Category:Books

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search
<nowiki>पुस्तक; ksiōnżka; nwoma/krataa; bók; کتاب; buku; чиныг; book; کتاب; íncwadzí; kwaa̱mbwat; Boch; کتاب; kniha; книжка; kitap; 图书; sebre; kitob; কিতাপ; книга; knjiga; किताब; libru; livre; सफू; knjiga; βιβλίο; boek; Kakkadu; кинига; पुस्तक; libro; ବହି; 本; کتاب; kninga; књига; incwadi; 𐌱𐍉𐌺𐍉𐍃; llibre; adlis; ⴰⴷⵍⵉⵙ; പുസ്തകം; bok; buku; ivola; kitap; 書; kirje; książka; كتاب; levr; buku; စာအုပ်; 書; китеп; کتاب; ܟܬܒܐ; si; aklat; llibru; Book; китап; llyfr; liber; leabhar; գիրք; 書本; buku; წიგნი; पोत्थकं; libro; codad; كتاب; Buch; පොත; liber; saw; पुस्तक; 图书; kirja; live; book; ǩeʹrjj; நூல்; ном; ḇuuk; book; ktieb; кніга; livro; китап; kitab; book; kitaab; libbru; kitap; улуб; libro; boek; libro; kniha; libre; carti; gærja; หนังสือ; boky; китоб; knjiga; libro; buk; книга; libro; పుస్తకము; Incwadi; łibro; panka; বই; кĕнеке; liv; libro; āmoxtli; livro; Buch; lipu toki; پەرتووک; Libro; igitabo; tapowatcike masinahikan; beuk; نومه; книга; pirtûk; carte; libbro; bok; buug; ном; littafi; buk; akwụkwọ; 書籍; cukta; ປຶ້ມ; 책; кніга; libro; Buech; buki; کتاب; knéga; cṳ̆; buku; بوکو; Buch; knigły; liwru; בוך; книга; kniha; liin; небӧг; კჷრბი; boek; књига; джей; takayaɣ; bhuku; buka; ном; chheh; kıtabi; liburu; buku; kirj; ಪುಸ್ತಕ; búku; 書; પુસ્તક; kuatiañe'ẽ; gafɛ; ߞߊ߬ߝߊ; ᕿᒥᕐᕈᐊᑦ/qimirruat; könyv; መጽሐፍ; pirtûk; книга; 書籍; кънига; کیتاب; agbale; buk; книга; livro; karalo'uta; boek; buku; पुस्तक; grāmata; sách; Buach; libër; libre; ספר; китап; lioar; kirju; biru; girji; китоб; ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ; кыррьй; bok; libro; ᱯᱚᱛᱚᱵ; lyver; liv; raamat; bóc; girjje; cudad; کتاب; ìwé; кинига; knjiga; buk; кітап; buku; knyga; knjiga; kitap; գիրք; ᎪᏪᎵ; basahon; kitabu; leabhar; 書籍; ਕਿਤਾਬ; кинигэ; ڪتاب; bog; girja; Buch; 图书; lévro; medio para registrar información en forma de escritura o imágenes impresas; berhelai-helai kertas berjilid yg berisi tulisan utk dibaca atau berisi ruangan-ruangan kosong utk ditulisi.; kekocic ka apatak kitci tapwatcikatek; written text that can be published in printed or electronic form; напечатано издание; lyuut hu á̱ maai shei a̱ni di̱n vak lyui ku vak ili̱kti̱ronik; ciltli veya ciltsiz olarak bir araya getirilmiş, basılı veya yazılı kâğıt yaprakların bütünü; dielo vydané tlačou v samostatnom zväzku; письмовий запис, неперіодичне видання у вигляді зброшурованих аркушів друкованого матеріалу; 帶有文字和圖像的紙張的集合; e Sammlig vo Text oder Bilder uf Papier (klasseschi Buechform), i digitale Form (E-Book) oder as Tonuufnahm (Hörbuech); bosma yoki yozma sahifalar toʻplami; skriba teksto publikigebla en presita aŭ elektronika formo. Antaŭ la elektronika, ĝi konsistis de kungluitaj folioj de paperoj, papirusoj, ktp.; psaný text vydaný v tištěné či elektronické formě; लिखल पाठ जे प्रकाशित भइल होखे, छापा में चाहे इलेक्ट्रानिक तरीका से छपल होखे; জ্ঞান ও বিনোদন উপস্থাপনের মুদ্রিত ও বাঁধাইকৃত মাধ্যম; document écrit formé de pages reliées entre elles; लेखन किंवा प्रतिमांच्या स्वरूपात माहिती संकलन करण्याचे माध्यम; medium; phương tiện sử dụng từ và/hoặc hình ảnh để truyền tải kiến thức hoặc một câu chuyện; agasmang ti naisurat, naimaldit, nailustrado dagiti blanko a sabanas; медијум који представља збир речи и/или слика којима се преноси знање или замишљена прича; into okuqoshiwe ukwaziswa kuyo ngohlobo lombhalo