Commons:Bybrunnen

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search

Bybrunnen på andra språk:

English · 🌐

Shortcut

Sweden road sign D1-2.svg Se även Wikipedia:Bildfrågor
Välkommen till Wikimedia Commons svenskspråkiga bybrunn
öppen sedan 9 november 2005
Torget Sunhultsbrunn 2006 10 08.JPG

Här kan du

  • ställa frågor om Commons eller om upphovsrätt och licenser
  • ge förslag till förbättringar eller
  • kommentera vad du än vill.

Placera nya inlägg längst ner på sidan och signera med ~~~~.

Bybrunnen finns på andra språk också. Länkar till dessa versioner finns högst upp på sidan. Den engelska är mest aktiv. Du kan också använda Wikipedia:Bildfrågor, som besöks oftare och sannolikt ger snabbare svar på frågor.

Gamla diskussioner finns i arkiven. Aktuellt arkiv är Commons:Bybrunnen/Arkiv/2023.


Mallar[edit]

Ett urval mallar att använda bland annat för olika licenser finns på Commons:Licensmallar. Bland mallarna finns sådana som anger en viss ofta använd källa (såsom Nordens Flora, Svenskt biografiskt handlexikon och olika myndigheter), eller vissa speciella typer av bilder (gamla fotografier, heraldiska vapen). En motsvarande, men mer eller mindre komplett, lista finns på Commons:Copyright tags, på engelska. Se även Commons:Första stegen/Licensering.

Behöver översättas[edit]

Svenska översättningar i behov av kraftig förbättring. Se Commons:Help page maintenance
(Lägg gärna till saker som behövs översättas här. Även systemmeddelanden.). Ta även bort sådant som fixats.

Brott mot din upphovsrätt[edit]

Det är rätt vanligt att bilder från Wikimedia Comons används utan att användningsvillkoren följs. Det är bara upphovsrättsinnehavaren som har rätt att ingripa juridiskt (inte t.ex. WMF eller gemenskapen här). Om dina bilder används utan att man följer villkoren i den licens du valt, och du vill få slut på det, måste du alltså själv ta i saken. Om du är professionell fotograf kan du förstås också låta en juristbyrå sköta övervakningen.

(Om ditt problem är det motsatta, att någon laddat upp dina bilder på Commons mot din vilja och utan att du godkänt den uppgivna licensen, kan du lägga mallen {{Copyvio}} på filbeskrivningssidan, eventuellt med ytterligare kommentarer på diskussionssidan. Vid behov får du hjälp här.)

En kort diskussion om problematiken finns på Commons:Enforcing license terms. I korthet:

  • Ofta räcker det att be vackert; folk vet inte vad fria licenser innebär (försäkra dig om att du själv vet det, om du ber mindre vackert).
  • Du kan skicka en räkning: om licensen inte följs har du rimligen rätt till den ersättning du fått om man avtalat med dig om att använda bilden på vanliga (kommersiella) villkor.
  • I vissa länder finns det en formell procedur för att kräva att bilderna tas bort (den för USA beskrivs kort).
  • Om du inte når samförstånd med användaren kan du gå till rätten. Antagligen lönar det sig att först tala med en jurist.

Som hjälp för kommunikation med den som bryter mot licensen finns verktyget Credit my CC.

Inlägg[edit]

Får jag använda denna bild?[edit]

Hej, Jag har fått tag på fjällrävens digitala brand book. Längst bak finns det lista på fotografer men till vissa bilder har de ej hittat fotograf då de är från 1960-1970 tal. Jag skrev till fotografen att jag ville använda dem och han sa att det var okej. Men, vad ska jag märka de som när jag laddar upp dem på wikimedia commons? Martaholmgren (talk) 21:22, 26 January 2023 (UTC)Reply[reply]

@Martaholmgren: Ledsen för sent svar. För svenska "fotografiska bilder" är året 1969 gränsen: för äldre bilder har upphovsrätten löpt ut. För dem kan du använda mallarna {{PD-Sweden-photo}} och {{PD-1996}} (den senare med tanke på USA-lagstiftning, som också måste respekteras). För nyare bilder (såsom de från 1970-talet) behövs i allmänhet fotografens tillstånd.
Tyvärr räcker det inte med ett informellt medgivande av den typ jag antar att du fick, utan du måste be honom välja licens och skicka e-post till permissions-sv@wikimedia.org enligt instruktionerna på sidan Commons:VRT (tyvärr är den svenskspråkiga översättningen föråldrad). Meddelandet behöver klargöra att avsändaren är ägare till upphovsrätten, vilken licens som gäller (t.ex. {{Cc-by-sa 4.0}}) och vilka bilder det gäller (lämpligen i form av filnamnen på filerna du laddat upp). Be upphovsrättsägaren skicka en kopia av e-posten till dig. Lägg mallen {{subst:PP}} i filbeskrivningarna då e-posten skickats (gärna inom fem dagar från att bilderna laddats upp). Volontärerna tar kontakt om något är oklart.
LPfi (talk) 19:40, 22 February 2023 (UTC)Reply[reply]

