Template:PD-FinlandGov/fi

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search
Public domain
Tällä teoksella ei ole tekijänoikeuden suojaa, koska se on osa lakia, asetusta tai jotain muuta Suomen säädöskokoelmassa tai viranomaisen määräyskokoelmassa julkaistua asiakirjaa, taikka se on osa viranomaisen tai muun julkisen toimielimen päätöstä tai lausumaa. Suomen tekijänoikeuslain (404/1961) 9 §, sellaisena kuin se on muutettuna lailla tekijänoikeuslain muuttamisesta (821/2005), määrittelee, että tällainen aineisto on tekijänoikeudesta vapaa. (9 §).

Deutsch | English | Español | Français | Македонски | Nederlands | Plattdüütsch | Português | Русский | Slovenščina | Suomi | Svenska | +/−

NOTE: Please do not use this template directly! This is just for translation. Use {{PD-FinlandGov}} instead.

Tällä mallineella merkitty aineisto sijoittuu automaattisesti luokkaan PD-Finland (government works).

Suomi: Tämä malline koskee vain sellaista materiaalia, jolla ei ole tekijänoikeuden suojaa Suomen tekijänoikeuslain (404/1961) 9 §:n mukaan, sellaisena kuin se on muutettuna lailla tekijänoikeuslain muuttamisesta (821/2005).

Hyväksyttävää on materiaali, joka sisältyy

  1. lakeihin ja asetuksiin;
  2. muihin Suomen säädöskokoelmasta annetun lain (188/2000) ja ministeriöiden ja valtion muiden viranomaisten määräyskokoelmista annetun lain (189/2000) mukaan julkaistaviin päätöksiin, määräyksiin ja muihin asiakirjoihin;
  3. valtiosopimuksiin ja muihin vastaaviin kansainvälisiä velvoitteita sisältäviin asiakirjoihin;
  4. viranomaisen tai muun julkisen toimielimen päätöksiin ja lausumiin;
  5. viranomaisen tai muun julkisen toimielimen 1–4 kohdassa tarkoitetuista asiakirjoista tekemiin tai teettämiin käännöksiin.
Tämä ei koske itsenäisiä teoksia, jotka sisältyvät kohdissa 1–5 lueteltuihin asiakirjoihin.