War

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search
<nowiki>guerra; wojna; Akoo; Stríð; جَنٛگ; peperangan; хæст; war; جګړه; Zwang; جنگ; جنگ; vojna; війна; şer; Krieg; Urush; соғыс; válka; rat; जुद्ध; Guerra; guerre; rat; тюрема; युद्ध; جنگ; ଯୁଦ୍ଧ; Guèrra; рат; impi; Krich; krig; müharibə; Yudh; cenk; jang; suáti; حرب; brezel; စစ်; 打仗; Согуш; dåaroe; guerra; Krieg; Krieg; rhyfel; Guerra; cogadh; պատերազմ; 戰爭; Tɔbu; ომი; 戦争; guerra; yaƙi; حرب; perang; යුද්ධය; ngangayaw; युद्धम्; संग्राम; حرب; sota; Guere; Krieg; väinn; போர்; πόλεμος; Къазауат; 打仗; യുദ്ധം; вайна; krig; сугыш; Gera; جنگ; Oarloch; Guerra; oorlog; Viera; wojna; Vuere; สงคราม; du᷆rnà; Nyimpi; Polimu; guerra; Gubat; wójna; bresel; rat; karas; gerra; Война; war; savaş; guerra; Guera; ਜੰਗ; དམག་འཁྲུག; Vita; 전쟁; guerra; Grieg; যুদ্ধ; Vaina; sõda; 战争; Imfazwe; Guèrra; oorlog; Kreech; الجه; война; Dgère; război; 戰爭; Voin; Dagaalada; krig; Guèra; جەنگ; agha; 戰爭; Milito; ສົງຄາມ; 전쟁; Guerra; milito; Perang; guera; جنگ; Cancwngh; ож; Perang; युद्ध; 打仗; Lagèr; Imnɣi; מלחמה; војна; wójna; kurriba; Тыш; ლჷმა; gubat; anaaʼ; ТIом; You; Hondo; 战争; Дайн; krig; ጦርነት; Вăрçă; Parang; Sõda; Рагъ; Etumba; حرب; торпинге; Ñorairõ; война; ߞߍ߬ߟߍ; ᐊᑭᕋᖅᑑᑎᔪᑦ; háború; યુદ્ધ; 戰爭; сар; вайна; воина; 𐍅𐌹𐌲𐌰𐌽; Maqanakuy; Waar; ТӀом; giyera; Дайн; kraig; şer; युद्ध; Chiàn-cheng; рат; Dgèrre; Krieg; Guerre; מלחמה; сугыш; Awhàn; Perang; యుద్ధం|సంగ్రామం; ܩܪܒܐ; Kriich; ಯುದ್ಧ; Һуғыш; war; guerra; karš; chiến tranh; Lagè; 戰爭; Ciéng-cĕng; doarro; Guerra; ҷанг; Ogun; Lufta; rat; Krig; nkhondo; 战争; हताः; vojna; digmaan; soahti; ᎠᏓᏃᏫ; Gerá; Vita; cogadh; ṭṭrad; Herb; Сэрии; جنگ; bellum; guerra; War; 战争; ساواش; conflicto social en el que dos o más grupos humanos se enfrentan violentamente con resultado de muerte o daños materiales de una entidad considerable; zôrganizowany zbrojny kōnflikt; Mikil vopnuð átök hópa, þjóða eða ríkja; tengkarah yang berterusan antara dua kuasa; организиран насилствен конфликт; conflict armat de durată care opune grupuri organizate; 國與國之間有組織的長期衝突; konflikt medzi štátmi, organizáciami, alebo väčšími skupinami ľudí s použitím násilia; комплекс дій, які спрямовані на захоплення чужих територій з використанням зброї, зазвичай несе за собою загибель мирного населення; Agha bụ nsogbu maọbụ ihe ọbụla yiri nsogbu sitere na ọgụ, ekworo na nghọtahie.; 國與國之間有組織的長期衝突; 国与国之间有组织的长期冲突; 국가 또는 정치 집단 사이의 폭력이나 무력을 사용하는 상태 또는 행동; мемлекеттер арасындағы ұзақ созылған әскери қақтығыс; organizita konflikto kutime inter ŝtatoj, aŭ aliaj grandskalaj armitaj grupoj, en formo de perforta lukto uzanta armiloj por ekstermi la malamikon aŭ trudi al li novajn politikajn kondiĉojn; ozbrojený konflikt; organizovana upotreba oružja i fizičke sile od strane