Commons:Používání obsahu mimo projekty Wikimedia

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search

Tato stránka je určena pro ty, kteří chtějí používat obsah (text a/nebo grafiku) z projektů Wikimedia na svých webových stránkách, pro tisk nebo jinak. Zaměřuje se na Commons, protože je to výslovně sbírka opakovaně použitelných médií

Wikimedia Foundation nevlastní téměř žádný obsah na stránkách Wikimedia — ten je ve vlastnictví jednotlivých tvůrců. Nicméně téměř všechny mohou být volně použity bez osobního svolení v souladu s danou licencí, pod kterou bylo dílo uvolněno na projekt. Nemusíte získávat žádný zvláštní souhlas od poskytovatele licence (pokud nechcete použít dílo za jiných podmínek než udává licence).

I když informace o copyrightu a licenci jsou pokládány za přesné, Wikimedia Foundation neposkytuje žádné záruky, pokud jde o autorská práva nebo správnost licenčních podmínek. Rozhodnete-li se použít soubory z Commons, měli byste si sami zjistit autorskoprávní status každého obrázku, tak jako byste to měli udělat u obrázků z jiných zdrojů.

U některých médií mohou platit další omezení, což mohou být obchodní značky, patenty, práva na ochranu osobnosti, osobnostní práva, právo na ochranu soukromí a další právní omezení, které nejsou závislé na copyrightu a velmi se liší podle jurisdikce.

Licence používané na projektech Wikimedia

Text

Veškerý text na všech projektech Wikimedia, kromě Wikizpráv, vlastní jeho pisatelé a má licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 a GNU Free Documentation License. Jednotlivci mohou nabídnout své příspěvky pod jiné licence nebo je uvolnit do public domain.

Wikinews má licenci Creative Commons Uveďte autora 2.5 (CC-BY).

Obrázky

Téměř všechny obrázky na Wikimedia Commons jsou pod některou svobodnou licencí (obvykle CC-BY, CC-BY-SA nebo GFDL) nebo jsou v public domain. Viz Commons:Licencování.

Kliknutím na obrázek na kterémkoliv projektu se dostanete na informační stránku obrázku. Tam je seznam informací, které poskytl nahrávatel obrázku, včetně autorskoprávního statutu, držitele copyrightu a licenčních podmínek.

Fair use (neplatí pro obsah na Wikimedia Commons)

Upozornění. Některý obsah na serverech Wikimedia není pod svobodnou licencí, zejména některé obrázky na anglické Wikipedii. Mnoho z nich je pod podmínkami fair use amerického práva. Před tím než použijete tento obsah, měli byste zkontrolovat, že vaše plánované použití je odpovídající podmínkám fair use, fair dealing nebo ekvivalentním podmínkám lokálně aplikovaného autorského práva, nebo získat povolení přímo od držitele copyrightu. Není v tom žádný rozdíl od přebírání obrázků odjinud z webu.

Loga Wikimedia Foundation

Logo Wikimedia Foundation a loga jednotlivých projektů (jako Wikipedie a Commons) jsou obchodní značky a jsou autorsky chráněny Wikimedia Foundation. Obecně nejsou dostupné pro další použití, ačkoliv použití v tisku nebo jiných médiích o projektech Wikimedia je výslovně povoleno. Ve vaší jurisdikci mohou platit místní podmínky "fair use" nebo "fair dealing" (např. pro akademické účely). Pro všechna další použití kontaktujte prosím Nadaci.

Jak dodržet licence

V této sekci je souhrn licencí a jak je dodržet.

Jestliže je dílo publikováno pod jednou licencí, musí být dodrženy podmínky uvedené v licenci. Pokud je dílo multilicencováno (je uvolněno pod více než jednou licencí), muže si přebírající vybrat, které licenční podmínky dodrží. Vyjma materiálů v public domain je odkaz na plný text licence uveden na popisné stránce obrázku. Některé licence mají také shrnutí podmínek.

