Help:Konwersja wideo

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search

Shortcut: Help:CV

Video conversion help in other languages:

català | Deutsch | English | español | français | galego | italiano | 日本語 | polski | português | 中文 | +/−

Zobacz także: Commons:Video

Wikimedia akceptuje tylko pliki wideo w formacie Ogg Theora. Do przesyłania plików wideo na Commons, prawdopodobnie będziesz musiał przekonwertować plik wideo do formatu Theora. Na tej stronie znajdziesz zbiór narzędzi i metod w tym zakresie. Uwaga, .ogv jest obecnie preferowanym rozszerzeniem dla plików wideo Theora. Więcej o formacie Theora można znaleźć pod adresem Theora.org.

Konwersja Ogg-Theora[edit]

W chwili obecnej istnieje kilka narzędzi, które są zdolne do konwersji wideo z różnych formatów do Theora. Jednakże, w zależności od formatu źródła (zwłaszcza podczas pracy z nagraniem wykonanym przy użyciu cyfrowego aparatu fotograficznego), konwersja może doprowadzić do zdesynchronizowania ścieżki dźwiękowej. Zazwyczaj można rozwiązać ten problem, konwertując źródło wideo najpierw do formatu MPEG a później z MPEG do Ogg Theora.

Niektóre z wymienionych narzędzi konwertują plik do postaci z rozszerzeniem .ogg. Zmień w nazwie pliku rozszerzenie na .ogv, ponieważ jest ono obecnie najbardziej zalecane.[1]

Ogólne porady konwersji[edit]

Podczas konwersji wideo wysokiej jakości przekonwertuj plik do dwóch wersji. Jedeną w oryginalnej rozdzielczości dla użytkowników posiadających duże przepustowości łącza i drugą w mniejszej dla użytkowników o wolnym łączu. Przeglądanie na powolnym łączu pliku o rozmiarze 80 MB na stronie artykułu jest bardzo uciążliwe. To również zmniejszy obciążenie serwerów Wikimedii. Obecnie nie ma możliwości oferowania czytelnikom wielu wersji wideo, aby można było wybrać jakość i szybkość najbardziej odpowiadającą dla ich przepustowości sieci. Podczas gdy każdy film można w całości pobrać streaming wideo wymaga, aby szybkość transmisji pliku była na tyle mała, aby łącze nadążało z ładowaniem pliku w czasie jego odtwarzania.

Na przykład plik: File:Bergensbanen 1280x720.ogv pierwotnie ma wymiary klatki 1280x720 pikseli, 1.3Mbps szybkości transmisji daje mu rozmiar 85.6 MB. Film ten został przesłany ponownie w niższej rozdzielczości, przy której zajmuje 17 MB. Podczas osadzania filmów w artykułach, należy zamieścić wersję w niższej jakości. Następnie w podpisie, zamieść link do oryginału w wysokiej jakości.

  • Zmniejszenie rozdzielczości klatki. Na przykład zmniejszenie wideo 640x480 do 320x240. W ten sposób rozdzielczość zmaleje czterokrotnie. Zobacz tę ilustrację, pokazującą zestawienie popularnych rozdzielczości, których możesz użyć przy ich zmniejszaniu. Znajdź rozdzielczość oryginału, a następnie zmniejsz rozdzielczość.