Template:Babel vi

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search

vi - Tiếng Việt[edit]

Category:user vi, với các thể loại con Category:user vi-0, Category:user vi-1, Category:user vi-2, Category:user vi-3, Category:user vi-4, Category:user vi-N

Sử dụng các tiêu bản sau trong trang cá nhân của bạn:

  • {{user vi}} Thành viên này sử dụng tiếng Việt là tiếng mẹ đẻ.
  • {{user vi-4}} Thành viên này sử dụng tiếng Việt gần như ngôn ngữ mẹ đẻ.
  • {{user vi-3}} Thành viên này sử dụng tiếng Việt với trình độ lưu loát.
  • {{user vi-2}} Thành viên này sử dụng tiếng Việt với trình độ trung bình.
  • {{user vi-1}} Thành viên này sử dụng tiếng Việt với trình độ cơ bản.
  • {{user vi-0}} Thành viên này gần như không hiểu tiếng Việt.