Commons:Bybrunnen

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search
Bybrunnen på andra språk:

English · 🌐

Shortcut
COM:BB

Sweden road sign D1-2.svg Se även Wikipedia:Bildfrågor
Välkommen till Wikimedia Commons svenskspråkiga bybrunn
öppen sedan 9 november 2005
Torget Sunhultsbrunn 2006 10 08.JPG

Här kan du

  • ställa frågor om Commons eller om upphovsrätt och licenser
  • ge förslag till förbättringar eller
  • kommentera vad du än vill.

Placera nya inlägg längst ner på sidan och signera med ~~~~.

Bybrunnen finns på andra språk också. Länkar till dessa versioner finns högst upp på sidan. Den engelska är mest aktiv. Du kan också använda Wikipedia:Bildfrågor, som besöks oftare och sannolikt ger snabbare svar på frågor.

Gamla diskussioner finns i arkiven. Aktuellt arkiv är Commons:Bybrunnen/Arkiv/2021.


Mallar[edit]

Ett urval mallar att använda bland annat för olika licenser finns på Commons:Licensmallar. Bland mallarna finns sådana som anger en viss ofta använd källa (såsom Nordens Flora, Svenskt biografiskt handlexikon och olika myndigheter), eller vissa speciella typer av bilder (gamla fotografier, heraldiska vapen). En motsvarande, men mer eller mindre komplett, lista finns på Commons:Copyright tags, på engelska. Se även Commons:Första stegen/Licensering.

Behöver översättas[edit]

Svenska översättningar i behov av kraftig förbättring. Se Commons:Help page maintenance
(Lägg gärna till saker som behövs översättas här. Även systemmeddelanden.). Ta även bort sådant som fixats.

Brott mot din upphovsrätt[edit]

Det är rätt vanligt att bilder från Wikimedia Comons används utan att användningsvillkoren följs. Det är bara upphovsrättsinnehavaren som har rätt att ingripa juridiskt (inte t.ex. WMF eller gemenskapen här). Om dina bilder används utan att man följer villkoren i den licens du valt, och du vill få slut på det, måste du alltså själv ta i saken. Om du är professionell fotograf kan du förstås också låta en juristbyrå sköta övervakningen.

(Om ditt problem är det motsatta, att någon laddat upp dina bilder på Commons mot din vilja och utan att du godkänt den uppgivna licensen, kan du lägga mallen {{Copyvio}} på filbeskrivningssidan, eventuellt med ytterligare kommentarer på diskussionssidan. Vid behov får du hjälp här.)

En kort diskussion om problematiken finns på Commons:Enforcing license terms. I korthet:

  • Ofta räcker det att be vackert; folk vet inte vad fria licenser innebär (försäkra dig om att du själv vet det, om du ber mindre vackert).
  • Du kan skicka en räkning: om licensen inte följs har du rimligen rätt till den ersättning du fått om man avtalat med dig om att använda bilden på vanliga (kommersiella) villkor.
  • I vissa länder finns det en formell procedur för att kräva att bilderna tas bort (den för USA beskrivs kort).
  • Om du inte når samförstånd med användaren kan du gå till rätten. Antagligen lönar det sig att först tala med en jurist.

Som hjälp för kommunikation med den som bryter mot licensen finns verktyget Credit my CC.

Inlägg[edit]

Tydliga instruktioner om "fotografier av fotografier"?[edit]

Jag hittar ibland bilder på Commons där någon har fotograferat av en upphovsrättsskyddad bild. Det senaste fallet är File:Kim Wall - Utställning - Ystad-2019.jpg, som är ett fotografi av ett fotografi av Kim Wall. I raderingsdiskussionen har jag försökt förklara varför denna fil inte hör hemma på Commons, men jag känner att det är lite svårt att förklara.

Finns det någon bra sida som förklarar detta?
Finns det någon bättre raderingsmall att lägga in på en filbeskrivningssida i fall som dessa?

/abbedabbtalk 09:26, 20 March 2021 (UTC)

Och hur är det då med denna (och liknande) som är en bild av en utställning med massor av upphovsrättsskyddad fotografier. File:Utställning - Kim Wall-Ystad-2019.jpg - Jonnmann (talk) 15:34, 12 April 2021 (UTC)
Jag vet inte om det finns någon bättre raderigsmall än den vanliga, men möjligtvis {{Copyvio}}, {{Speedydelete}} eller någon av de andra i kategorin med raderingsmallar. Den sida som förklarar varför en del bilder av bilder men inte andra är ok är Commons:De minimis, även om det oftast behövs diskussion inom gemenskapen för att avgöra var den luddiga gränsen mellan rätt och fel går. Som alltid på Wikimedia Commons går det säkerligen att hitta många exempel på bilder som borde raderas då de är över gränsen för att godkännas enligt de Minimis, och lika säkert är det många bilder som var på rätt sida som inte längre går att hitta då de redan felaktigt raderats. Min syn på bilderna som nämns här är att File:Kim Wall - Utställning - Ystad-2019.jpg ska raderas då Tom Walls bild är en för stor del av den, men File:Utställning - Kim Wall-Ystad-2019.jpg ska finnas kvar då respektive avbildning utgör en så liten del av hela bilden. /Haxpett (talk) 21:35, 17 April 2021 (UTC)


Jag beskar denna bilden - https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/archive/0/05/20160929024802%21Arnold_Schwarzenegger_1974.jpg

och lade upp denna, men det får man tydligen inte, det trodde jag, har sett det gjorts på andra bilder. Jonnmann (talk) 15:29, 6 May 2021 (UTC)

Madison Square Garden News Release 1974.jpg

Suggested Values[edit]

Timur Vorkul (WMDE) 14:08, 22 April 2021 (UTC)

Informationsblad hus[edit]

Hej!

Jag har tillgång till ett informationshäfte från ett husbygge från 1968. Inga av de aktuella företagen som står bakom bygget finns kvar. Häftet ingick i husköpet. Skulle det ändå kunna föreligga någon slags upphovsrätt på materialet? Vilken kategori skall den annars ligga under?

Det gäller denna:

Norra Grästorp Situationsplan.png


Vore fint med en svensk översättning av filuppladdningssidan, pågår arbete med sådan?

--Bjoorn (talk) 11:40, 17 May 2021 (UTC)

En situationsplan är väl en allmän handling och är väl i så fall befriad från upphovsrätt? /ℇsquilo 07:55, 18 May 2021 (UTC)
Vilket val ska jag då välja under rättigheter? Det finns också illustrationer som skulle kunna vara intressanta, vad kan gälla för dem? --Bjoorn (talk) 09:02, 18 May 2021 (UTC)