This user has autopatrolled rights on Wikimedia Commons

User:Beko

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search
100wikidays-barnstar-commons.png The 100wikicommonsdays Barnstar
Dear Beko, congratulations for the successful completion of your #100wikicommonsdays! Among them I saw many wonderful photos of beautiful places in Armenia, which I wished I could see with my eyes... :) Cheers, Spiritia 20:25, 4 March 2017 (UTC)

I'm currently active mainly in Armenian Wikipedia. If you want to contact me, please consider using my Talk page at Armenian Wikipedia.

Languages I can contribute in
ru-4
en-2
LUSITANA WLM 2011 d.svgThis user participated in Wiki Loves Monuments 2013.
LUSITANA WLM 2011 d.svgThis user participated in Wiki Loves Monuments 2015.
LUSITANA WLM 2011 d.svgThis user participated in Wiki Loves Monuments 2017.
Flickr.svg
Date Name Thumbnail Size Description
08:55, 18 March 2019 Վերնատան անդամները (The members of Vernatoun).jpg (file) 11.4 MB User created page with UploadWizard
08:55, 18 March 2019 Ջալալօղլու (այժմ՝ Ստեփանավան) այն տունը, որտեղ բնակվել է Թումանյանը (House in Jalaloghly (now Stepanavan), where Hovhannes Toumanian lived).jpg (file) 15.85 MB User created page with UploadWizard
08:55, 18 March 2019 Մուշեղ Թումանյանը ընկերների հետ, Պետերբուրգ, 1910 (Moushegh Toumanian with his friends, St. Petersburg, 1910).jpg (file) 1.28 MB User created page with UploadWizard