država ili drugih društvenih grupa; সশস্ত্র সংঘর্ষ; кунъёслэн пыӵалэн вачевуонзы; 国与国之间有组织的长期冲突; xung đột vũ trang giữa các quốc gia, chính phủ, xã hội do sự mâu thuẫn về ý thức hệ, sắc tộc, tôn giáo nhằm tranh giành lợi ích về kinh tế, chính trị; organizēts ilgstošs konflikts starp valstīm; naurnos ken napaut a suppiat a baetan dagiti estado; организована употреба оружја и физичке силе од стране држава или других друштвених група; conflito organizado e prolongado entre Estados; 国与国之间有组织的长期冲突; væpnet konflikt mellom to eller flere parter; ಯುದ್ಧದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂದ; organised and prolonged violent conflict between states; نزاع مسلح تبادلي بين دولتين أو أكثر من الكيانات غير المنسجمة; ߝߐߢߐ߲߯ߞߐ ߛߏ߲ߛߙߏߡߊ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߟߎ߬ ߕߍ߫; államok, politikai egységek közötti, időben elhúzódó fegyveres konfliktus; የሁለት እና ከዚያ በላይ የጦር ሀይሎች ግጭት; MR RAZI; lluita armada entre grups organitzats i disposats a fer ús de la força; ҡораллы көрәш рәүешендәге дәүләт конфликты; mit Waffen und Gewalt ausgetragener Konflikt; درگیری سازمان‌یافته، مسلّحانه و غالباً طولانی‌مدت; 國與國之間有組織的長期衝突; Zabili din zabiri ni bidibi' niema, tiŋ bɔbigu sunsuuni.; देशहरूबीच संगठित त लामो द्वन्द; 国家間の組織的かつ長期的な衝突; Faɗa tsakanin ɓangarori guda biyu; מאבק אלים בעצימות גבוהה בין גופים מדיניים וצבאיים; तीव्र सशस्त्र संघर्ष; యుద్ధం లేదా సంగ్రామం రెండు లేదా అంతకన్నా ఎక్కువ వ్యక్తులు, సంస్థలు, లేదా దేశాల మధ్య పెద్ద యెత్తున జరిగే ఘర్షణ; järjestäytyneiden yhteisöjen välinen aseellinen konflikti; evento sociale e politico generalmente di vaste dimensioni che consiste nel confronto armato fra due o più soggetti collettivi significativi; relvastatud konflikt; οργανωμένη σύγκρουση μεταξύ δυο χωρών; conflito organizado e prolongado entre Estados; 國與國之間有組織的長期衝突; 國與國之間有組織的長期衝突; conflit armé opposant des groupes organisés; organiserad våldsam konflikt mellan folk eller stater; Topluluklar arasında yapılan silahlı veya silahsız yoğun çatışma eylemi; organisado at napakahabang labanan na marahas; væbnet konflikt; સાર્વભૌમ રાષ્ટ્રો વચ્ચે મોટાભાગે રાજકીય હેતુ માટે વિશાળ ફલક પર ખેલાતો સામાન્ય રીતે સશસ્ત્ર સંઘર્ષ; konflik terorganisasi dan berdurasi panjang; zorganizowany konflikt zbrojny; യുദ്ധം; gewapende strijd; kontienda armá; şer û pêkdan di navbera dewletan de; رياستن وچ ۾ سخت خونخوار ويڙھ; การรบใหญ่หรือลักษณะความขัดแย้งระหว่างฝ่ายหนึ่งกับอีกฝ่ายหนึ่ง; conflito violento organizado e prolongado entre dous estados ou faccións; государственный конфликт в форме вооружённой борьбы; 国与国之间有组织的长期冲突; georganiseerde gewelddadige konflik, wat gekenmerk word deur uiterse aggressie, gemeenskapsontwrigtings en - aanpassings, en 'n hoë sterftesyfer; ߝߐߢߐ߲߯ߞߐ; ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߝߐߢߐ߲߯ߞߐ; konfliktas; conflit armé; conflit militaire; conflito bélico; conflito armado; войны; канфлікт; Вайна; dåara; soahte; conflictu armáu; conflictu bélicu; conflicte bèl·lic; conflicte armat; конфликт; Orlog; guerra interestatal; military conflict; wars; hostilities; نبرد; 战争; ceng; çatışma; askeri çatışma; savaşlar; harp; giyera; batalha; luta; conflito; perang; ڤڤرڠن; ڤرڠ; pertempuran; ڤرتمڤورن; perjuangan; ڤرجواڠن; perlawanan; ڤرلاونن; militär konflikt; రణం; tɔbu; Zabili; Shintoni; вачевуон; Ҷанг; ceng; ڨيرة; militêre konflik; әскери қақтығыс; соғыстар; حُرُوب; حروب; الحرب; guerras; conflicto bélico; conflicto belico; konflikt; vojni konflikt</nowiki>
war 
organised and prolonged violent conflict between states
Upload media
Instance of
  • type of conflict
Subclass of
Has part(s)
Different from
Authority file
Wikidata Q198
GND ID: 4033114-3
Library of Congress authority ID: sh85145114
Bibliothèque nationale de France ID: 13318436b
NDL Authority ID: 00570753
BNCF Thesaurus ID: 1117
NL CR AUT ID: ph144863
SELIBR ID: 161487
National Library of Spain ID: XX525638
U.S. National Archives Identifier: 10642341
BabelNet ID: 00080439n
National Library of Korea ID: KSH1998004373
Libris-URI: c9prqv9w0rr5l02
National Library of Israel J9U ID: 987007548850805171
Edit infobox data on Wikidata

Warfare

[edit]
Main category: warfare

Misc.

[edit]

Category tree

[edit]
To display all subcategories click on the "▶":
War(64 C, 1 P, 157 F)
Wars(20 C, 1 P, 53 F)
War in art(36 C, 150 F)
Achaean War(1 C, 4 F)
War animals(8 C, 1 P, 2 F)
Animals in War in Donbas(1 C, 16 F)
War elephants(10 C, 1 P, 74 F)
Warhorses(11 C, 123 F)
War animals in art(4 C, 5 F)
Animals in World War I(10 C, 22 F)
Animals in World War II(9 C, 18 F)
Armistice agreements(6 C, 3 F)
Attack(24 C, 60 F)
Animal attacks(11 C, 36 F)
Attacking cats(1 C, 18 F)
Civil wars(89 C, 46 F)
Crises(8 C, 9 F)
Feuds(3 C)
Fights(17 C, 44 F)
Killings by type(10 C)
Military conflicts(12 C, 31 F)
Quarrels(1 C, 24 F)
Rebellions(21 C, 40 F)
Riots(13 C, 129 F)
Schisms(2 C)
Terrorism(20 C, 196 F)
Terrorist incidents(14 C, 56 F)
Uprisings(17 C, 7 F)
War casualties(40 C, 203 F)
Wars(20 C, 1 P, 53 F)
War casualties(40 C, 203 F)
Civil wars(89 C, 46 F)
Maps of civil wars(20 C, 8 F)
Algerian Civil War(2 C, 4 F)
Ambazonia War(2 C, 31 F)
American Civil War(61 C, 1 P, 77 F)
Argentine Civil War(16 C, 10 F)
Austrian Civil War(14 C, 7 F)
Boko Haram insurgency(7 C, 49 F)
Boshin war(8 C, 33 F)
Cambodian Civil War(10 C, 21 F)
Carlist Wars(4 C, 4 F)
Civil war in Chad(2 C, 1 F)
Chilean Civil War of 1891(18 C, 93 F)
Civil war in Guatemala(3 C, 8 F)
Congo Crisis(18 C, 95 F)
Cudgel War(1 C, 9 F)
Darfur conflict(5 C, 74 F)