nangezithombe; coleção de palavras e/ou imagens para representar o conhecimento ou uma história fictícia, muitas vezes manifestada em papel amarrado e tinta ou em livros digitais; medium for en samling av ord og/eller bilder; kağız və mürəkkəblə hazırlanan yaxud elektron formada olan və informasiya təqdim edən sözlər və yaxud şəkillər toplusu; jaankari ke record kare waala chij; ಪದಗಳ ಮತ್ತು / ಅಥವಾ ಚಿತ್ರಗಳ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಮ ಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕಥೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೌಂಡ್ ಕಾಗದ ಮತ್ತು ಶಾಯಿಯಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಇ-ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ; بۆ تۆمارکردنی زانیاریە بە شێوەی نووسین یان وێنە; medium for recording information (words or images) typically on bound pages or more abstractly in electronic or audio form; مجموعة من الأوراق بأنواع مختلفة (ورقية، إلكترونية، إلخ.) تحتوي على كلمات وجمل لهدف أساسي وهو الحفظ (ضد الضياع).; teul skrivet; ߟߐ߲ߠߌ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߟߊߞߊ߬ߝߏ߬ ߟߊ߫ ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߛߊ߫ ߘߐ߬ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲߬ߠߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߴߊ߬ ߘߐ߲߬ߘߐ߰ߣߍ߲߫ ߘߐ߬ߞߊ߬ߙߊ߲߫ ߠߴߊ߬ߟߎ߫ ߝߙߍߡߊ߬ ߛߐ߲߬; információhordozó közeg, leggyakrabban papírra írott, nyomtatott, festett jelek, betűk; lan inprimatua edo eskuz izkiriatua biltzeko erabiltzen den euskarri fisikoa edo digitala; obra impresa o manuscrita cosida o enquadernada de manera que es reuneix en un volum; in sich abgeschlossene Sammlung von Text oder Bildern auf Papier (klassisches Buch), in digitaler Form (E-Book) oder als Tonaufzeichnung (Hörbuch); друкаванае выданне ў выглядзе пераплеценых разам лістоў паперы з якім-небудзь тэкстам; رسانه نوشتاری; 帶有文字或圖像的紙張的集合; en samling af én eller flere tekster og/eller billeder for at representere viden eller en fiktiv historie, ofte manifesteret i fysisk form, eller i elektronisk format.; 情報を文字や図画でまとめ、通常、インクで紙に印刷したもの; documento scripte composite de paginas interligate; littafin rubutu; טקסט מודפס ו/או דיגיטלי; нинди дә булса текстны эченә алган, битләре билгеле бер тәртиптә бергә җыйналып төпләнгән басма (элек – шулай ук кулъязма, хәзерге заманда шулай ук электрон) әсәр; लेखन या छवियों के रूप में जानकारी दर्ज करने का माध्यम; ᱟᱹᱲᱟᱹ /ᱠᱟᱛᱷᱟ / ᱠᱟᱹᱦᱱᱤ/ ᱚᱱᱚᱬᱦᱮ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱥᱟᱢᱴᱟᱣ; painettu tai sähköinen teksti; கருத்துகள், படங்கள், ஒளிப்படங்கள், கருத்து, கதை, பாடல் போன்றவற்றினை ஒருங்கிணைந்த முறையில் அளிக்கும் ஒரு ஊடகம் அல்லது அச்சு ஆவணம்; documento scritto costituito da un insieme di fogli stampati oppure manoscritti; paj ki kole ak lòt e ki bay yon sans; meedium teabe üles kirjutamiseks (sõnad või pildid) tavaliselt köidetud lehekülgedel, või abstraktsemas mõttes elektrooniliselt või audioformaadis; 載籍之總名也; нинди дә булса текстны эченә алган, битләре билгеле бер тәртиптә бергә җыйналып төпләнгән басма (элек – шулай ук кулъязма, хәзерге заманда шулай ук электрон) әсәр; 带有文字和图像的纸张的集合; pappersmedium eller digitalt medium med samling av ord och bilder som representerar kunskap eller en fiktiv berättelse; писани текст који се може објавити у штампаном или електронском облику; cugghiuta di palori e mmàggini ca rapprisèntunu canuscenza, di sòlitu stampati o manuscritti supra carta riligata, o puru digitalizzati ntôn ducumentu elittrònicu; coleção de palavras e/ou imagens para representar o conhecimento ou uma história fictícia, muitas vezes manifestada em papel amarrado e tinta ou em livros digitais; କିଛି ଚିତ୍ର ଓ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକର ସମାହାର ଯାହାକୁ କାଗଜରେ ଛପା ଯାଇଥାଏ କିମ୍ବା ଇଣ୍ଟର୍ନେଟ ରେ ଇ-ପୁସ୍ତକ ହିସାବରେ ରଖାଯାଇଥାଏ ।