Commons:Verzoeken tot verwijdering

From Wikimedia Commons, the free media repository
(Redirected from Commons:Verwijderverzoeken)
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of a page Commons:Deletion requests and the translation is 100% complete. Changes to the translation template, respectively the source language can be submitted through Commons:Deletion requests and have to be approved by a translation administrator.
Error: This page is not currently protected. Please request protection or remove the protection template.

Shortcuts: COM:DR • COM:DEL • COM:RFD

Deze pagina is voor verwijderingsverzoeken waarbij gebruikers vragen om de verwijdering van media-bestanden of pagina's (die voor het verwijderen van categorieën worden hier) gedaan. Dit is voor verzoeken waarbij legale invoer of discussie door de gemeenschap nodig is voordat er iets verwijderd kan worden. Duidelijke overtredingen van het copyright, gevallen van dubbele bestanden of fouten in de naam dienen via het proces voor snelle verwijdering te worden gedaan!

NB: De procedures hier wijken af van die op andere Wikimedia projecten zoals die op de Engelstalige Wikipedia. Lees daarom deze pagina grondig.

Overzicht

Iedereen kan reageren op deze verwijderingsverzoeken, dus aangeven bij een bepaald bestand of dat behouden moet blijven of dat het verwijderd kan worden. Geef een reden voor uw mening, met voorkeur gebaseerd op uw kennis van:

Zodra een beheerder voldoende informatie heeft om tot een beslissing te komen, wordt het verwijderingsverzoek gesloten en wordt het bestand verwijderd of gemarkeerd als bewaard. Wanneer de beslissing om te verwijderen voor de hand ligt (bijvoorbeeld het bestand is een duidelijke schending van het auteursrecht of is anderszins snel verwijderbaar) kan het verwijderingsverzoek onmiddellijk worden gesloten. Minder duidelijke gevallen moeten minstens zeven dagen open blijven. Ingewikkelde zaken kunnen weken of zelfs maanden open blijven.

De debatten zijn geen stemmingen en de afsluitende beheerder zal het auteursrecht en het Commons-beleid zo goed mogelijk toepassen om te bepalen of het bestand moet worden verwijderd of bewaard. Elke uitgesproken consensus zal zoveel mogelijk in aanmerking worden genomen, maar consensus kan nooit het auteursrecht overtroeven en kan het Commons-beleid ook niet terzijde schuiven. Als de afsluitende beheerder niet met redelijke zekerheid kan zeggen dat het bestand geldig kan worden bewaard, moet het worden verwijderd in overeenstemming met het voorzorgsbeginsel.

Het is niet de taak van de afsluitende beheerder om gedetailleerd juridisch of feitelijk onderzoek te doen om een reden te vinden om het bestand te bewaren. Volgens de bewijsregels die we hier toepassen ligt de bewijslast om aan te tonen dat het bestand hier geldig kan worden gehost bij de uploader en iedereen die beweert dat het moet worden bewaard.

Verwijderingsverzoeken zijn niet de plaats om te proberen het Commons-beleid te wijzigen, noch mogen verzoeken worden gedaan om eenvoudigweg een punt te maken. Dergelijke verzoeken kunnen snel worden afgesloten. Gebruik de Kroeg of de beleidsoverlegpagina als u een beleidswijziging wilt voorstellen.

Het nomineren voor verwijdering

Klik op Nomineren voor verwijdering op de pagina die u wilt nomineren voor verwijdering. (Meer informatie over de gadget).
 • U kunt individuele mediabestanden rechtstreeks nomineren door naar de mediabeschrijvingspagina te gaan en te klikken op Nomineren voor verwijdering in het menu Extra aan de linkerkant. Meer gedetailleerde instructies en browservereisten worden beschreven op de helppagina. Klik op Nomineren voor verwijdering alleen op de pagina die u wilt nomineren voor verwijdering.
Als u het verzoek liever handmatig vermeldt, raadpleegt u Verwijderingsverzoek.
 • Als u wilt verzoeken om verwijdering van meerdere bestanden (massanominatie), lees dit.

Als de media een duplicaat is, gebruik dan {{Duplicate}}, of als het geüpload is onder de verkeerde bestandsnaam, gebruik dan {{Rename}}.

Richtlijnen bij nominatie

Volg deze richtlijnen om het verwijderingsverzoek zo volledig en duidelijk mogelijk te maken:

 1. Wanneer u een verzoek indient om een duplicaat te verwijderen, voegt u de koppeling toe aan de dubbele afbeelding. De afsluitende beheerder moet het zien.
 2. Wanneer u een verzoek indient om een redundant bestand te verwijderen, koppelt u naar de redundante afbeelding. De afsluitende beheerder moet het zien.
 3. Wanneer u een afbeelding nomineert waarvan wordt vermoed dat het copyright is geschonden, zegt u waarom dat zo zou zijn. Hoe meer details, hoe beter (een verwijderingsverzoek dat slechts een vage beschuldiging werpt, kan als "onvolledig" worden beschouwd). En "klein formaat en ontbrekende EXIF-gegevens" is op zichzelf geen verwijderingsreden (in het beste geval is dat slechts ondersteunend bewijs).
 4. Wanneer u alle bestanden van een categorie nomineert, vermeldt u elk bestand (niet alleen de categorie zelf). De afsluitende beheerder moet gemakkelijk in de het verwijderingsverzoek kunnen klikken om toegang te krijgen tot elke afbeelding.
 5. Wanneer u deelneemt aan een discussie over een massale verwijdering (d.w.z. 10+ afbeeldingen), haalt u de afbeeldingen door die zijn overeengekomen om te worden bewaard, u schrapt ze in de oorspronkelijke lijst.
 6. Bij het verzoek om verwijdering van een naakt/seks/porno gerelateerde afbeelding, vermeld dit dan in de nominatie. Hierdoor kunnen revisoren en beheerders zich voorbereiden of ervoor kiezen om niet te beoordelen.