Dirty War in Argentina(42 C, 1 P, 84 F)
Edict of Nantes(2 C, 17 F)
Ethiopian Civil War(2 C, 13 F)
Federal War(2 C, 13 F)
Civil war of Finland(17 C, 217 F)
First Congo War(2 C, 7 F)
Fourth Fitna(3 F)
French Wars of Religion(22 C, 43 F)
Iraq War(41 C, 1 P, 569 F)
Iraqi Civil War(12 C, 101 F)
Irish Civil War(2 C, 78 F)
Italian civil war(3 C, 1 F)
Ivorian Civil War(2 C, 22 F)
Jinshin War(3 F)
Korean War(36 C, 2 P, 381 F)
Lebanese Civil War(15 C, 89 F)
Libyan civil war (2011)(16 C, 231 F)
Mali War(11 C, 31 F)
Thousand Days' War(11 C, 39 F)
Mozambican Civil War(1 C, 5 F)
Myanmar conflict(10 C, 9 F)
Ōnin War(2 C, 15 F)
Papua conflict(2 C, 2 F)
Revolt of the Comuneros(7 C, 17 F)
Civil war of Russia(36 C, 189 F)
Rwandan genocide(14 C, 41 F)
Salvadoran Civil War(11 C, 20 F)
Second Fitna(1 C, 12 F)
Sierra Leone Civil War(2 C, 2 F)
Somali Civil War(15 C, 1 P, 63 F)
Spanish Civil War(50 C, 1 P, 442 F)
Sri Lankan civil war(7 C, 45 F)
2023 Sudan conflict(2 C, 7 F)
Guerra de los Supremos(3 C, 5 F)
Syrian Civil War(26 C, 107 F)
Third Fitna(4 C)
Tigray War(7 C, 45 F)
Time of Troubles(5 C, 122 F)
Transnistria War(1 C, 2 F)
Vietnam War(52 C, 1 P)
Collaborators(1 C, 10 F)
War dance(8 C, 50 F)
Battle cries(2 C, 7 F)
Caci (fighting)(29 F)
Cakalele(13 F)
Haka(2 C, 65 F)
Indlamu (dance)(1 C, 38 F)
Kabasaran(17 F)
Peresean(8 F)
Pyrrhic dance(2 C, 6 F)
War deities(8 C, 5 F)
War goddesses(25 C, 2 F)
War gods(26 C, 4 F)
Gunshin(9 C)
Maahes(8 F)
Marici(5 C, 17 F)
Onuris(3 C, 33 F)
Twelve Heavenly Generals(1 C, 16 F)
Fights(17 C, 44 F)
Fights in art(22 C, 176 F)
Battles(24 C, 1 P, 157 F)
Brawls(3 C, 49 F)
Bullfighting(48 C, 1 P, 129 F)
David and Goliath(7 C, 2 P, 52 F)
Duels(15 C, 91 F)
Fights between animals(15 C, 167 F)
Fights in sports(4 C, 6 F)
Gunfights(3 C, 7 F)
Kite fighting(1 C, 5 F)
Martial arts(33 C, 1 P, 650 F)
Mud fight(3 F)
Pillow fights(4 C, 33 F)
Single combat(2 C, 4 F)
Snowball fights(7 C, 1 P, 46 F)
Water fights(3 C, 15 F)
Fire in warfare(3 C, 1 F)
Firebombing(4 C, 24 F)
Incendiary weapons(18 C, 73 F)
War flags(15 C, 177 F)
Air force flags(4 C, 3 F)
Army flags(5 C, 50 F)
War flags of Italy(2 C, 15 F)
Jihadist flags(6 C, 77 F)
Naval flags(8 C, 11 F)
Oriflamme(5 C, 41 F)
Samara flag(1 C, 17 F)
War flags of Germany(3 C, 3 F)
Home fronts(7 C, 11 F)
Civil defense(25 C, 2 P, 150 F)
Knitting in war(26 F)
Rationing in wartime(6 C, 34 F)
War bonds(13 C, 86 F)
World War I homefront(14 C, 29 F)
World War II home front(10 C, 4 F)
War horns(9 F)
no subcategories
Human shields(7 F)
no subcategories
Laws of war(19 C, 1 P, 27 F)
War cinematographers(2 C, 3 F)
War films(37 C, 45 F)
Wargames(17 C, 89 F)
War journalism(8 C, 41 F)
War in newspapers(6 C, 1 F)
War photography(18 C, 35 F)
World War II in the media(7 C, 1 P, 20 F)
