Template:PD-Italy/mk

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search
Public domain
Public domain
Оваа фотографија потекнува од Италија. Се наоѓа во јавна сопственост во таа земја бидејќи авторските права на неа се истечени. Според Законот за заштита на авторското право и соседните права бр. 633 од 22 април 1941 г. и подоцнежните преработки, слики од лица или од аспекти, елементи и факти од природниот и друштвениот живот направени со фотографски или рачен процес, вклучувајќи репродукции на фигуративни уметнички дела и кадри од филмски ленти (Чл. 87) уживаат заштита 20 години по нивното создавање (Чл. 92). Оваа одредба не важи за фотографии или пишани дела, документи, деловни хартии, материјални предмети, технички цртежи и слични производи (Чл. 87). Италијанскиот закон прави важна разлика помеѓу „дела на фотографската уметност“ и „прости фотографии“ (Чл. 2, § 7). Фотографиите кои се „интелектуално дело без творечки особености“ се заштитени 70 години по смртта на авторот (Чл. 32 бис), а простите фотографии се заштитени 20 години по нивното создавање.
Italy
Italy
Ова може да не важи во земјите кои не го применуваат правилото на пократок рок за дела од Италија. Во САД тие се во јавна сопственост само ако:
  • не биле заштитени со авторски права во САД бидеќи биле регистрирани таму (погл. Commons:Copyright tags#United States за највеќето случаи) и
  • биле создадени пред 1976 и објавени пред 1978 г. — потоа авторското право им истекло во Италија на датумот на обнова според URAA (1 јануари 1996) (17 U.S.C. § 104A) (во највеќето случаи; за сите сллучаи, погл. Template:PD-Italy/US). Ако ова е случај, ставете {{PD-1996}} заедно со оваа ознака. Ако сликата е создадена по 1975 или е објавена по 1977 г., тогаш ставете {{Not-PD-US-URAA}}.

العربية  català  Deutsch  English  español  français  magyar  italiano  日本語  македонски  português  русский  sicilianu  中文  中文(简体)  中文(繁體)  中文(臺灣)  +/−