Bild ur Digitalt museum[edit]

Hej. Är följande bild fri att använda/ladda upp till Wikimedia commons: https://digitaltmuseum.se/021016734077/affaren-i-kvarnbole Nästa fråga vilken rad av de sju som beskriver nivån på rättigheterna kan markeras? // Flysveden Flysveden (talk) 21:33, 20 February 2023 (UTC)Reply[reply]

Ja, den kan laddas upp. Jag vet inte vilka sju rader du menar, men precis under bilden står det "Photo: Lindberg, Per / Länsmuseet i Gävleborg publicdomain".
Det framgår även av sidan att fotografen Per Lindberg dog 1934 vilket är mer än 70 år sedan. /ℇsquilo 07:24, 21 February 2023 (UTC)Reply[reply]
@Flysveden och Esquilo: Det är mer än 70 år sedan, men inte 70 år före 1996, som är gränsen för att upphovsrätten i USA inte behöver beaktas för bilder utan USA-anknytning. Detta torde dock vara en "fotografisk bild", inte ett "fotografiskt verk", och därmed räcker det att bilden skapades före 1969 (rättigheterna hann då löpa ut innan 1996). Du skall alltså använda {{PD-Sweden-photo}} och {{PD-1996}}. Den engelskspråkiga versionen av den förra, Template:PD-Sweden-photo/en, är tydligare formulerad än den svenska. –LPfi (talk) 19:21, 22 February 2023 (UTC)Reply[reply]

Your wiki will be in read only soon[edit]

Trizek (WMF) (Discussion) 21:20, 27 February 2023 (UTC)Reply[reply]

Privat bild[edit]

Jag fick för ett år sedan bortplockat en bild på min farfar (Filip Lundgren) för att jag inte hade källhänvisning. Eftersom bilden är tagen från vårt familjealbum är det lite svårt att skriva det. Det måste finnas någon annan kod för detta. Bilden är dessutom mer än 50 år gammal. Hur gör jag? Marathonjohan (talk) 10:19, 3 March 2023 (UTC)Reply[reply]

Bilden bör vara fri i både Sverige (därifrån den är) och USA (där servrarna finns. För Sveriges del skall du ange {{PD-Sweden-photo}}. Om bilden var fri i Sverige 1996 och inte har anknytning till USA så är den fri också i USA. Detta gäller om den togs före 1969, förutsatt att bilden är en "fotografisk bild" (vilket jag antar den är; "fotografiska verk" har längre upphovsrätt). Använd då {{PD-1996}}. Du säger "mer än 50 år gammal", men den måste alltså (nu) vara minst 55 år gammal för detta. På grund av tidsgränsen är det väldigt bra om du kan ange året då bilden togs, eller ett årsspann ("1962–1968" eller liknande). Som källa kan du lämpligen ange {{Private collection}}.
Om bilden togs efter 1968 behöver vi något annat resonemang för USA. Om bilden har anknytning till USA finns ett antal möjligheter. Annars behöver vi vad jag kan se tillstånd av upphovsrättsinnehavaren (antagligen fotografens arvingar), då upphovsrätten för nyare svenska bilder i USA varar länge. Om bilden togs av en vän eller släkting antar jag att det går att få ett sådant tillstånd, om man bara kan spåra vem det är.
LPfi (talk) 11:03, 3 March 2023 (UTC)Reply[reply]

Wikimania 2023 Welcoming Program Submissions[edit]

Wikimedia Singapore Logo.svg
Do you want to host an in-person or virtual session at Wikimania 2023? Maybe a hands-on workshop, a lively discussion, a fun performance, a catchy poster, or a memorable lightning talk? Submissions are open until March 28. The event will have dedicated hybrid blocks, so virtual submissions and pre-recorded content are also welcome. If you have any questions, please join us at an upcoming conversation on March 12 or 19, or reach out by email at wikimania@wikimedia.org or on Telegram. More information on-wiki.