; ရေးသားခြင်းသို့မဟုတ်ပုံသွင်းခြင်းတို့ဖြင့်အချက်အလက်များစုစည်းသည့်ဝတ္ထု; dokumint; medium për koleksionimin e fjalëve dhe/ose figurave për të paraqitur njohuri ose një tregim fiktiv, shpesh të manifestuar në letër dhe ngjyrë të lidhura, ose në libra elektronikë; informatiedrager, gedrukt, op papier geschreven of digitaal; katipunan ng mga nailimbag na akda; носитель информации; вид печатной продукции; объединённые листы с информацией; kumpulan kertas atau bahan lainnya yang dijilid menjadi satu pada salah satu ujungnya dan berisi tulisan atau gambar; สิ่งพิมพ์ที่มีการเย็บเล่มเข้าด้วยกัน ของข้อมูลประเภทตัวอักษรหรือรูปภาพ; dokument piśmienniczy w postaci wielostronicowej publikacji; document scris format din mai multe pagini; 帶有文字和圖像的紙張的集合; nindi dä bulsa tekstnı eçenä alğan, bitläre bilgele ber tärtiptä bergä cıynalıp töplängän basma (elek - şulay uq qul'yazma, xäzerge zamanda şulay uq elektron) äsär; cyfrwng ar gyfer cofnodi gwybodaeth ar ffurf ysgrifennu neu ddelweddau; زرائع ابلاغ جو هڪ قسم; Buku nyɛla binshɛli din mali gbana ka sabbu be di ni ka ni nir'ni tooi karim li.; obra impresa; 지식을 표현하기 위해 단어들이나 그림들을 모아놓은 것; υλικός φορέας γραπτού ή και εικαστικού περιεχομένου; друкаванае выданьне збораў тэкстаў і/або выяваў дзеля прадастаўленьня ведаў, аповедаў, гісторыяў; libros; sû; nide; nidos; ⰽⱏⱀⰻⰳⰰ; kitab; patara qhilqa; Bücher; masinahikan; libri; libra; књиге; 书; 书籍; 图书; 書籍; 書; 圖書; 书本; kundili; boch (z lääse); 書籍; 書物; 図書; 典籍; łivro; shefdo (Buug); Ном (бэшэг); kenägä; ספרים; кенәгә; китаб; 書; libri; పుస్తకాలు; పుస్తకం; 서적; 도서; 책자; 문적; 전적; 편적; 서전; 서사; 서질; 북; live (po lére); hæfte; knížka; புத்தகம்; பொத்தகம்; ஏடு; சுவடி; நூல் (எழுத்துப் படைப்பு); पुस्तक; पुस्तिका; बुक; পুস্তক; গ্রন্থ; ouvrage; livres; ouvrages; livre (document); liv (pou li); raamatud; Buch; кенәгә; libri; کتابیں; 書; bøker; ପୁସ୍ତକ; 书; ᱯᱩᱛᱷᱤ; books; кнӣга; Дешарг; libro; nkwaa̱mbwat; kwa-a̱mbwat; ta̱ka̱da; ܟܬܒܐ (ܣܦܪܐ); libro; księga; tom; tomik; ഗ്രന്ഥം; boek (document); Жайна; kıtab; liv (dokouman); كتێب; پەڕتووک; پرتووک; کتێب; books; boek (literetuur); aranduka; книга</nowiki>
book 
medium for recording information (words or images) typically on bound pages or more abstractly in electronic or audio form
Upload media
Spoken text audio
Instance of
  • type of mass media
Subclass of
Has use
Has part(s)
Different from
Authority file
Wikidata Q571
GND ID: 4008570-3
Library of Congress authority ID: sh85015738
Bibliothèque nationale de France ID: 119322951
NDL Authority ID: 00573378
BNCF Thesaurus ID: 303
NL CR AUT ID: ph114930
HDS ID: 010461
National Library of Spain ID: XX4576243
U.S. National Archives Identifier: 10639916
BabelNet ID: 00012059n
National Library of Israel J9U ID: 987007283230005171
Edit infobox data on Wikidata

Subcategories

This category has the following 92 subcategories, out of 92 total.

?

A

B

D

E

G

H

I

J

K

L

M

O

P

R

S

V

Τ

Media in category "Books"

The following 200 files are in this category, out of 4,163 total.

(previous page) (next page)(previous page) (next page)