voeren zodat bij vlakverdelingen geen schaduw voorkomt, wel bij de herautstukken. Wel ben ik gestopt met het gebruik van een achtergrond schaduw, om praktische redenen; als transparante achtergrond wordt die optie niet in alle formaten ondersteund waardoor de transparantie van de achtergrondschaduw ondoorzichtig wordt.

Kleuren[edit]

Blauw[edit]

Eenheidskleuren komen niet voor in het register. Bijvoorbeeld de kleur blauw kent veel varianten van heel licht hemelsblauw tot het zeer donkere marineblauw. Deze kleuren komen veelal terug in de gemeentevlag. De keuze om uiteindelijk de kleuren zoveel mogelijk te handhaven van het register is daarom een bewuste keuze.

Metalen[edit]

Er is bewust gekozen voor gradiënt effecten voor de metaalkleuren. Op wapendiploma's (en de betere boeken) wordt zilver- en goudverf gebruikt. Daarnaast komen in de Nederlandse heraldiek naast de metalen ook de kleuren wit, of geel (als natuurlijke kleur voor bijvoorbeeld koren) voor, zodat het onderscheid tussen wit en zilver duidelijk(er) wordt als de metalen er metaalachtig uitzien. Het converteren van bestaande afbeeldingen waarbij geelkleuren werden gebruikt naar gradientkleuren met daarop de lichtvallen is nog in volle gang. Het is de bedoeling alle gemeentewapens zo authentiek mogelijk gelijkend op de afbeeldingen uit het register, met die metaalkleuren te voorzien.

Kronen[edit]

In het register komen diverse soorten kronen voor, veelvoorkomende zijn respectievelijk: de keizerskroon, markiezenkroon, graven- en baronnenkroon. De gravenkroon (of gemeentekroon) komt in op de meeste wapens voor. Los van het aantal bladen onderscheiden deze zich in het gebruik van het kleurgebruik van de edelstenen. Hierbij zijn te onderscheiden de parels in goud- of zilverachtige kleur, op de kroonbanden rode, groene en blauwe of zilveren en gouden edelstenen. Het streven is om ook hierin de lijn te volgen van het register, ondanks dat op dit punt a) geen eenheid valt te behalen b) geen heraldisch criterium bestaat voor de kleurstelling. Bij nieuwe afbeeldingen of een revisie zullen zoveel mogelijk de kleuren worden overgenomen van de registerafbeelding.

Schildvormen[edit]

Het register kent geen vaste schildvormen, het is ook geen heraldisch criterium. Hoewel het empire schild de meest voorkomende schildvorm is, blijkt hiervan in enkele gevallen te worden afgeweken. De schildvorm zal zoveel mogelijk overgenomen zijn van de registerafbeelding, echter er zijn daarbij enkele uitzonderingen. Als het register een gecarteleerd schild uitbeeldt met gebruik van een vroeggotische (driehoek vorm) schild, waardoor in het derde en vierde kwartier figuren die buiten het schild vallen of dermate vervormd worden omdat ze ingepast werden, dat het praktischer is om een een empirevorm (vierkante vorm) te gebruiken.

Wist je dat...[edit]

Leeuwarden, Finsterwolde, Groenlo, Haarlemmerliede, Hoogeloon, Hapert en Casteren, Horssen, Noordwijkerhout, Schelluinen en Spaarnwoude allen hetzelfde wapen hebben? Een gouden klimmende leeuw op een veld van azuur. Leeuwarden is echter fier op hun leeuw die als enigste zijn staart naar rechts heeft.

Literatuur[edit]

 • Rietstaps handboek der heraldiek met heraldische woordenlijst in Frans, Engels, Duits en Afrikaans - Auteur: Pama, C., Uitgave Brill, Leiden, 1987
 • Gemeentewapens van Nederland - Auteur: K. Sierksma uitgave: 1959
 • Gemeentewapens in Nederland. 1914-1989. Naar het officiële register van de Hoge Raad van Adel. 's-Gravenhage, VNU-Uitgeverij, 1989.
 • Gemeentewapens Achterhoek en Liemers - Auteur: Mr. O. Schutte
 • Lexikon der Heraldik - Auteur: Gert Oswald uitgave 2006
 • De 26 van Mr. G.A. Bontekoe. De Drentse gemeentewapens welke ontworpen zijn door Mr. G.A. Bontekoe of welke door hem hun definitieve vorm hebben gekregen - Meppel/Coevorden, Krips Repro/Picardtclub, 1981
 • Wapens, vlaggen en zegels van Nederland. Auteur: T. Van der Laars, Amsterdam, Drukkerij "Jacob van Campen", 1913
 • Wapenregister van de Nederlandse adel Hoge Raad van Adel 1814 - 2014 Auteur: Coen O.A. Schimmelpenninck van der Oije, Egbert Wolleswinkel, Jos van den Borne, Conrad Gietman Uitgave: WBooks, 2014
 • Nederlandsche wapens van het Rijk, de Provinciën en de Gemeenten (...). Beschreven volgens het officieele Register onder toezicht van den Voorzitter en den Secretaris van den Hoogen Raad van Adel. deel 1 en 2, Auteur: A. Runckel, De Bilt, De Branding, 1941-1943
 • Heraldiek En Genealogie, C. Pama - Uitgeverij: het Spectrum, april 2011
 • Elseviers gids van de heraldiek - O. Neubecker - Uitgeverij: Elsevier, 1981
 • Wapens en vlaggen van Noord-Brabant, W.A. van Ham - Uitgeverij: De Walburgpers, 1986
 • Rheinisches Wappenbuch. Die Wappen der Gemeinden, Städte und Kreise im Gebiet des Landschaftsverbandes Rheinland, R. Nagel - Uitgeverij: B. Kühlen, 1986

Panoramics[edit]

Varia[edit]

Voormalige gemeentekaarten[edit]

uploads as Arch as Henk Boelens as Archmedus