Commons:Upload/sv/Okänd upphovsman eller licens

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search

Varför måste vi känna till verkets upphovsman och licens?[edit]

Stop hand.svg

Om vi inte vet vem verkets upphovsman är så kan vi heller inte veta vem som har upphovsrätten till verket.

Om vi inte vet vem som skapade verket, när och under vilka förhållanden (detta är källinformationen) så vet vi ingenting om dess upphovsrättsliga status. Vi kan inte avgöra om och hur verket är licenserat.

Vi har till uppgift att endast tillhandahålla verk som vi vet är tillgängliga under en fri licens (eller som vi vet är i allmän ägo). Med andra ord: verk som vi vet inte gör intrång på någon persons upphovsrätt.

Verk vars upphovsman och upphovsrättsliga status (licens) inte kan fastställas kommer förr eller senare att raderas. Ladda inte upp dem.

Om du behöver hjälp med att identifiera ett verks upphovsman eller klarlägga dess upphovsrättsliga status kan du be om detta på Commons:Help desk.


<< Åter till Commons:Upload/sv