Commons:Wiki Loves Monuments 2016 in Sweden/Results

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search

Wiki Loves Monuments 2016 i Sverige genomfördes under september i samarbete mellan Wikimedia Sverige, volontärer och partners. Liksom tidigare år var Riksantikvarieämbetet, Sjöhistoriska museet och Arbetslivsmuseernas samarbetsråd med som leverantörer av data till listorna som ligger till grund för tävlingen. Bilder som är med i tävlingen måste passa in i någon av kategorierna skyddad byggnad, fornlämning, kulturmärkt bruksfartyg eller arbetslivsmuseum och det delas dessutom ut pris för bästa fotoserie av ett enskilt objekt och till den fotograf som laddat upp bilder på flest unika objekt. Totalt bidrog 78 deltagare med 2332 bilder, uppdelat på 556 bilder på 60 arbetslivsmuseer, 14 bilder på 7 fartyg, 724 bilder på 284 fornlämningar och 1271 bilder på 345 byggnader[1].

Jury[edit]

Juryn 2016 bestod av Axel Pettersson, Helen Simonsson och Björn Falkevik.

  • Axel jobbar på Wikimedia Sverige och har varit med och ordnat WLM sen starten 2011. Han bidrar med några enstaka bilder varje år men har ingen skolning inom fotografi utan bidrar med ett Wikimediaperspektiv.
  • Helen jobbar på Riksantikvarieämbetet med att ge råd kring vård, konservering och förvaltning av kulturarvsobjekt med huvudinriktning sten och puts, något som kommer väl till pass när det gäller att bedöma dokumentation av kulturarvsobjekt. Genom WLM får hon tillgång till aktuella fotografier som hjälper henne att bedöma hur olika objekt mår, och uppskattar därför när det finns många bilder från olika vinklar och avstånd. Wikimediaengagemanget väcktes när RAÄ hade en Wikimedian in Residence 2012, och att fotografera i tjänsten och sen tillgängliggöra bilder och koppla dom till artiklar ger dubbel vinst för kulturvården. Som utbildad konstnär vid Konstfack (1990-1995) och tidigare pristagare (2015) har hon bra känsla för vad som är ett bra tävlingsbidrag.
  • Björn är en socialvideo-ninja som dom senaste 20 åren som fotograf och filmare funderat mycket på vad en bra bild egentligen är. Han ser Wikipedia som det viktigaste informationssamhället har producerat och att tillgängliggörande och spridande av kunskap är det viktigaste vi kan göra för att ge världen en knuff i en bra riktning. Läser mer än skriver på Wikipedia, men har fått upp ögonen för Wikimedia Commons och möjligheten att bidra med högklassigt material där istället, gärna i kombination med medeltidsintresset eller drönarfotografering (förutsatt att lagen tillåter det).

Juryarbetet[edit]

Juryn använde verktyget WLX Jury Tool i sitt arbete. I första gallringen delades bilderna upp mellan medlemmarna som gav 1, 2 eller 3 stjärnor till bilderna, därefter återstod 99 bilder som fått tre stjärnor. I andra omgången bedömdes dom återstående 99 bilderna av alla jurymedlemmar, som då delade ut mellan 1 och 4 stjärnor till varje bild. Den topplista som blev resultatet av andra bedömningen låg till grund för en diskussion inom juryn och ett fastställande av det slutgiltiga resultatet. I varje kategori utsågs en första- och en andrapristagare, och en av förstapristagarna blev även utsedd till bästa bild totalt. Topplistan låg även till grund för diskussionen om vilka tio bilder som skickades in för deltagande i den internationella finalen. I juryns arbete ingick att bedöma dels hur väl bilden visar det avbildade objektet och att den är användbar inom Wikimediaprojekten samt kvalitet och komposition.

Arbetet med att utse bästa fotoserie genomfördes genom en första manuell genomgång av vilka objekt som hade flera bilder från en deltagare. Därefter bedömdes hur komplett serien var samt kvalitet och komposition på bilderna i serien.

Klassen flest bilder på unika objekt räknades ut av ett script, och ingen bedömning av bilderna gjordes.

Resultat[edit]

Bästa bild[edit]

Byggnader[edit]

Fornminnen[edit]

Fartyg[edit]

Arbetslivsmuseer[edit]

Bästa fotoserie[edit]

47 images from Gripsholm Castle.
Photograph: Einar Spetz

Unika objekt[edit]

I grenen flest bilder av unika objekt lönade det sig att gå långt. Vinnare är Jan Ainali som under sin vandring från Ystad till Stockholm samt besök i Visby och vid Skällviks borgruin och på andra ställen bidrog med totalt 619 bilder på 169 unika objekt.

Internationella finalen[edit]

Följande tio bilder går vidare från den svenska deltävlingen till den internationella finalen.

Alla bilder med tre stjärnor i första gallringen[edit]

Här presenterade i den slumpade ordning juryverktyget gav mig.

  1. För den som kontrollräknar och kommer fram till att 2565 är mer än 2332 är anledningen att en del objekt ingår i fler kategorier, till exempel ett fartyg som också är ett arbetslivsmuseum.