Prosím, přečtěte si plný text licencí pro detaily. Ani Wikimedia Foundation, ani tvůrci obsahu nemohou na stránkách Wikipedie, Wikimedia Commons a dalších projektů poskytovat právní rady. Pokud potřebujete informace o tom, jak licenci aplikovat pro vaši potřebu, měli byste kontaktovat odpovídajícího právního profesionála ve vaší jurisdikci.

Public domain

Obsah označený jako public domain (nebo místní ekvivalent, např. „může být použit pro jakýkoliv účel“) je materiál, který není chráněn autorským právem, buď proto, že původní autorská práva vypršela nebo proto, že materiál byl výslovně uvolněn do public domain svým tvůrcem/svými tvůrci.

Upozorňujeme, že nezcizitelná osobnostní práva a další restrikce mohou být v některých zemích aplikovány pro některá použití.

Často vydavatelé vezmou public domain dílo a znovu jej vydají pod svou licencí. Toto může být legální, ale nemá to vliv na public domain statut původního obrázku. Pokud označíte obrázek jeho původem (odkud jej máte a jaký je jeho původ) a jménem tvůrce, může nám to pomoci v případě pozdějšího sporu s vydavatelem.

GNU licence

GNU Free Documentation License

Pro jednoduchou redistribuci, zahrňte verzi, kterou přebíráte a její kompletní historii, a zahrňte GFDL (dejte odkaz na stejné webové stránky nebo jej přetiskněte). Toto je jednoduché pro webové stránky nebo knihy, ale (v současnosti) obtížné pro letáky, časopisy nebo noviny.

Přebírající mohou volně vytvářet odvozená díla a dílo kopírovat, distribuovat a zobrazovat i komerčně. Pro vyhovění podmínkám (a) uvolněte vaši verzi pod licenci GFDL, (b) uveďte všechny autory nebo tvůrce obsahu (na titulní stránce uveďte alespoň pět nejdůležitějších autorů) a (c) přiložte kompletní kopii GFDL. V případě odvozených děl musíte také uvést kompletní historii.

Jak určit, kterých pět autorů má být považováno za nejdůležitější není právně definováno. Doporučujeme použít některou z mětod jako počet editací, počet slov, hodiny přispívání do obsahu nebo něco podobného.

Jakékoliv odvozené dílo musí zůstat v GFDL.

GNU GPL a LGPL

GNU General Public License (GPL) a Lesser General Public License (LGPL) jsou softwarové licence a nejsou obvykle používány pro text nebo média. Některý obsah na Commons (např. ikony nebo snímky obrazovek z počítačových programů) je pod licencemi GPL a LGPL.

Pro jednoduchou redistribuci takovéhoto materiálu včetně pozměněných verzí (a) uvolněte vaši verzi pod stejnou licencí a (b) uveďte zdrojovou verzi.

Upozorňujeme, že GNU General Public License (GPL) a GNU Free Documentation License (GFDL) nejsou navzájem kompatibilní. To znamená, že obsah licencovaný pod GFDL stejně jako licencovaný pod GPL namůže být použit zároveň ve stejném díle, např. vložený kód GPL počítačového programu ve vysvětlujícím GFDL textu. Nicméně GPL obrázky v GFDL textu jsou považovány za agregaci dvou děl a ne jediné dílo.

Creative Commons

Mnohé z licencí Creative Commons nemají svobodnou licenci a nejsou na Wikimedia Commons povoleny. Následující jsou povoleny:

CC-BY

Při licenci Creative Commons Uveďte autora (CC-BY) mohou přebírající vytvářet volně odvozená díla a dílo kopírovat, distribuovat a zobrazovat i komerčně.

U díla musí být uvedeno/a jméno/a autorů a při přebírání díla nebo jeho distribuci musí být zmíněny licenční podmínky nebo odkaz na ně. Můžete si vybrat jestli upravené verze budou dostupné pod licencí CC-BY.

CC-SA

Při licenci Creative Commons Zachovejte licenci (CC-SA) mohou přebírající vytvářet volně odvozená díla a dílo kopírovat, distribuovat a zobrazovat i komerčně.

Při přebírání díla nebo jeho distribuci musí být zmíněny licenční podmínky nebo odkaz na ně. Vaše verze musí zůstat dostupné pod licencí CC-SA.