Military combat(8 C, 9 F)
Legion units in action(4 C, 47 F)
Mantraps(12 F)
Melee(1 C, 12 F)
Missing in action(14 C, 49 F)
Troop maneuver(3 F)
Zulu in military combat(8 C, 17 F)
Neutrality(5 C, 25 F)
People by war(106 C)
Air raid wardens(55 F)
Brigid(2 C, 3 F)
George W. Bush(32 C, 2 P, 25 F)
Civilians(8 C, 18 F)
Marcelo H. del Pilar(13 C, 1 P, 24 F)
Abdul Haq(4 F)
Brian Haw(22 F)
War hawk(5 F)
Ilustrado(1 C, 6 F)
Military people(67 C, 684 F)
Prisoners of war(25 C, 1 P, 226 F)
Refugees(46 C, 1135 F)
Sutlers(4 C, 16 F)
War casualties(40 C, 203 F)
War correspondents(11 C, 40 F)
War orphans(3 C, 30 F)
War photographers(124 C, 30 F)
Warlords(5 C, 7 F)
Warriors(36 C, 249 F)
War widows(5 C, 26 F)
War Powers Act(2 F)
no subcategories
War profiteering(1 C, 9 F)
War profiteers(2 C, 2 F)
Quarrels(1 C, 24 F)
Quarrels in art(45 F)
Rebellions(21 C, 40 F)
Rebellions by type(3 C, 2 F)
Rebels(62 C, 50 F)
Coups d'état(48 C, 42 F)
Peasant revolts(31 C, 16 F)
Arab Revolt(7 C, 19 F)
English Civil War(20 C, 60 F)
Fireburn(1 C, 4 F)
Mau Mau Uprising(1 C, 17 F)
Münster Rebellion(7 C, 30 F)
Mutinies(16 C, 8 F)
Setmana Tràgica(77 F)
Revolutions(25 C, 1 P, 151 F)
Rivers in wars(3 C)
Oder River in wars(1 C, 3 F)
Vistula in wars(1 C, 1 F)
Schisms(2 C)
Religious schisms(3 C, 1 F)
Targeted killing(1 C, 5 F)
Krieg (text)(9 F)
no subcategories
Uprisings(17 C, 7 F)
Victory(18 C, 55 F)
Allegories of victory(24 C, 58 F)
Victory days(12 C, 3 F)
Victory disease(3 F)
Equestrian victory(6 C, 3 F)
Nike (mythology)(7 C, 2 F)
Palm fronds in art(17 C, 38 F)
Victory parades(3 C, 13 F)
Victory pose(4 C, 30 F)
Sports victory(12 C, 34 F)
Victory tallies(1 C, 112 F)
Victory (text)(1 C, 26 F)
Win (text)(1 C, 2 F)
Victory trees(1 C, 8 F)
Trophies(25 C, 1 P, 538 F)
V for Victory(3 C, 93 F)
no subcategories
Women in war(62 C, 125 F)
Amazons(5 C, 17 F)
Legendary women warriors(22 C, 15 F)
War goddesses(25 C, 2 F)
War widows(5 C, 26 F)
Women in the military(26 C, 186 F)
Women of India in war(15 C, 3 F)
Women in war in Asia(1 C, 1 F)
Agustina de Aragón(1 C, 23 F)
Vilma Beck(1 F)
Jenny Cameron(15 F)
Anna Colbjørnsdatter(1 C, 6 F)
Comfort women(7 C)
Margot Delaye(2 F)
Eleonora d'Arborea(2 C, 9 F)
Jeanne Hachette(3 C, 10 F)
Stephanie Hollenstein(1 C, 1 P, 18 F)
Amrit Kaur(16 F)
Viera Charužaja(2 C, 10 F)
Trijn van Leemput(3 C, 6 F)
Margaret of Anjou(3 C, 2 P, 30 F)
Sose Mayrig(5 F)
Nzinga(3 C, 11 F)
Olympias(3 C, 13 F)
María Pacheco(10 F)
Queen Idia(1 C, 12 F)
Roxana(1 C, 11 F)
Ruth Stanley Farnam(1 C, 8 F)
Catherine Ségurane(2 C, 2 F)
Sarah Wilson(6 F)
Inés Suárez(11 F)
Suriyothai(3 C, 3 F)
The Maidens' War(4 C, 2 F)
Thusnelda(3 C, 12 F)
Anne Villiers(1 F)
Vivandière(6 C, 50 F)
Fu Hao(1 C, 7 F)
Ilona Zrínyi(2 C, 11 F)