Template:Coat of arms/mk

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search
Coat-elements-2.pngDialog-warning.svg
Составот на еден грб е во јавна сопственост во однос на законите за авторски права, и може слободно да се умножува.

Ова се совпаѓа со меѓународната традиционална употреба, и во некои држави тоа е јасно истакнато во рамките на законите за авторски права. Ова не е важечка лиценца сама по себе, бидејќи само информира за јавносопственичкиот карактер на дефинициите (составот) на грбовите. Овој шаблон мора да стои заедно со ознака за авторски права која ќе се однесува на создавањето на дотичната слика!

Имајте предвид:
* Ова важи само за дефинирањето (составот / описот) на грбот. Ликовниот приказ на грбот е уметничко дело, и како такво подлежи на закони за авторски права.
Употреба на ризницата:
* Ве молиме наведете информации за лиценцата на ликовниот приказ на грбот, информации за авторот на сликата, како и изворот, ако сликата не е сопствено дело.
* Извесни состави од поскоро време може да подлежат на авторски права.
Ограничување на употреба - Правно известување:
* Во најголемиот број случаи употребата на грбови подлежи на правни ограничувања, независно од статусот на тука прикажаното. Грбот служи за да го претставува неговиот сопственик. Иако еден грб може слободно да се претставува ликовно, грбот не смее да се присвојува, или пак да се користи на начин кој би поттикнал забуна или предрасуди кон неговиот сопственик.
Dialog-warning.svg
empty

English | español | italiano | македонски | português | русский | sicilianu | slovenščina | shqip | svenska | +/−

НАПОМЕНА: Не користете ја предлошкава непосредно!! Ова е само превод. Место неа, користете {{Coat of arms}}!
NOTE: Please do not use this template directly! This is just for translation. Use {{Coat of arms}} instead!