CC-BY-SA

Při licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci (CC-BY-SA) mohou přebírající vytvářet volně odvozená díla a dílo kopírovat, distribuovat a zobrazovat i komerčně.

Při přebírání díla nebo jeho distribuci musí být uveden autor díla a musí být zmíněny licenční podmínky nebo odkaz na ně. Vaše verze musí zůstat dostupné pod licencí CC-BY-SA.

Další svobodné licence

Viz Commons:Popisky licence souborů#Licence Copyleft Attitude a Commons:Popisky licence souborů#Chráněno autorským právem, ale použitelné.

Kontaktování uploadera nebo autora

Pokud si přejete použít obsah pod jinými podmínkami než uvádí licence nebo, pokud potřebujete, si zcela ověřit autorskoprávní status, kontaktujte osobu, která jej vložila na servery Wikimedia, a ta vám může pomoci.

Autor části textu, kteří přidali do do obsahu nějaký text; vizte panel „Historie“. Uploader obrázku nebo části média je osoba, která jej umístila na servery Wikimedia — původní tvůrce obsahu nebo někdo, kdo sem přidal svobodný obsah odjinud.

V některých případech můžete kontaktovat uploadera, abyste zjistili více informací o copyrightu. Původní tvůrce obrázku může poskytnout další povolení. Uploadeři mají občas přístup obrázkům s vyšším rozlišením než je na serverech, zejména pokud se jedná o jejich vlastní dílo.

Wikimedia Foundation obecně nemůže pomoct při hledání uživatele, který přispěl. Můžete se jej pokusit kontaktovat několika způsoby:

 1. Někteří mají informace jako jméno a adresu nebo i telefonní číslo na svých uživatelských stránkách.
 2. Někteří mohou být kontaktováni emailem kliknutím na odkaz Poslat e-mail, který je v nástrojích na jejich stránkách.
 3. Můžete jim zanechat zprávu na jejich uživatelské stránce kliknutím na panel Diskuse v horní části uživatelské stránky a pak kliknutím na panel "+" vedle panelu "editovat" se zobrazí stránka, na kterou vložíte svou žádost a text "uložíte" (vaše zpráva bude viditelná pro všechny).

Hotlinking

Hotlinking je z Wikimedia serverů povolen. U hotlinkovaných souborů je stále dobré uvést autora jako při kopírování na svůj server.

Upozorňujeme, že hotlinking miniatur je nespolehlivý, jak jsou generovány a ukládány - měli byste si je nakopírovat na server.

Upozorňujeme také, že někdo může změnit, zvandalizovat nebo smazat hotlinkovaný obrázek - na svém serveru budete mít nad obrázkem kontrolu.

InstantCommons

Od verze MediaWiki 1.13.0 můžete vložit soubory přímo z Wikimedia Commons na své MediaWiki stránky. Tato metoda má mnoho výhod oproti standardnímu hotlinkingu.

Jestliže je vaše wiki veřejná, prosím, přidejte ji na tento seznam.

MediaWiki 1.13.0 - 1.15.x

Přidejte následující řádky do localSettings.php ve vaší instalaci:

$wgForeignFileRepos[] = array(
  'class'      => 'ForeignAPIRepo',
  'name'       => 'shared',
  'apibase'     => 'http://commons.wikimedia.org/w/api.php',
  'fetchDescription' => true, // Optional
);

Nyní můžete vložit obrázky přímo z Wikimedia Commons bez potřeby kopírovat jej na svůj server. Soubor: stránka pro obrázek bude obsahovat všechny informace z Commons.

Viz InstantCommons Manual:$wgForeignFileRepos pro další detaily.

MediaWiki >= 1.16.x

Přidejte následující řádek do localSettings.php ve vaší instalaci:

$wgUseInstantCommons = true;

Nyní můžete vložit obrázky přímo z Wikimedia Commons bez potřeby kopírovat jej na svůj server. Soubor: stránka pro obrázek bude obsahovat všechny informace z Commons.

Podívejte se na Manual:$wgForeignFileRepos pro další technické detaily implementace.

Zpětná vazba po použití