Discussie afsluiten

Over het algemeen kunnen aanvragen na zeven dagen door een beheerder worden gesloten. Verwijderingsverzoeken voor duidelijke schendingen van het auteursrecht kunnen eerder worden gesloten. Problematische of complexe verzoeken (zoals veelgebruikte sjablonen) kunnen langer wachten, zelfs enkele maanden indien nodig. Niet-beheerders kunnen een verwijderingsverzoek als bewaring sluiten als ze een goed begrip hebben van het proces en op voorwaarde dat de sluiting niet controversieel is. Bij twijfel, doe het niet.

Van gebruikers die verwijderingsverzoeken sluiten, wordt verwacht dat ze voldoende uitleg geven voor hun beslissing. In veel gevallen, waar er weinig discussie is en geen onenigheid met het verzoek, zijn er geen details vereist. Maar hoe complexer een discussie, en hoe meer gebruikers hebben gepleit voor de tegenovergestelde uitkomst dan de beslissing van de beheerder, hoe duidelijker de uitleg van de beslissing vereist is. In ieder geval wordt van bestuurders verwacht dat zij hun beslissingen op verzoek verduidelijken of toelichten.

De nominator kan verzoeken om vroegtijdige sluiting of intrekking van een verwijderingsverzoek dat hij is begonnen door een opmerking toe te voegen aan het verwijderingsverzoek, bijvoorbeeld wanneer latere bewerkingen problemen of ontbrekende details op de afbeeldingspagina hebben gecorrigeerd. Verwijderingsverzoeken mogen niet worden gesloten door de nominator die ze heeft gemaakt, tenzij dit is gedaan voordat iemand anders aan het verzoek heeft bijgedragen.

Beheerders worden aangemoedigd om te controleren of de uploader op hun overlegpagina op de hoogte is gesteld van het in behandeling zijnde verwijderingsverzoek (tenzij de afbeelding een duidelijke schending is, in welk geval de afbeelding snel kan worden verwijderd).

Procedure

 1. Voeg {{Delh}} toe net boven de sectiekop met het bestand.
 2. Voeg een regel toe (----) onder aan de aanvraag en voeg vervolgens op een nieuwe regel Kept of Deleted toe met een optionele opmerking, uw handtekening (~~~~) en {{DeletionFooter}}.
 3. Als de discussie is afgesloten en er is besloten om het bestand te laten staan:
  1. Voeg {{Kept}} toe aan de overlegpagina van het bestand.
  2. Verwijder het verwijderingssjabloon van de pagina met de bestandsbeschrijving.
 4. Voeg indien nodig het verwijderingsverzoek toe in de juiste categorieën.

Beroep tegen beslissing

Als u het niet eens bent met de beslissing van een beheerder om een bestand te verwijderen of niet te verwijderen, moet u eerst uw redenen uiteenzetten op de overlegpagina van de beheerder en om heroverweging vragen.

Als de beheerder weigert de beslissing terug te draaien, kunt u een beoordeling aanvragen:

 • voor een bestand dat is verwijderd, op Verzoeken om verwijdering ongedaan maken
 • voor een bestand dat is bewaard, door het opnieuw te noemen voor verwijdering. Dit mag niet worden gedaan, tenzij u nieuwe informatie of verduidelijking kunt toevoegen.

Houd er echter rekening mee dat beheerders het Commons-beleid of enige toepasselijke auteursrechtwetgeving niet kunnen negeren, zelfs als een meerderheid van de gebruikers die hun mening uiten, dit willen.

Lijst met verzoeken

Als deze sectie verouderd lijkt, verwijder dan de server cache.

Gearchiveerde verzoeken
Open verzoeken

Hier is een lijst met de maandelijkse logboeken die nog steeds openstaande verwijderingsverzoeken hebben. Alles ouder dan 7 dagen kan gesloten zijn. Voor de hand liggende sluitingen (bijv. snelle verwijderingen) kunnen eerder worden gedaan. Zie ook: Categorie Verwijderingsverzoeken.

Huidige verzoeken

Recentste verzoeken die gesloten zouden kunnen worden

Dit zijn de nieuwste verwijderingsverzoeken die in aanmerking komen om te worden gesloten. Voor meer, zie Commons:Deletion requests/Older discussions

Meest recente verwijderingsverzoeken

Dit zijn de verwijderingsverzoeken van de afgelopen week, ze komen alleen in aanmerking om te worden gesloten als de beslissing om te sluiten duidelijk is (bijvoorbeeld een verzoek die had moeten worden ingediend als snelle verwijdering). Als het niet voor de hand ligt, of als meer discussie waardevol zou zijn, moeten deze open worden gelaten totdat er ten minste zeven dagen zijn verstreken.