Template:Idw/vi

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search
Commons-emblem-issue.svg
Một tập tin đã được đưa vào Đề nghị xóa để cộng đồng có thể thảo luận xem có nên giữ nó lại hay không. Chúng tôi sẽ rất cảm kích nếu bạn có thể nêu lên quan điểm của mình về việc này tại mục đó.

Nếu bạn chính là người tạo ra tập tin này, xin để ý đến sự thật là việc nó bị đề nghị xóa không có nghĩa là chúng tôi không đánh giá đúng thiện ý đóng góp của bạn. Nó chỉ có nghĩa là có ai đó cho rằng nó có vấn đề gì đó, như vấn đề bản quyền chẳng hạn.

Dù gì đi nữa, xin đừng lấy làm khó chịu. Chúng tôi không bao giờ muốn gây ra điều đó. Cảm ơn!

CHÚ Ý: Xin đừng trực tiếp sử dụng bản mẫu này! Đây chỉ là một bản dịch. Thay vào đó, hãy dùng {{Idw}}!
NOTE: Please do not use this template directly! This is just for translation. Use {{Idw}} instead!